Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2020

Kącik Kosztorysanta

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – bumerang (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Przypomnienie podstaw przy tworzeniu kosztorysu w Normie EXPERT z uwzględnieniem nowych funkcji w programie. Tym razem o wprowadzaniu cen.
   

 2. Szacowanie wartości zamówień publicznych na roboty budowlane w Portugalii - Dariusz Piasta
  W Portugalii Związek Pracodawców Budownictwa stworzył bazę danych cen referencyjnych w budownictwie, która umożliwia uzyskanie informacji o orientacyjnych cenach w odniesieniu do najbardziej powszechnych rodzajów prac budowlanych. Wyszukiwanie cen jest możliwe poprzez filtr obejmujący rodzaje robót: wyburzenia, wykopy, fundamenty, konstrukcja, ściany, podłogi, stropy, dachy, okablowanie, tynkowanie, drenowanie itp.
   

 3. Kontrowersyjne szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane - Andrzej Warwas
  Na temat szacowania wartości zamówień na roboty budowlane powiedziano i napisano już chyba wszystko, jednak inwencja ludzka nie zna granic – o czym świadczy przykład przytoczony w artykule.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2020 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2020 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2020 - INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2020 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Wykańczanie ścian wewnętrznych – panele 3D (część II) - Wojciech Żniński
  W poprzednim numerze BzG poznaliśmy właściwości, sposób montażu i ceny dekoracyjnych paneli trójwymiarowych wykonanych z gipsu oraz z betonu architektonicznego. W niniejszym – panele z płyt MDF, z drewna i poliuretanu.
   

Zamówienia publiczne

 1. Dociekania i rekomendacje w kontekście zamówień publicznych w czasach pandemii COVID-19 - Ewa Wiktorowska
  (cyt.) „Rekomenduję wprowadzenie tam, gdzie to jeszcze możliwe (gdzie nie upłynął termin składania ofert), postanowień do wzorów umów jako klauzuli przeglądowej – zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19. Skutki te będziemy odczuwać zapewne jeszcze długo po odwołaniu stanu epidemii i strony powinny mieć możliwość zmiany terminu, sposobu i zakresu świadczenia w przyszłości.”
   

 2. Systematyka ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Renata Niemczyk
  Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych, aby ułatwić Państwu „poruszanie się” po nim, publikujemy spis treści ustawy.
   

 3. Dowód należytego wykonania - Grzegorz Bednarczyk
  Referencje jako dowód doświadczenia wykonawcy.
   

 4. Polisa ubezpieczeniowa w zamówieniu publicznym - Grzegorz Bednarczyk
  Kolejny artykuł z cyklu dotyczącego sposobów badania kondycji ekonomicznej i finansowej wykonawców w postępowaniach o zamówienie publiczne – tym razem o polisie OC.
   

 5. Ograniczenia stosowania zamówień typu „in-house” w świetle wyroku w sprawie „Irgita” - Dariusz Piasta
  Autor przedstawia orzeczenie TSUE dotyczące zamówień publicznych tzw. „in-house” będące wynikiem zapytania prejudycjalnego skierowanego przez Sąd Najwyższy Litwy (sprawa C-285/18 „Irgita”).
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Modyfikacja wynagrodzenia ryczałtowego za roboty budowlane - Heliodor Jerzy Orłowski
  Omówienie zasad i możliwości zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za roboty budowlane.
   

 2. Czy są granice swobody przy zawieraniu umów o roboty budowlane? - Renata Niemczyk
  Przykłady rzeczywistych sytuacji świadczące o tym, że część inwestorów stoi w pozycji roszczeniowej do wykonawców (nie poczuwa się do jakichkolwiek zobowiązań).
   

 3. Sezon z wirusem, czyli o zdrowiu i przygotowaniu pracowników na placu budowy - Przemysław Róziewicz
  (cyt.) „Mimo zagrożenia epidemiologicznego (oczywiście przy zachowaniu wszystkich obostrzeń co do odległości pracujących, zabezpieczenia w maski i rękawice oraz środki dezynfekcyjne) instruktaż powinien przeprowadzić osobiście kierujący pracownikami lub pracodawca, a samo szkolenie powinno zakończyć sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy.”
   

Budujemy, budujemy...

 1. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXIX) - Eliza Biała
  Przykłady obejmują inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe i in.
   

 2. Docieplanie ścian z ciemną wyprawą elewacyjną (część II) - Maciej Rokiel
  (cyt.) „Jednym z nowszych trendów jest wykorzystywanie ciemnych (czy wręcz niemal czarnych) kolorów do kształtowania wyglądu elewacji. Efekty wizualne mogą być rewelacyjne, jednak zastosowanie takich kolorów generuje znaczną ilość problemów technicznych, które niestety są zupełnie ignorowane zarówno przez architektów jak i przez wykonawców.”
   

 3. Magazynowanie energii a.d. 2020 - Jarosław Maliński
  Na łamach BzG w 2016 roku poruszane były kwestie magazynowania energii z odnawialnych źródeł. W tym artykule zostały przedstawione najpowszechniejsze baterie litowo-jonowe i aktualne magazyny energii.
   

 4. Zasypane - odnalezione - Jarosław Maliński
  Artykuł traktuje o Hetytach – to jeden z najmniej znanych ludów starożytnego świata, choć stworzyli wielkie imperium. Kilkakrotnie wspominane w tekstach biblijnych, faktyczne jego istnienie zostało w dużej mierze zapomniane, aż do końca XIX wieku n.e. Dopiero po odkryciu w 1834 r. miasta Hattusa, które przez wiele lat było stolicą państwa hetyckiego, zostało ono ostatecznie uznane za jedno z wielkich supermocarstw starożytnego Bliskiego Wschodu w późnej epoce brązu. Ponowne odkrycie Hetytów na początku ubiegłego wieku było jednym z głównych osiągnięć archeologicznych, a Hattusa została uznana za miejsce światowego dziedzictwa UNESCO.
   

Porady techniczne

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – bumerang (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Przypomnienie podstaw przy tworzeniu kosztorysu w Normie EXPERT z uwzględnieniem nowych funkcji w programie. Tym razem o wprowadzaniu cen.