Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Wyniki ankiety kosztorysanci.pl

Katalog Kosztorysantów Polskich zaistniał w Internecie stosunkowo niedawno, bo na początku roku 2005, i jest pierwszym w Polsce darmowym branżowym katalogiem kosztorysantów. Indeks oparty jest na bazie zarejestrowanych użytkowników serwisu www.intercenbud.pl, będącej interaktywną platformą zawierającą ogólnopolską aktualną bazę materiałów budowlanych i integrującą środowisko budowlane. Katalog rozwija się szybko, codziennie dołącza się średnio pięciu nowych użytkowników. Obecnie zarejestrowanych w nim jest ponad 2000 firm kosztorysowych i osób prywatnych świadczących usługi kosztorysowe.

 

W maju 2005 roku wśród użytkowników zarejestrowanych w Katalogu Kosztorysantów Polskich przeprowadziliśmy krótką ankietę mającą głównie na celu poznanie i zorientowanie się w potrzebach środowiska kosztorysowego. Jak wynika z poniższego wykresu najwięcej, bo ponad połowa ankietowanych figuruje w Katalogu Kosztorysantów Polskich od niedawna, trochę ponad 28% znajduje się w nim od dłuższego czasu, natomiast 13 % respondentów prawie od samego początku.

 

 

Jak widać na kolejnym wykresie najczęściej podawanym powodem obecności w Katalogu Kosztorysantów Polskich jest chęć uzyskania dodatkowych zleceń bądź zapytań ofertowych (57,42%). Drugą pod względem ilości odpowiedzi przyczyną jest możliwość prezentacji swojego profilu w środowisku budowlanym, tak też uważa 40 % ankietowanych, z kolei dla 33 % respondentów ważnym czynnikiem jest możliwość weryfikacji przez klienta kompetencji kosztorysanta.

 

 

W naszych założeniach Katalog Kosztorysantów Polskich powstał głównie z myślą stworzenia internetowej platformy komunikacyjnej między kosztorysantami a osobami i firmami poszukującymi kompetentnych osób poprzez Internet. W tym celu udostępniliśmy opcję wyszukiwania kosztorysantów według zadanych kryteriów, jak miejscowość, powiat, województwo, nazwa firmy. Dodatkowo w serwisie istnieje możliwość złożenia zapytania, bądź zamówienia usługi przez potencjalnych klientów. Dbamy o to, by Katalog dawał się łatwo wyszukać w sieci i aby docierał do wszystkich zainteresowanych. Często też odsyłamy do Katalogu klientów zwracających się ze zleceniami i zapytaniami bezpośrednio do naszej firmy.

W ankiecie pytaliśmy kosztorysantów o praktyczne możliwości kontaktu z potencjalnymi klientami poprzez Katalog. Pośród ankietowanych 8% otrzymuje zapytania ofertowe, 31% otrzymuje, ale są to sporadyczne zlecenia, natomiast ponad połowa respondentów deklaruje, iż nie dostaje w ogóle zapytań.

 

 

Taki wynik może brać się z tego, iż nie wszyscy użytkownicy korzystają z możliwości dodatkowej reklamy w dziale ogłoszeń budowlanych, gdzie jest miejsce na szerszą prezentację swojego profilu, jak również możliwość skuteczniejszego zainteresowania swoją ofertą potencjalnego zleceniodawcy.

 

Na pytanie o zasadność stworzenia Katalogu Kosztorysantów Polskich większość respondentów, bo aż 56%, zauważa taką potrzebę, 39% uważa, iż jest potrzebny, ale mogliby się bez niego obejść, natomiast 4% ma stosunek obojętny.

 

 

Pytaliśmy również o e-kosztorys (program do mobilnego kosztorysowania w Internecie - od innych programów z tej dziedziny odróżnia go to, że użytkownik nie musi go zainstalować na własnym komputerze; wystarczy posiadać dostęp do Internetu). Była to okazja do wnikliwszego zapoznania kosztorysantów z e-kosztorysem, jak również zebrania od nich opinii i uwag dotyczących wersji testowej. Według odpowiedzi respondentów 30% uważa projekt za potrzebny, 64% uważa, że po rozwinięciu programu, e-kosztorys może okazać się przydatny, 5% nie udzieliło w ogóle odpowiedzi, 1% uznał, że pomysł jest w ogóle nietrafiony.

 

 

Na pytanie o bazy cenowe, okazało się iż kosztorysanci korzystają z dwóch lub więcej baz cenowych – 59% korzysta z Intercenbudu (www.intercenbud.pl), 56% korzysta z e-sekocenbudu, 55% wykorzystuje własne bazy cenowe, 25% korzysta z cenników Orgbudu. 16% respondentów podało, iż korzystają z innych baz cenowych niż podane w ankiecie, z kolei 9% korzysta z e-bistypu.

 

 

Na popularność bazy Intercenbud z pewnością wpłynął fakt, iż można sprawdzić darmowo zasób cen, zweryfikować je bezpośrednio u producentów i dostawców poprzez mechanizm zapytań ofertowych, oraz uzyskać informację o ponad 100 tys. cen materiałów budowlanych. Jest to największa jak dotąd baza cenowa dla budownictwa w Polsce.

W ramach abonamentu użytkownicy mogą bezpośrednio wstawiać ceny do kosztorysu sporządzonego w programie Norma, Strix, Winbud, czy Edbud, jak również zlecać nam wyszukanie cen konkretnych, często nietypowych materiałów.

Pod względem przydatności bazy Intercenbud w procesie kosztorysowania – 36% ankietowanych ocenia ją na dużą , 47% jako średnią, 8% w ogóle nie korzystało z serwisu, dla kolejnych 8% użyteczności jest mała, z kolei 1% ocenia bazę jako w ogóle nieprzydatną w kosztorysowaniu.

 

 

Obecnie serwis Intercenbud zawiera oferty handlowe 270 producentów i dostawców, na które składa się ponad 100 tys. cen materiałów. W systemie zarejestrowanych jest blisko 12 tys. użytkowników, którzy dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami wpływają na kształt wszystkich naszych serwisów www.intercenbud.pl, www.kosztorysanci.pl, .

Bardzo cenimy sobie wszystkie Państwa uwagi. Dziękujemy za aktywny udział we współtworzeniu naszych serwisów. Jednocześnie mamy nadzieję, że nadal będziecie Państwo dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami, na które postaramy się odpowiedzieć w postaci rozwijania i projektowania jeszcze lepszych narzędzi wspomagających kosztorysowanie.