Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Nowa jakość części opisowej katalogów w programie Norma Pro

ABC - program NORMA PRO

 

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania części opisowej katalogów należy w widoku wyboru pozycji z katalogów

 

 

kliknąć na ikonkę drugą od lewej u góry ekranu, lub nacisnąć klawisz F3.


 

Katalogi nakładów rzeczowych zawierają oprócz tablic części normatywnej również część opisową, w której szczegółowo są przedstawione warunki wykonania prac w danej technologii oraz zasady kosztorysowania opisanych robót.

Jak użytkownicy Normy Pro doskonale wiedzą, autorzy programu od dłuższego czasu pracują nad ułatwieniem korzystania z tych informacji podczas tworzenia kosztorysów. O ile 10 lat temu cieszył użytkowników sam fakt, że nie muszą sięgać do wydania książkowego, bo część opisowa pojawiła się na ekranie razem z danymi normatywnymi, to dzisiaj już jest to zdecydowanie za mało.

Przed ponad rokiem wprowadziliśmy do Normy mechanizm automatycznej modyfikacji danych w pozycji (BzG 03/2003), który działa w oparciu o informacje z Założeń Ogólnych i Szczegółowych. Następnie mechanizm ten wzbogaciliśmy o system komentarzy, informujących kosztorysanta o tym, na co ma zwrócić szczególną uwagę przy wstawianiu wybranej pozycji do kosztorysu.

 

W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu kolejną nowość : Graficzną Prezentację Części Opisowej.

W pierwszym momencie użytkownik może wzruszyć ramionami :

"- I co mi po tym, że czcionka trochę ładniejsza, ale na jakość kosztorysu, czy nawet wygodę pracy wpływu to mieć nie będzie"

 

I tu Drogi Użytkowniku jesteś w błędzie.

Gdy podjęliśmy się zadania przeniesienia części opisowej z trybu tekstowego do graficznego, nie kierowaliśmy się jedynie względami estetycznymi. Postać graficzna daje dwie istotne korzyści.

 

Pierwsza z nich, to możliwość prezentacji na ekranie rysunków, które do tej pory można było obejrzeć jedynie w wersji książkowej katalogów. Rysunki natomiast często o wiele bardziej precyzyjnie potrafią wyjaśnić, o co chodziło autorom katalogu, niż najdłuższy nawet tekst.

 

Rys.1. Fragment tablicy 0004 z KNR nr 2-17

 

Zajrzyjmy na przykład do katalogu KNR nr 2-17. Znajdują się tam tablice pomocnicze, które na podstawie wymiarów charakterystycznych podają wartość powierzchni zewnętrznej elementów systemu klimatyzacji. Korzystanie z tych tablic zdecydowanie przyśpiesza proces kosztorysowania, bo nie trzeba dokładnie mierzyć i wyliczać potrzebnych powierzchni, nie najprostszych przecież kształtek. Zamiast tego wystarczy zmierzyć kilka prostych wymiarów i odczytać w tablicy szukaną wartość.

 

Jak widzimy na rys.1., wartość powierzchni bocznej trójnika odczytujemy na podstawie wymiarów : a, b, a1, b2, l i l1. Bardzo to prosto wygląda, bo tablica ma przejrzysty układ i nie trzeba się wiele nagłowić, żeby z niej skorzystać, ale ...

No właśnie. Małe ale. Nie wiemy, co oznaczają symbole zapisane w tablicy. W ten sposób tablica staje się dla nas nieprzydatna. Bez rysunku ani rusz. Gdy nie mamy wydania książkowego katalogu, to jesteśmy zdani na żmudne obliczenia.

 

Ale nie wszyscy.

 

Użytkownicy Normy Pro v.4.08, zaglądają do części opisowej katalogu i widzą na ekranie taki oto obrazek:

 

Rys.2. Fragment tablicy 0004 KNR nr 2-17 wraz z rysunkiem objaśniającym

 

Teraz już wyraźnie widać, który wymiar kształtki kryje się pod którą literką. Możemy, korzystając z przygotowanej tablicy odczytać wynik szybko i bez zbędnego wysiłku.

 

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku tablicy 0005 tegoż katalogu, co pokazuje rys.3.

 

Rys.3. Tablica 0005 z rysunkiem objaśniającym.

 

Opisane wyżej przypadki pokazują , że niekiedy informacja zapisana w formie rysunku jest praktycznie nie do zastąpienia (lub byłoby to bardzo trudne).

 

Istnieją jednak przypadki mniej drastyczne, ale również dowodzące, że stosowanie rysunków w katalogach nakładów rzeczowych ma sens. Któż zresztą z nas widział jakikolwiek podręcznik techniczny, w którym nie byłoby rysunków poglądowych.?

Technika wymaga precyzji, w tym również precyzji w komunikowaniu się. Dobrze sporządzone ilustracje taką precyzyjną komunikację zdecydowanie ułatwiają.

 

Jeżeli katalog zawiera nakłady zużycia środków produkcji budowlanej na roboty wykonywane w nowych technologiach, to często jego rola wykracza poza proste podanie normatywów. Bardzo dobrze jest, kiedy można się z niego dowiedzieć bliższych szczegółów na temat, jak przebiegają prace w tej technologii.

Dla przykładu proszę obejrzeć rysunek, który został zamieszczony w części opisowej katalogu KNR nr AT-11 "Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE".

 

Rys.4. Kolejne kroki instalacji umocnienia przy równoczesnym pogłębianiu wykopu

 

Rysunek ten nie tylko prezentuje krok po kroku, jak wygląda wykonywanie wykopu z jednoczesnym umacnianiem jego ścian za pomocą nowoczesnych elementów szalunkowych. Wyjaśnia również rolę koparki w tej pracy. Dodatkowym efektem prezentacji graficznej może być tu oprócz roli instruktażowej, także zachęta do wprowadzania innowacji w firmie budowlanej.

 

Innym przykładem wykorzystania rysunków może być katalog "KNR nr AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips".

Dzięki rysunkom zamieszczonym w części opisowej katalogu, łatwo się zorientować w szczegółach konstrukcyjnych elementów omawianych tam systemów, co  pozwala na lepsze zrozumienie tej nowoczesnej technologii. Jednocześnie możliwość dokładnego poznania wewnętrznych składników i ich wymiarów umożliwia podjęcie prawidłowych decyzji o wyborze odpowiedniego elementu i o sposobie jego wykorzystania.

 

Rys.5. Szczegóły konstrukcyjne ścianki NIDA Gięta

 

Rys.6. Szczegóły konstrukcyjne ścianki 75A50

 

Rys.7. Szczegóły konstrukcyjne ściany kinowej

 

Jako ciekawostkę podam jeszcze, że nasz nowy system umożliwia też dołączanie do części opisowej zdjęć, które mogą obrazować kolejne fazy wykonywania prac. Tak jest na przykład w katalogu KNR nr BC-01 "Roboty budowlane w systemie YTONG".

 

Rys.8. Jedno z serii zdjęć przedstawiających kolejne fazy wznoszenia ścian w systemie YTONG.

 

Tych z Państwa, którzy chcą zapoznać się z nowymi możliwościami zapraszamy do obejrzenia części opisowej katalogów KNR nr nr 0-15, 0-15II, 2-02, 2-16, 2-17, 2-18, 2w16, 2w17, 2w18, AT-05, AT-11, AT-12, BC-01.

 

Wstawianie rysunków czy zdjęć do części opisowej to tylko jedna z korzyści jakie daje naszym użytkownikom wprowadzenie Graficznej Prezentacji Części Opisowej.

 

Wraz z tą nowością zmienił się też sposób poruszania się po tekście.

Dotychczas użytkownik programu miał możliwość śledzenia fragmentu tekstu, który był bezpośrednio związany z poziomem zagłębienia w katalogu, na którym się aktualnie znajdował. Gdy wybieraliśmy katalog, to ukazywała się Część ogólna i Założenia ogólne do katalogu. Podczas wyboru rozdziału mogliśmy czytać Założenia szczegółowe do rozdziału, a podczas wyboru tabeli zapoznawaliśmy się z Wyszczególnieniem robót.

System ten został utrzymany o tyle, że podczas wyboru kolejnych poziomów katalogu, program nadal ustawia wskaźnik podglądu tekstu w miejscu odpowiadającym wybieranemu właśnie elementowi. Dodatkowo jednak dołożyliśmy nowe możliwości.

 

Użytkownik może teraz w dowolnym momencie poruszać się po kompletnym tekście części opisowej w obrębie całego katalogu.

 

Służy do tego kilka mechanizmów.

 

Pierwszy i najprostszy polega na tym, że przestawiając kursor myszy na pole opisu możemy przewijać cały tekst. Dzięki temu potrafimy z poziomu tabeli dostać się do Założeń szczegółowych rozdziału , czy Części Ogólnej katalogu. Możemy też obejrzeć Wyszczególnienie robót w sąsiednich tabelach, aby sprawdzić, czy któraś z nich nie jest dla nas bardziej odpowiednia.

 

Drugim sposobem nawigacji po tekście jest wykorzystanie linków wskazujących na wyższy poziom.

 

Rys.9. Link do części opisowej wyższego poziomu katalogu.

 

Na rys.9. widzimy możliwość przejścia do opisu katalogu, pomimo, że w polu wyboru poziomu katalogu mamy wybraną tabelę. Co więcej, ta wybrana tabela tam pozostanie i będzie czekała, aż zmienimy decyzję, pomimo, że my będziemy wędrowali po wszystkich zakamarkach części opisowej.

Dotychczas również mogliśmy w dowolnym momencie trafić w każde miejsce części opisowej, mógłby ktoś powiedzieć.

To prawda, ale za przewodnika służył nam wskaźnik wyboru pozycji z katalogu, wskutek czego istniała możliwość, że zgubimy drogę i cofając się od poziomu pozycji do poziomu katalogu, w drodze powrotnej wybierzemy omyłkowo pozycję sąsiednią.

 


Czcionka w opisach HTML w Normie PRO

 

Doszły do nas informacje, że niektórzy z Państwa mają nieodpowiednią czcionkę w wyświetlaniu części opisowej katalogów w bazie programu Norma PRO.

Faktycznie, nie poinformowaliśmy naszych użytkowników, że za wielkość tej czcionki odpowiada ustawienie w przeglądarce Internet Explorer.

Aby uzyskać czcionkę, która będzie Państwu odpowiadała należy wywołać Internet Explorer i w menu Widok wybrać hasło Rozmiar tekstu. Teraz już bez kłopotu można określić taki rozmiar czcionki, który będzie dla każdego najprzyjemniejszy.