Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

1.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, February 01, 2006 9:39 AM
To: : abonament@budujzglowa.pl
Subject: Dobry zarządca to skarb - J. Wróblewski (4/2005)

 

Czy właściwe jest stosowanie przez zarządców podziału kosztów ogrzewania na koszty stałe w wysokości 50% kosztów całkowitych i koszty zmienne 50% kosztów całkowitych? W przypadku zamknięcia wszystkich grzejników przez lokatora, który wyjechał na okres grzewczy "do ciepłych krajów" i tak musi on opłacić połowę kosztów całkowitego zużycia energii cieplnej przez budynek. Za co płacimy 50% kosztów ogrzewania? Czy tylko za ogrzewanie klatek schodowych? Jaka jest proporcja powierzchni klatek do powierzchni mieszkań? Czy przez taki podział kosztów zarządca nie pobiera od lokatorów kosztów strat ciepła przez nieocieplone rurociągi rozprowadzające ciepło z węzłów do mieszkań i straty ciepła przez nieszczelne okna i otwarte drzwi klatek schodowych?

 


Od redakcji :

Zwróciliśmy się do Autora z prośbą o odpowiedź na Pańskie pytanie. W rezultacie powstał artykuł:Dobry zarządca to skarb - cd. /odpowiedź na list Czytelnika/”.

 

Barbara Reichert

 

*

2.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, January 25, 2006 9:39 AM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: Rozliczanie robót tymczasowych w Normie Pro

 

Dzień dobry!

Zachęcony Państwa zaproszeniem proszę o podanie mechanizmów rozliczania robót tymczasowych w kosztorysach przygotowywanych pod zamówienia publiczne przy użyciu Normy Pro.

Z góry dziękuję.

 


Od redakcji :

Temat wydał się nam na tyle ciekawy, że postanowiliśmy opisać go szerzej. Zainteresowanych zapraszamy do lektury artykułu „Rozliczanie robót tymczasowych w innych pozycjach kosztorysu z wykorzystaniem mechanizmów programu Norma Pro”.

Andrzej Mościcki

 

**

3.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, January 25, 2006 9:39 AM
To: abonament@budujzglowa.pl

 

Miałam nieprzyjemne „ścięcie” z inspektorem nadzoru w Urzędzie Miasta. Uznał, że mój kosztorys zrobiony za pomocą programu Norma Pro zawiera błędy rachunkowe i chciał odrzucić moją ofertę. Na szczęście kolega pokazał mi jak przestawić opcje, żeby zlikwidować niedokładności, do których inspektor miał zastrzeżenia. Problem polegał na tym, że przemnożenie na kalkulatorze obmiaru, normy i ceny materiału dawało wynik, który nieco różnił się od wartości w rubryce M kosztorysu. Wprawdzie kolega, który program zna bardzo dobrze, bo z komputera do kosztorysowania korzystał jeszcze w czasach KOMY, wytłumaczył mi z czego to wynika, ale wiem, że wielu użytkowników może mieć ten sam problem. Może Państwo jako redakcja zechcieliby tę kwestię dokładnie i „raz na zawsze” wyjaśnić.

 


Od redakcji :

Niestety „raz na zawsze” się nie da, bo nowych użytkowników wciąż przybywa i nie wszyscy przeczytają ten numer BzG. Ale problem na prawdę jest istotny, dlatego poświęcamy mu artykuł „Wartość elementu R, M lub S w pozycji kosztorysu w zależności od sposobu liczenia”.

Andrzej Mościcki

 

***

4.
-----Original Message-----
From:
Sent: Tuesday, January 03, 2006 2:52 PM
To: andrzej.moscicki@ath.pl
Subject: Norma Pro 4.11 katalog KNR 0-25

 

Witam
Jeszcze raz zwracam się z prośbą o poprawienie katalogu KNR 0-25 „Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne”.
Przy wstawianiu pozycji pojawia się dodatkowe okno (załącznik), z którego musimy wybrać współczynnik do wyliczenia zużycia farby oraz podać teoretyczną normę zużycia farby. Bardzo dobrze, tylko dlaczego w tym oknie powtórzone są te same pozycje, po co? A dlaczego po wypełnieniu tego okna nieaktywny jest klawisz "wstaw bez zmian", przecież można samemu wstawić normę zużycia farby już wyliczoną.

 


Od redakcji :

W rozdziale 02 KNR nr 0-25 istnieje tablica 0201 o tytule "Współczynniki do wyliczenia praktycznego zużycia farby na 1 m2 powierzchni". Pozostałe tablice rozdziału 02 nie podają normatywów na zużycie farby, lecz odwołują się tych współczynników, co jest wyraźnie napisane w p. 3.4. „Założeń szczegółowych” do rozdziału 02:

 

"3.4. W Tablicy 0201 umieszczono współczynniki konieczne do wyliczenia zużycia praktycznego wyrobu lakierowego na powierzchni 1m2. Zużycie praktyczne jest iloczynem zużycia teoretycznego, podanego w Karcie Katalogowej przez producenta farby i współczynnika odczytanego z tablicy, adekwatnego dla kształtu konstrukcji i metody aplikacji.

W nawiasach podano współczynnik do wyliczenia zużycia praktycznego dla drugiej warstwy tej samej farby."

 

W związku z tym musieliśmy tablice tego rozdziału potraktować inaczej niż wszystkie pozostałe we wszystkich katalogach. Stąd pojawienie się okna wyboru rodzaju farby. Jest to okno "pytań obowiązkowych" i dlatego nieaktywny jest przycisk "wstaw bez zmian", bo takie wstawienie nie miałoby sensu. W pozycji bowiem znalazłby się wtedy współczynnik zamiast normatywu zużycia.

Spis farb wygląda na zdublowany, ale proszę zwrócić uwagę na komunikat u góry okna. Mówi on o tym, że górna połowa wymaga podania zużycia, a dolna wydajności. Pomimo bowiem, że autorzy katalogu przewidzieli podawanie teoretycznego zużycia w dm3/m2, to uznaliśmy, że często producent podaje wydajność w m2/dm3 i chcieliśmy uwolnić użytkowników od konieczności dokonywania przeliczeń „na boku”.

Andrzej Mościcki

 

****

5.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, February 22, 2006 7:58 PM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: Program Wykopy

 

Czy program do liczenie kubatury wykopów jest do ściągnięcia?

 


Od redakcji :

Program Wykopy jest wprawdzie programem darmowym ale tylko i wyłącznie dla Abonentów kwartalnika Buduj z Głową.

 

Andrzej Mościcki

 

*****

6.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: 12 stycznia 2006 20:14
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: Obliczanie czasu pracy rusztowań w programach Norma - A. Mościcki (4/2005)

 

Witam

Wykonałem kosztorys w dwóch wersjach.

  1. Wyliczyłem wartość czasu pracy rusztowań tradycyjną metodą korzystając z polecenia Wstaw pracę rusztowań... z menu pozycja (lub klikając przycisk ) z symbolem rusztowania, przypisałem pozycje z których ma być liczony czas, wybrałem współczynnik przestoju oraz skład zespołu roboczego - bardzo przyjemna praca.
  2. Gorzej było przy uwzględnieniu w cenie robót podstawowych kosztów pracy rusztowania. Po wstawieniu sprzętu (czas pracy rusztowania) do danej pozycji, po wybraniu normy na r-g i wybraniu współczynnik przestoju oraz skład zespołu roboczego mam dylemat (załącznik), jakie przyjąć liczby w polu "wartość" i "powierzchnia jednostki rusztowania". Logika mi podpowiada, że stosunek tych liczb powinien wynosić "1" - czy tak?

Proszę o poradę.

 


Od redakcji :

Temat ten poruszony został w liście nr 2 i tak samo, jak tamtego respondenta, odsyłamy Pana do artykułu „Rozliczanie robót tymczasowych w innych pozycjach kosztorysu z wykorzystaniem mechanizmów programu Norma Pro”.

Andrzej Mościcki