Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2021

O tym się mówi

 1. Jak branża budowlana zniosła pandemię COVID-19? - Marek Wielgo
  Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeżywali w 2020 roku przedsiębiorcy budowlani. Marcowy lockdown spowodowany pandemią koronawirusa wywołał popłoch, z którego większość jeszcze się nie otrząsnęła. Czy najgorsze branża budowlana ma już za sobą? Wciąż wiszą nad nią ciemne chmury, ale są powody do optymizmu.
   

 2. Niemal zeroenergetyczne budynki mieszkalne - Szymon Firląg, Adrian Chmielewski
  Wymagania dotyczące oszczędności i ochrony cieplnej budynków, które obowiązują od początku bieżącego roku przynoszą więcej zmian niż może się wydawać. Aby je spełnić, trzeba będzie stosować dodatkowe usprawnienia, takie jak OZE lub wentylacja z odzyskiem ciepła. Wyjątek stanowi podłączenie budynku do efektywnej sieci ciepłowniczej.
   

Warsztat kosztorysanta

 1. Kosztorys domu jednorodzinnego zgodnie z WT 2021 - Marcin Gościmski
  Prezentujemy przykładowy kosztorys typowego domu jednorodzinnego. Co się zmieni w projekcie domu po wprowadzeniu nowych wymagań od 2021 roku w porównaniu do poprzednio obowiązujących? O ile wzrosną koszty budowy?
   

 2. Ceny materiałów budowlanych w roku 2020. A jaki będzie rok 2021? - Marian Jarzyna
  Już wiadomo, że ceny materiałów budowlanych w 2020 roku zachowywały się stabilnie, skoro wzrosły średnio od stycznia do grudnia tylko o 1,4%. Wcześniej zapowiadano podwyżki rzędu 10-15%, ale nawet pandemia nie zachwiała tej równowagi, jak również podaży czy popytu na materiały budowlane.
   

 3. Rynek zamawiającego czy wykonawcy? Historia kołem się toczy - Tomasz Pytkowski
  Co roku Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych w ramach organizowanych warsztatów analizuje rynek robót budowlanych. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki rynek mamy w tym roku – zamawiającego czy wykonawcy. Najlepszym wyznacznikiem w tym zakresie jest liczba składanych ofert oraz ich rozbieżność cenowa.
   

 4. Jaki kosztorys, takie ceny - Grzegorz Lusa
  Wykonywanie kosztorysów wiąże się nie tylko z określeniem zakresu oraz ilości robót, ale również z wyborem odpowiednich cen, które posłużą do obliczenia wartości lub ceny kosztorysowej robót.
   

 5. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2021 - Grzegorz Lusa
  Najnowsza prognoza stawek robocizny i narzutów dla podstawowych rodzajów robót: ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych.
   

 6. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2021 - Grzegorz Lusa
  Najnowsza prognoza stawek robocizny z podziałem na województwa i średnia krajowa dla pięciu podstawowych rodzajów robót.
   

 7. Jak korzystać z filtrów – analiza danych w przedmiarach i kosztorysach - Kolejne kroki w Normie EXPERT - Nowicki Kazimierz Stanisław
  Analiza danych w przedmiarze lub kosztorysie to czynność, dzięki której unikniemy błędów w kalkulacji. Zastosowanie filtrów umożliwia wyszukiwanie i sprawdzanie wybranych pozycji, co przy dużej ilości danych jest znacznym ułatwieniem. Oto kilka rad, jak korzystać z filtrów w NEX.
   

Technika

 1. Docieplanie stropodachów wentylowanych - Mariusz Rejment
  Najpopularniejsza metoda docieplania niskich stropodachów wentylowanych polega na wdmuchiwaniu granulatu lub włókien izolacji termicznej. Ile kosztuje ocieplenie metra kwadratowego stropu tą metodą? Od czego zależy wydajność ekipy wykonawczej? Jak uniknąć błędów i co sprawdzić przy odbiorze robót?
   

 2. Maty kompensacyjne - Maciej Rokiel
  Okładzina ceramiczna lub kamienna ułożona na macie kompensacyjnej tworzy wspólnie z matą samonośną pływającą posadzkę niezwiązaną z podłożem. Zastosowanie maty umożliwia całkowite odseparowanie płytek od istniejącego podłoża, jak również przesunięcie szczelin kompensacyjnych w okładzinie poza istniejący układ dylatacyjny podłoża.
   

 3. Przeglądanie i weryfikacja modeli BIM - Krzysztof Zima
  Modelowanie BIM ułatwia przeglądanie projektu i porównania międzybranżowe (mamy trzeci wymiar!). Wymaga jednak sprawdzenia modelu – weryfikacji jego geometrii i zawartości informacyjnej. Pomimo oczywistych zalet pracy z modelem BIM, trzeba pamiętać, że za jego sporządzeniem stoją przecież ludzie.
   

Zamówienia publiczne

 1. Tryb podstawowy – omówienie wariantów udzielenia zamówienia - Ewa Wiktorowska
  Tryb podstawowy, przewidziany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, w zamiarze ustawodawcy powinien uprościć i uelastycznić postępowanie o udzielenie zamówienia. W artykule podajemy informacje o sposobie dokonania wyboru udzielenia zamówienia w tym trybie oraz omawiamy przebieg procedury dla wariantu 1.
   

 2. Jak występować o waloryzację wynagrodzenia podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Czy nowe przepisy uproszczą wyliczanie waloryzacji wynagrodzeń i ułatwią życie zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym? Co powinny zawierać dobrze skonstruowane wnioski o waloryzację, aby były skuteczne?
   

 3. Zwrot wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia br., wprowadza zmiany w zakresie wadium. Niewielkie dotyczą sposobu jego wnoszenia oraz okoliczności zatrzymywania. Znacznie większe odnoszą się do zwracania wadium przez zamawiającego.
   

Proces inwestycyjny

 1. Wieżowce: jak Polska pnie się w górę - Eliza Biała
  Już niebawem najwyższy budynek w Unii Europejskiej będzie znajdować się… w Warszawie. Zmienią się również liderzy wśród najwyższych biurowych wieżowców w innych największych miastach w Polsce. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego: budynki wysokościowe.
   

 2. A może by tak coś rozebrać? Czyli jak przystąpić do prac rozbiórkowych - Aleksandra Radziejowska
  Rozbiórka może wynikać z różnych przyczyn. Mogą to być: zły stan techniczny obiektu, chęć wybudowania w tym samym miejscu nowego budynku, likwidacja opuszczonych zakładów przemysłowych albo nakaz wynikający z samowoli budowlanej. Niezależnie od powodów, zawsze należy zacząć od przygotowania odpowiednich dokumentów, jeszcze przed przystąpieniem do wykonania prac rozbiórkowych.
   

 3. Zarządzanie ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego - część 2 - Beata Grzyl
  Z uwagi na duży stopień skomplikowania, budowlane projekty inwestycyjne charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka. Jest ono obecne na każdym etapie realizacji projektu i dotyczy przede wszystkim kosztu, czasu oraz zakresu i związanej z nim jakości.
   

 4. Rozpoczęcie robót budowlanych – najważniejsze formularze - Aleksandra Radziejowska
  W tym wydaniu rozpoczynamy cykl publikacji wzorów formularzy i protokołów potrzebnych w trakcie procesu budowlanego. Przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót dla zamierzeń budowlanych, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia.
   

Edukacja

 1. Kierunek – Budownictwo - Piotr Czernek
  Studia nie tylko w języku polskim, lecz także angielskim. Stacjonarne i niestacjonarne. Z praktykami w Polsce i za granicą. W tym numerze opisujemy kierunki proponowane przez uczelnie we Wrocławiu i Krakowie.
   

Po godzinach

 1. Neolityczne drogi - Jarosław Maliński
  Kunszt inżynierski i rozległość dróg cesarstwa rzymskiego oraz ich niezwykła trwałość budzą podziw do dziś. Ale pierwsze utwardzone drogi powstały już w okresie neolitu.
   

Prawo

 1. Projekt budowlany po nowelizacji Prawa budowlanego - Martyna Sługocka
  19 września 2020 r. miała miejsce tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, dokonana ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. Jednym z jej podstawowych założeń była zmiana zakresu dokumentacji przedkładanej w organie administracji architektoniczno-budowlanej.
   

 2. Zmiany w przepisach prawnych IV kwartał 2020 r. - Jolanta Przemieniecka
  Przedstawiamy wykaz 61 zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów opublikowanych od października do grudnia 2020 r. w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich, Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, Dziennikach Urzędowych Głównego Urzędu Statystycznego, Informatorach Urzędu Zamówień Publicznych, Komunikatach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.