Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

*

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Od:
Wysłano: 2004-07-04 14:07
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: notatki

Bardzo mi się podobają ostatnie zmiany w Normie. Cieszę się, że ciągle dostaję coś nowego. Chciałbym też zgłosić własny pomysł. Może da się coś zrobić w programie, żeby można było podczas robienia kosztorysu notować swoje uwagi do pozycji. Czasami robiąc kosztorys wpadam na jakiś pomysł, a gdy później wracam do niego, żeby nanieść poprawki, to zdarza mi się zapomnieć. Byłby to taki notatnik połączony z kosztorysem.

 


Od redakcji :
Pański pomysł bardzo nam się spodobał. Rozmawialiśmy w tej sprawie z innymi użytkownikami i wszyscy zgodnie przyznali, że taki notatnik byłby bardzo użyteczny. Dlatego wprowadziliśmy do programu Norma Pro system komentarzy. Szczegóły w artykule ."Teraz już nie zapomnisz, czemu takich a nie innych zmian dokonałeś w pozycji".
Bardzo prosimy wszystkich Czytelników o zgłaszanie tego typu postulatów, gdyż program żyje i rozwija się dzięki swoim użytkownikom.

Andrzej Mościcki

 

* *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Od:
Wysłano: 16 lipca 2004 10:21
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: KNR-W 4-02

Wykonywałem roboty polegające na wymianie starej instalacji wodociągowej na nową z tworzyw sztucznych. Skosztorysowałem to w ten sposób, że najpierw wstawiłem pozycję z KNR-W 4-02 0120-02 na demontaż, a następnie z KNR-W 2-15 wstawiłem pozycję 0109-02 na montaż rurociągu z PCW.
Inspektor zakwestionował mi pozycję na demontaż z adnotacją, że normy są zawyżone. Myślałem, że korzystam z programu, który ma sprawdzone dane w katalogach. Czyżbym się mylił?

 


Od redakcji :
Oczywiście istnieje możliwość, że w naszych danych może znaleźć się jakiś błąd, chociaż obecnie szanse znalezienia błędu są niewielkie, gdyż baza katalogowa Normy funkcjonuje od 15 lat i przez cały ten czas jest testowana nie tylko przez nas, ale też przez tysiące użytkowników. Podaną przez Pana tabelę sprawdziliśmy jeszcze raz bardzo dokładnie i nie znaleźliśmy w niej błędów.
Sądzę, że problem polega na tym, że nie uwzględnił Pan współczynnika wynikającego z p. 2.9. założeń ogólnych do katalogu KNR-W nr 4-02. Punkt ten stwierdza, że w przypadku demontażu demolacyjnego (a sądzę, że o taki tu chodzi) do nakładów robocizny należy stosować współczynnik 0,4. Obecna aktualizacja katalogów zawiera już wbudowane do katalogu KNR-W nr 4-02 mechanizmy automatycznej modyfikacji pozycji, dzięki czemu takich pomyłek będzie zdecydowanie mniej.

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Od:
Wysłano: 20 lipca 2004 17:01
Do: info@athenasoft.pl
Temat: : błędy w katalogu

Otrzymałem od inwestora ślepy kosztorys i w nim pozycje KNR 2-01 z tabel 315 i 316 - wykopy liniowe. Chciałem wprowadzić te pozycje do kosztorysu, ale w programie nie mam takich tablic. Wykopy liniowe są wprawdzie w tabelach 317 i 318, ale nie wiem, czy to te same i dlaczego jest inna podstawa wyceny ? Proszę o szybką odpowiedź.

 


Od redakcji :
Tablice 0315 i 0316 w KNR nr 2-01 zostały usunięte z katalogu decyzją ogłoszoną w Biuletynie Informacyjnym nr 4/87. Niestety pod koniec lat 90-tych ukazało się wydanie katalogu, w którym wydawca samowolnie zmienił numerację tablic, aby zlikwidować powstałą lukę, wskutek czego tablice 0317 i 0318 błędnie otrzymały numery 0315 i 0316. Prawdopodobnie Pański inwestor posługuje się tym wydaniem katalogu. Prawidłowe numery tablic dla wykopów liniowych to 0317 i 0318, a tablice 0315 i 0316 po prostu nie istnieją.
Jednocześnie przypominamy, że Biuletyn Informacyjny nr 8/98 zmienił całkowicie rozdział 02 w KNR nr 2-01, dlatego w przypadku wątpliwości należy posługiwać się wydaniem późniejszym, chyba że strony umówią się wyraźnie na wydanie wcześniejsze, co jest dopuszczalne wobec braku obligatoryjności KNR-ów.

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Od:
Wysłano: 11-08-2004 14:38
Do: andrzej.moscicki@athenasoft.pl
Temat: gratulacje z okazji jubileuszu

Właśnie robiłem porządek w starych papierach i znalazłem fakturę z lipca 1989 wystawioną przez firmę Quatronic z Ursusa na zakup komputera Schneider CPC 6128 i programu do kosztorysowania KOMA. Oznacza to, że już 15 lat jestem Waszym klientem. Gratuluję ogromnego postępu, chociaż to co dziś jest obowiązkową normą (właśnie Normą) wtedy było rewelacją.
Składam serdeczne życzenia dalszego rozwoju i przejęcia jeszcze większej części rynku, chociaż to chyba niemożliwe, bo gdzie się nie obrócę wszędzie widzę tylko Normę. Sam zresztą poleciłem Wasz program wielu znajomym.

 


Od redakcji:
Bardzo nam miło, że przez tyle lat ludzie o nas pamiętają. Skoro nie odszedł Pan do konkurencji, to widocznie nasze oprogramowanie spełnia Pańskie oczekiwania. Mamy nadzieję, że kolejne zmiany, które systematycznie wprowadzamy do programu również przypadną Panu do gustu.
Zastanowimy się i może za dwa lata, z okazji 20-lecia istnienia programu (bo jego prototyp powstał w 1986 r.) zorganizujemy spotkanie najwierniejszych użytkowników?

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

Warszawa, 19 sierpnia 2004

Pan Jarosław Deja

Pytanie do pana dyrektora Andrzeja Warwasa

Po przeczytaniu Pańskiego artykułu "Nowe rozporządzenie dotyczące kalkulacji wartości robót budowlanych", zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w kosztorysie inwestorskim sporządzonym wg nowych zasad - kalkulacja szczegółowa każdej ceny jednostkowej musi być na oddzielnej kartce? Czy można po prostu wykonać kosztorys metodą szczegółową i potraktować to jako kalkulację "cj" ? A wydruk uproszczony kosztorysu (zawierający: opis pozycji, jednostkę miary, liczbę jednostek przedmiarowych, cenę jednostkową z wszelkimi narzutami , wartość pozycji) przedstawić Inwestorowi jako kalkulację uproszczoną?

z szacunkiem
      (...)

PS. Nie ukrywam, że sprawa jest dla mnie b. ważna, dlatego proszę Pana Redaktora o przekazanie mojego pytania

 


Od redakcji :
Ponieważ to pytanie w różnych formach kilkakrotnie przewinęło się przez naszą pocztę, odpowiedź zamieszczamy w dziale artykułów problemowych pt. "Odpowiedź na wątpliwości Czytelników".

Jarosław Deja

 

* * * * * *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Od:
Wysłano: 19 sierpnia 2004 16:45
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: 2.2004 Bzg

Szanowni Państwo,

Gratuluję kolejnego bardzo ciekawego numeru BzG. Mam jednak pewne pytanie/sugestię. W dziale formularze budowlane dotychczas zamieszczaliście Państwo spis protokółów opublikowanych wcześniej. Nie ma tego w BzG 2/2004, a wydaje mi się, że inni czytelnicy waszego abonamentu, podobnie jak ja, woleliby mieć taki spis zawsze pod ręką zamiast przeglądać wszystkie poprzednie płytki. Znalezienie potrzebnego mi protokołu w spisie powoduje, że sięgam tylko po jedną konkretną płytkę.
A może doczekamy się prezentu na Gwiazdkę w postaci zamieszczenia na świątecznym CD wszystkich dotychczasowych formularzy i protokółów (po ich uaktualnieniu do bieżącego stanu prawnego).

 


Od redakcji:
W dziale "Protokoły i formularze budowlane" zamieszczamy spis wszystkich "druków" dotychczas opublikowanych w "Buduj z Głową", zaś w numerze 4/2004 postaramy się zamieścić zaktualizowane te najczęściej używane.

Barbara Reichert