Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Materiały drogowe - Bezpieczeństwo na drogach i ulicach

Wraz z wynalezieniem samochodu pojawił się problem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co gorsza, w ostatnich latach znacznie wzrosło natężenia ruchu drogowego oraz ilość samochodów na naszych drogach. Ważne, aby w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa pamiętać o wszystkich użytkownikach dróg. Nie tylko o kierowcach w pełni sprawnych, ale także, o tych starszych, o ludziach którzy wracają zmęczeni z pracy, o dzieciach nie zawsze roztropnie zachowujących się przechodząc przez jezdnię.

Dla wsparcia tych przedsięwzięć i ułatwienia decydentom i projektantom dotarcia do nowych rozwiązań w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstał w 2002 roku Katalog Nakładów Rzeczowych nr AT-04. Zawiera on opis i parametry dostępnych w Polsce technologii poziomego oznakowania dróg. Od oznakowania za pomocą taśm odblaskowych po oznakowania grubowarstwowe i najefektywniejsze sposoby podkreślenia miejsc szczególnie niebezpiecznych czyli punktowe elementy odblaskowe, tzw. szklane ''kocie oczka''.

Opisane w katalogu odblaski krawężnikowe typu ''kerb-stud'' przeznaczone są do oznakowania tak popularnych dziś rond i wysepek chroniących pieszych znajdujących się na środku jezdni. Kocie oczka montuje się w krawężnikach, aby kierowca dzięki odblaskowi kolejnych elementów dużo wcześniej dostrzegał kształt przeszkód i krawędzi drogi, którą powinien się poruszać.

 

 

Bardzo istotne jest też podkreślenie przejść dla pieszych w okolicy szkół. Do tego celu firma sprzedająca i instalująca ''kocie oczka'' typu MK3 360 i MK3 HRS, stworzyła katalog rozwiązań pozwalających w bezpieczny sposób oznakować przejście dla pieszych, tak, że będzie ono widoczne z niebagatelnej odległości 800 metrów, np. poprzez montaż rzędu kocich oczek w odległości metra od końca pasów zebry. Powstały w ten sposób rodzaj szlabanu świetlnego powoduje, że każdy kierowca ściągnie nogę z gazu, a przechodzień przysłaniający po zmroku odblask kolejnych oczek będzie znacznie lepiej widoczny. Tego typu rozwiązania funkcjonują od dwóch lat w Chorzowie, Gdańsku, Tarnowie.

 

Dla miejsc o najwyższym stopniu zagrożenia wypadkami stosuje się kocie oczka z błyskającą diodą. Typ MK6 active montowany jest w ten sam sposób co MK3 - poprzez wklejenie w otwór wyfrezowany w nawierzchni, co zapewnia jego ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Błyskowe kocie oczka nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania, posiadają bowiem własną baterię słoneczną i akumulator.
Takie rozwiązania zastosowano w Warszawie i Oleśnicy.

 

Aby uzupełnić powyższe oznakowanie i podkreślić celowość jego zastosowania skonstruowano system kocich oczek migających tylko w czasie, gdy w obrębie przejścia znajduje się pieszy. Układ specjalnych czujników uaktywnia radiowo lub za pośrednictwem łączy kablowych wszystkie kocie oczka sygnalizując obecność pieszego w obrębie przejścia - co oznacza, że również pieszy oczekujący na chodniku na przejście przez jezdnię będzie uaktywniał system, i zwracając na siebie uwagę kierowców - bezpiecznie przekraczał drogę. W zależności od wymagań inwestora do oznakowania można dołączyć błyskowe lampy ostrzegawcze połączone ze znakiem "Przejście dla pieszych". Zaś, aby umożliwić instalację tego oznakowania w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej skonstruowano również wersję zasilaną z baterii słonecznych.

 

Rozwiązania opisane w tym artykule zyskały już aprobatę miejskich zarządców dróg. Również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu - zarówno dokonując remontów generalnych istniejących dróg, jak i budując nowe odcinki - będzie je wyposażać w szklane "kocie oczka".