Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Uwag kilka na temat korzystania z systemu wariantów w Normie Pro

Wiele funkcji programu Norma Pro wyróżnia go spośród innych programów do kosztorysowania. Należy do nich system tworzenia kosztorysów wariantowych. W tym artykule nie będę się rozpisywał zbyt wiele na czym on polega i do czego służy gdyż jest to opisane w instrukcji obsługi. Skoncentruję się na tych kwestiach, które dla niektórych z Państwa są niejasne i budzą wątpliwości. Nadsyłane przez naszych Użytkowników uwagi zaowocują pewnymi zmianami tych fragmentów interfejsu, które są związane z obsługą wariantów. Wersję taką właśnie opracowujemy i otrzymają ją Państwo wraz z pierwszym numerem Buduj z Głową w 2005 r.

 

Podstawowym problemem dla niektórych użytkowników programu jest zrozumienie znaczenia hasła "Ustaw wariant", które występuje między innymi w menu: Dział, Pozycja, RMS oraz w menu podręcznym.

 

Postaram się to precyzyjnie wyjaśnić. Po wybraniu tego hasła pojawi się na ekranie okienko:

 

Rys.1. Okno "Ustaw wariant"

 

Okno to ma dwie funkcje :

1. Przypisanie do wybranego elementu kosztorysu (dział, pozycja, RMS) istniejącego wariantu

2. Definiowanie nowych grup wariantów i oczywiście wariantów wewnątrz grup

 

Załóżmy, że w momencie wywołania powyższego okna mieliśmy wybraną (podświetloną w pozycji) koparkę chwytakową. Jeżeli teraz, tak jak na rys.1., wybierzemy z grupy sam.samowyład.(pozycja 5) wariant samochód samowyładowczy 10-15 t, to koparka ta zostanie przyporządkowana do tego wariantu. W rezultacie, ilekroć uaktywnimy wariant inny niż samochód samowyładowczy 10-15 t, to praca koparki nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu wartości pracy sprzętu w kosztorysie.

Jak widać mamy tu jeszcze, oprócz grup i wariantów, możliwość wyboru hasła: element zawsze aktywny lub element zawsze nieaktywny.

Pierwsze z nich służy do tego aby uniezależnić element (w naszym przypadku koparka) od wyboru wariantu. Praca koparki będzie zawsze wliczana do wartości pracy sprzętu w kosztorysie.

Wybór drugiego spowoduje, że koparka nie będzie brana pod uwagę niezależnie od tego, który z wariantów uczynimy aktywnym.

 

UWAGA ! : Trzeba pamiętać, że okno pokazane na rys.1. nie służy do uaktywniania wybranego wariantu.

 

Aby dokonać wyboru wariantu (uczynienia go aktywnym) musimy, używając ikony:

 

Rys.2. Ikona wyboru wariantu

 

wywołać okno aktywacji wariantu z grupy, która dotyczy naszego elementu (tu koparka).

 

Rys.3. Wybór aktywnego wariantu

 

Gdy chcemy dokonać ogólnie wyboru aktywnych wariantów, to musimy z menu Kosztorys wybrać hasło Parametry kosztorysu... a następnie w oknie, które się pokaże wybrać zakładkę Grupy wariantów.

 

Rys.4. Aktywacja wariantu z poziomu parametrów kosztorysu

 

Okno to przypomina okno z rys.1., ale jego podstawowa funkcja jest całkowicie odmienna. O ile poprzednio wybór wariantu oznaczał, że nasz element będzie uwzględniany tylko wtedy, gdy konkretny wariant będzie aktywny, o tyle teraz określamy, który z wariantów ma być aktywny.

 

Druga funkcja, czyli definiowanie grup i wariantów działa tak samo jak w oknie z rys.1.

 

Przypominam jeszcze, chociaż jest to opisane w instrukcji, że najwygodniejszą formą aktywacji wariantów jest zastosowanie hasła Warianty danych z menu Widok.

 

Wówczas uzyskamy na ekranie widok kosztorysu z pokazanym diagramem wariantów:

 

Rys.5. Sposób wyboru wariantów

 

Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu kwestie związane z przypisywaniem elementów do wariantów i aktywacją wariantów. Tekst ten jest tak krótki, ponieważ chodziło mi jedynie o wyjaśnienie różnicy między tymi dwoma zagadnieniami.

 

Więcej na temat wariantów napiszę w następnym numerze Buduj z Głową, gdy dostarczymy Państwu kolejną wersję Normy Pro, która będzie miała nieco zmieniony interfejs.