Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2020

O tym się mówi

 1. Mniej „papierologii” w Prawie budowlanym. Poprawki mają przyspieszyć budowy - Marek Wielgo
  19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma uprościć, a w konsekwencji przyspieszyć proces inwestycyjny. Część poprawek w Prawie budowlanym dotyczy pozwoleń na budowę.
   

 2. O tym się mówi: przegląd trendów i zjawisk na rynku budowlano-mieszkaniowym - Marek Wielgo
  Analiza najważniejszych danych statystycznych dotyczących: pozwoleń na budowę w różnych typach budownictwa, mieszkań rozpoczętych i oddanych do użytkowania, inwestycji infrastrukturalnych oraz produkcji budowlano-montażowej. Boom na inwestycje z branży OZE.
   

Ceny w budownictwie

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2020 - Grzegorz Lusa
  Najnowsza prognoza stawek robocizny i narzutów dla podstawowych rodzajów robót: ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2020 – Grzegorz Lusa
  Najnowsza prognoza stawek robocizny z podziałem na województwa i średnia krajowa dla pięciu podstawowych rodzajów robót.
   

 3. Ceny materiałów budowlanych – wrzesień 2020 - Marian Jarzyna
  Jak dotąd, nie sprawdzają się prognozy ekspertów, że w roku 2020 ceny materiałów budowlanych wzrosną o 10-15%. Według analiz Polskich Składów Budowlanych, od stycznia do września mamy do czynienia ze średnim wzrostem na poziomie 1,4%. Są też materiały budowlane, których ceny spadają.
   

Warsztat kosztorysanta

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – weryfikacja kosztorysu - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Funkcja Sprawdź służy nie tylko do sprawdzenia ewentualnych błędów w kosztorysie. Dzięki niej można porównać zawartość dowolnej pozycji do bazowego KNR. Dodatkowo program umożliwia czytelną, graficzną prezentację wprowadzonych zmian. Zapis różnych wersji kosztorysu pozwala prześledzić historię korekty danych.
   

 2. Przyczyny przekroczenia kosztów realizacji konstrukcji dachów z drewna klejonego warstwowo - Damian Wieczorek
  Analiza najważniejszych czynników kształtujących ceny jednostkowe konstrukcji dachów z drewna klejonego warstwowo. Charakterystyka przyczyn, przez które ceny kosztorysowe wyliczane na etapie budżetowania realizacji tego typu konstrukcji są niższe nawet o ponad 30% w porównaniu do cen rynkowych wykonawców.
   

 3. Wykańczanie ścian wewnętrznych. Panele 3D z korka i z mosiądzu - Wojciech Żniński
  Przegląd paneli ściennych 3D z korka i mosiądzu – porównanie właściwości, wzorów i cen materiałów dostępnych na rynku. Szczegółowa kalkulacja kosztów zakupu i montażu dla najpopularniejszych rodzajów paneli.
   

Technika

 1. ETICS na ETICS, czyli docieplenie ocieplonej ściany - Maciej Rokiel
  Przed zastosowaniem systemu ETICS na ETICS konieczne jest wykonanie kompleksowej oceny technicznej istniejącego ocieplenia. Od tej oceny zależy, czy można na nim ułożyć kolejne warstwy. Co powinien zawierać projekt docieplenia na docieplenie?
   

 2. Silikaty – materiał z potencjałem - Anna Kazimierowicz
  Silikaty, dzięki bardzo dobrym parametrom wytrzymałościowym i akustycznym są coraz chętniej stosowane we wszystkich typach budownictwa. W dodatku są ekologiczne.
   

 3. Wprowadzenie do BIM w zarządzaniu - Krzysztof Zima
  Tak naprawdę sedno BIM tkwi w zarządzaniu procesem budowlanym. Jakie korzyści z zastosowania tej technologii wynikają dla projektantów i wykonawców? Przedstawienie ułatwień w przedmiarowaniu, kosztorysowaniu i wykonywaniu harmonogramów obiektu budowlanego.
   

Zamówienia publiczne

 1. Zamówienia krajowe w nowym prawie zamówień publicznych - Ewa Wiktorowska
  Dla zamówień krajowych pojawia się nowa procedura - tryb podstawowy, który zastąpi przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny. Pozostawiono natomiast partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki. Co się zmieni w procedurach krajowych od 2021 roku?
   

 2. Umowa koncesji na roboty budowlane – rozliczenie umowy w przypadku jej przedwczesnego rozwiązania - Grzegorz Bednarczyk
  W ramach umowy o koncesję na roboty budowlane wykonawca w zamian za realizację robót, otrzymuje prawo do płatnej eksploatacji obiektu przez wiele lat. Jak swoje interesy powinien zabezpieczyć zamawiający, a jak wykonawca, w razie wcześniejszego zakończenia umowy?
   

 3. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – obowiązki zamawiającego - Grzegorz Bednarczyk
  Głównym elementem dokumentacji jest protokół postępowania, sporządzany przez zamawiającego zgodnie z wzorem wynikającym z przepisów. Ale to nie wszystko. Udostępnienia jakich dokumentów mogą się domagać wykonawcy uczestniczący w przetargach?
   

Budowa

 1. Remont zabytku - obowiązki inwestora - Aleksandra Radziejowska
  Ten, kto cokolwiek remontował wie, że żadne przedsięwzięcie budowlane nie odbywa się bezproblemowo i bez niespodzianek. W przypadku remontu obiektów zabytkowych nieprzewidzianych sytuacji i utrudnień należy się spodziewać znacznie więcej.
   

 2. Zaprojektuj i wybuduj w praktyce. Case study - Renata Niemczyk
  Przedstawiamy historię pewnej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Uchybienia na etapie przygotowawczym i umowy niedostosowane do realiów procesu inwestycyjnego sprawiły, że wykonawca musi dochodzić praw do dodatkowego wynagrodzenia w sądzie. Dowiedz się, jak uniknąć błędów w podobnych sytuacjach.
   

 3. Zarządzanie ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego - Beata Grzyl
  Zagadnienie zarządzania ryzykiem dotyczy wielu branż, w tym także budownictwa. Na czym polega zarządzanie ryzykiem w przypadku inwestycji budowlanych? Strategie reagowania oraz określanie wartości i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
   

 4. Co się buduje: przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego - Eliza Biała
  Analiza bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości oraz przegląd najciekawszych inwestycji mieszkaniowych, biurowych, sportowych i użyteczności publicznej w Polsce.
   

 5. E-budownictwo, czyli procedury budowlane online - Marian Jarzyna
  Rozpoczęło się wreszcie wielkie przedsięwzięcie, jakim jest cyfryzacja budownictwa, za którą idzie m.in. możliwość składania dokumentów wymaganych w procesie budowlanym drogą elektroniczną.
   

Studiuj z BzG

 1. Gdzie studiować budownictwo w Warszawie? - Piotr Czernek
  Budownictwo jest jednym z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych, zarówno pod względem zakresu przekazywanej wiedzy, wyposażenia placówek, jak i możliwości praktycznego poznawania tajników zawodu. Co oferują warszawskie uczelnie?
   

Po godzinach

 1. Gonur kultura z okresu epoki brązu - Jarosław Maliński
  Przedstawiamy niezwykle interesującą kulturę zwaną Cywilizacją Oxus lub Baktryjsko-Margiańskim Zespołem Archeologicznym. Swoim zasięgiem obejmowała dzisiejsze tereny Afganistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.
   

Zmiany w przepisach

 1. Zmiany w przepisach prawnych III kwartał 2020 r. - Jolanta Przemieniecka
  Przedstawiamy wykaz 64 zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów opublikowanych od lipca do września 2020 r. w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich, Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, Dziennikach Urzędowych Głównego Urzędu Statystycznego, Informatorach Urzędu Zamówień Publicznych, Komunikatach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.