Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

1.
-----Original Message-----
From:
Sent: Friday, October 21, 2005 10:20 AM
Subject: Formularz zgłoszenia błędu/problemu

Program: NormaPRO
Wersja: 4.10
Należy poprawić zastosowane algorytmy interpolacji. W chwili obecnej wszystkie tablice posiadają ten sam zakres interpolacji wymiaru a nie w postaci np. (więźba do 7,5 m zakres 5,625-7,50; więźba do 8,100 m zakres 7,500-8,100 itd).
Uwaga ta dotyczy praktycznie wszystkich tablic w których stosowany jest algorytm interpolacji.

 


Od redakcji :

Być może wyrażenie „Dopuszczalny zakres” jest niewystarczająco jasne. Może powinniśmy napisać „Dopuszczalny zakres ekstrapolacji. Nie przyszło nam jednak do głowy, że ktoś może to potraktować jako zakres interpolacji. Otóż z interpolacją mamy do czynienia wówczas, gdy wartość parametru znajduje się w zakresie pomiędzy wartościami dla dwóch sąsiednich kolumn. Wówczas wyliczana jest średnia ważona nakładów z tych kolumn. Określenie „Dopuszczalny zakres” odnosi się do metody ekstrapolacji, gdzie zgodnie z zasadami kosztorysowania wartość parametru nie powinna być mniejsza niż 75% wartości najmniejszej w grupie kolumn ani większa niż 150% wartości największej. Szczegółowo metoda ta została opisana w artykule „Określanie nakładów kosztorysowych z wykorzystaniem metod interpolacji i ekstrapolacji w programie Norma Pro” zamieszczonym w BzG nr 2/2004. Artykuł ten jest również dostępny na stronie www.bzg.pl.

Andrzej Mościcki

 

 

*

 

2.
-----Original Message-----
From:
Sent: Sunday, October 02, 2005 11:32 AM
Subject: przedmiar

Dzień dobry !
Mam problem. Pytałem już na wielu stronach budowlanych www i niestety nikt nie chce lub nie potrafi mi odpowiedzieć. Proszę więc, jeśli można, o wyjaśnienie jak się mierzy obrobienie papą ogniomurów. Chciałem sprawdzić wykonawcę pracującego na dachu mojego domu. Zmierzyłem długość ogniomuru i jego wysokość. To co wyszło ( w m2) podstawiłem do stosownej pozycji w KNR nr 2-02 W 0504-03. Wykonawca absolutnie się nie zgodził na obliczenie w ten sposób ilości papy. Powiedział, że powinienem zmierzyć wysokość ogniomuru w rozwinięciu czyli 0,30 (wysokość ogniomuru) + 0,20 ( zakład) i dopiero taki wynik podstawić do kosztorysu. Czy Państwo mogą mi wyjaśnić kto ma rację?


Od redakcji :

Analogicznie do p.4.8. w założeniach szczegółowych do rozdziału 05 w KNR nr 2-02-W, w przypadku obmiarowania pokrycia papą ogniomuru powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, bez uwzględnienia zakładów (" w rozwinięciu" tzn. suma powierzchni krytych papą : bocznych i ewentualnie wierzchniej).
Uwaga : w tym przypadku w powierzchni dachu krytego papą nie uwzględnia się powierzchni zajmowanej przez ogniomur.
"Zakłady papy" ujęte są w normatywach --> w przywołanej kol.03 w tablicy 0504 norma zużycia papy wynosi 122 m2 na 100 m2 krytej powierzchni.

Barbara Reichert