Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Silikaty klasyczny materiał do nowoczesnych zastosowań

W wielu krajach Europy dominuje budownictwo z zastosowaniem wyrobów silikatowych. Najlepszym przykładem są Niemcy i Holandia, gdzie silikaty "królują" na rynku w swojej grupie materiałów budowlanych. Wciąż jeszcze nie doceniony w Polsce, najbardziej ekologiczny materiał budowlany, powoli zaczyna cieszyć się coraz szerszym zainteresowaniem. Dlaczego warto budować z silikatów ? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać analizując kolejne etapy powstawania budynku. Najprościej zdefiniować silikaty 3 komfortami - komfortem projektowania, murowania i użytkowania.

 

Komfort projektowania - mając do wyboru materiał o niskiej wytrzymałości na ściskanie, i materiał o wysokiej wytrzymałości jakim jest silikat, wybierając silikat, uniknie się wielu problemów. Jest to materiał wytrzymały i trwały. Nie jest problemem wzniesienie z silikatów wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, jak również hali sportowej czy obiektu użyteczności publicznej. Trwałość materiału, często myloną z wytrzymałością, zapewnia budowa chemiczna silikatu - zbliżona do naturalnego piaskowca, o którego długowieczność świadczą chociażby piramidy egipskie.

Zastosowanie wyrobów silikatowych rozwiązuje wiele problemów nie tylko na etapie projektowania, ale przede wszystkim procentuje podczas użytkowania obiektu wzniesionego w tej technologii.

 

Komfort murowania - produkowany w fabryce Leżajsku - blok 6 NFD w+w , charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością wymiarową, co pozwala na zastosowanie zapraw do spoin cienkich i wykonanie tynków cienkowarstwowych.

 


Blok 6 NFD

Nazwa  

Opis

Wymiary [mm]

250x250x220

Masa [kg]

18,5

Klasy

15

Izolacja akustyczna [dB]

48-50

Zużycie na 1m2 muru [szt.]

17

Kolory

biały

Zastosowanie

do wykonywania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych, murów nośnych

Surowce

wapno, piasek, woda

 

Komfort użytkowania - to przede wszystkim doskonała izolacyjność akustyczna i wysoka odporność ogniowa. Ściana z bloków silikatowych 6 NFD w+w spełnia wymagania normy w zakresie izolacyjności akustycznej stawiane ścianom międzymieszkaniowym. Często niedoceniana jest izolacyjność akustyczna ścian działowych w obrębie mieszkania. Nawet stosunkowa cienka ściana działowa wzniesiona z silikatów zapewni komfortową "ciszę".

Silikat jest materiałem niepalnym, ścian wzniesiona z bloków 6 NFD w+w charakteryzuje się 4-godzinną nośnością, izolacyjnością i szczelnością ogniową REI 240.

 

Dom ze ścianami z bloków silikatowych 6 NFD w+w jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa.

 

 

Wymienione cechy wyrobów silikatowych, jak również masowe zastosowanie tych wyrobów na wymagających rynkach krajów Europy Zachodniej, nie pozostawia wątpliwości że jest to wszechstronny klasyczny materiał do nowoczesnych zastosowań.

 

Nieprawdą jest, że silikat jest zimny!

Pozostaje na koniec wyjaśnienie kwestii izolacyjności termicznej. Wysokie wymagania w zakresie termoizolacyjności ścian zewnętrznych bezwzględnie wymuszają stosowanie dodatkowych materiałów termoizolacyjnych takich jak wełna mineralna i styropian. Ściana warstwowa jest już standardem. Współczynnik przewodności cieplnej warstwowych ścian z silikatów wynosi około U = 0,24 W/m2K. Analizowanie zagadnienia izolacyjności cieplnej ścian tylko pod kątem wielkości uzyskiwanego współczynnika U, stanowi część zagadnień cieplno-wilgotnościowych ścian. We współczesnym budownictwie szczególną uwagę zwraca się na parametr charakteryzujący zdolność ścian do akumulacji ciepła. Jest to jedna z głównych zalet ścian z silikatów. Zimą ściany z silikatów chronią przed utratą ciepła, a w lecie przed nadmiernym przegrzaniem, zapewniając jednocześnie odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

 

Zamykając się w czterech ścianach nie powinniśmy zapominać o środowisku naturalnym. Jeżeli zestawimy potrzeby społeczne w obszarze budownictwa, z ilością energii jaka jest niezbędna do sprostania tym potrzebom, jeszcze raz zastanowimy się nad właściwym dokonaniem wyboru materiału budowlanego. W myśl jednej z definicji zrównoważonego rozwoju, współczesne społeczeństwa powinny rozwijać się w taki sposób ażeby nie ograniczać możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb. Jest to jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Silikaty doskonale wpisują się w pojęcie zrównoważonego rozwoju. Sposób pozyskiwania surowców do produkcji silikatów, jak i sam energooszczędny proces produkcyjny, prowadzony jest bez szkodliwych następstw dla środowiska naturalnego.

Proszę zastanowić się nad wszystkimi podanymi powyżej argumentami, zaufać doświadczonemu producentowi - zakładowi w Leżajsku i "zbudować" zdrowe, bezpieczne otoczenie.

 

Przykład ogrodzenia z płytek silikatowych barwionych w masie.