Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

1.
-----Original Message-----
From:
Sent: Saturday, April 22, 2006 10:45 PM
To: andrzej.moscicki@ath.pl

 

Dzień dobry Panu!

W Pana artykule dotyczącym obliczania czasu pracy rusztowania jest tekst, że czas pracy rusztowania jest wyliczany z ilości sumy roboczogodzin pozycji kosztorysowych (w których do wykonania robót potrzebne jest rusztowanie) podzielonej przez iloczyn współczynnika przestoju i składu zespołu roboczego. Na rysunku, pod którym znajduje się ten tekst w obliczeniach czasu pracy rusztowania jest jednak jeszcze uwzględniana powierzchnia rusztowania (256) podzielona przez powierzchnię jednostki rusztowania (100). W skrypcie dla studentów Politechniki Łódzkiej "Kosztorysowanie w budownictwie. Zasady wraz z przykładami" znalazłem przykładowy kosztorys, w którym przy liczeniu czasu pracy rusztowania zewnętrznego rurowego nie uwzględniono tych powierzchni. Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy można je pominąć w obliczeniach, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

 


Od redakcji :

Szanowny Panie, kosztorys, jak sama nazwa wskazuje, służy do liczenia kosztów. Dlatego należy wyliczyć koszt pracy rusztowania, a nie tylko czas pracy rusztowania. Pozycja, która jest umownie nazywana „Czas pracy rusztowań”, w rzeczywistości służy do wyliczenia kosztu czasu pracy rusztowania.

Ponieważ opłata za wynajem rusztowania zależy od ilości wypożyczonych działek rusztowania, musimy tę ilość wyliczyć, dzieląc powierzchnię zarusztowaną przez wielkość działki.Zazwyczaj cena najmu rusztowania podawana jest w odniesieniu do działki o wielkości 100 m2, stąd ta wartość w moim artykule.

Jeżeli nie uwzględnimy wielkości powierzchni zarusztowanej i wielkości działki rusztowania, do której odnosimy cenę najmu, to nie będziemy w stanie wyliczyć kosztu czasu pracy rusztowania. Stąd wniosek, że liczb tych nie można pominąć w obliczeniach. Brak informacji na ten temat w skrypcie dla studentów być może wynika z faktu, że autorzy skupili się na wyliczaniu czasu pracy rusztowania, a nie należności za ten czas.

 

Andrzej Mościcki

*

2.
-----Original Message-----
From:
Sent: : Saturday, April 29, 2006 12:54 PM
To: abonament@budujzglowa.pl

 

Witam serdecznie.
Pracuję w Normie na komputerze niezbyt nowym ale też niezbyt starym. Pentium II 1,8 GHz, 512 RAM, Celeron 1800+ i zauważyłem wolne jej działanie. Wolno przede wszystkim wczytują się katalogi. Jak klikam na nową pozycję to wszystko jest ok i pozycja jest wczytywana dość szybko, jednak jak zechcę ograniczyć widok katalogów i potem to ograniczenie skasować to wczytywanie tych katalogów trwa w nieskończoność. Zastanawiam się nad wprowadzeniem czegoś takiego jak ma np. pakiet Office. Tam instaluję sobie wybrane programy z pakietu, dodaję nowe, usuwam bez konieczności wsadzania płyty instalacyjnej do napędu. Po prostu program kopiuje pliki na HDD i potem z tej właśnie lokalizacji dokonuje wszelkich operacji dodawania lub usuwania komponentów.

Jeżeli w tej chwili użytkownik nie pracuje na katalogach to musi je dźwigać przez cały czas. Oczywiście zawsze możne je odinstalować przez włożenie płyty instalacyjnej do napędu, ale to uciążliwa sprawa. Marzy mi się manager katalogów gdzie mógłbym odinstalować z programu Norma katalogi, które nie są mi potrzebne. Jeżeli trafi się pozycja z tego katalogu to zawsze będzie można go szybko doinstalować. Można też nie usuwać nazw tych katalogów z listy tylko zaznaczyć je jakimś innym kolorem, tak, żeby użytkownik wiedział, że je ma, ale aktualnie nie są zainstalowane.

Dzięki temu Norma nie będzie wczytywała tych wszystkich katalogów co znacznie poprawi szybkość pracy.

 


Od redakcji :

Witam. Faktycznie obecna wersja Normy może niekiedy sprawiać wrażenie dosyć powolnej w momencie wchodzenia w spis katalogów. Wiąże się to z koniecznością obsłużenia bardzo dużej ilości danych. Autorzy programu pomyśleli jednak o użytkownikach i dali mechanizmy „odchudzania” listy katalogów. Otóż w widoku spisu katalogów istnieją ikonki „Dodaj do ulubionych”, „Usuń z ulubionych”, „Pokaż wybrane/wszystkie”. Działa to w ten sposób, że najeżdżam na katalog, robię „Dodaj do ulubionych” i zmienia on kolor a jednocześnie pojawia się na liście wybranych. Powiedzmy, że w ten sposób wybiorę zestaw piętnastu katalogów i wykonam „Pokaż wybrane”. Teraz ilekroć wejdę w widok spisu katalogów (wyboru pozycji) to będę widział tylko piętnaście, a szybkość wchodzenia w spis zdecydowanie wzrośnie.

 

Andrzej Mościcki

**

3.
-----Original Message-----
From:
Sent: Thursday, May 04, 2006 12:58 PM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: Wiele materiałów pomocniczych w jednej pozycji

 

Witam serdecznie

Robiąc kosztorys trafiłem na taki oto problem:

W pozycji dotyczącej montażu elementu X miałem materiały:

1. Materiał A

2. Materiał B

3. Materiał C

4. materiał D

5. Materiał E

6. Materiał F

7. Materiał G

Zamawiający (i wykonawca) ustalili, że w tej pozycji będą doliczone materiały pomocnicze w wysokoścach:

2% do materiału A, C, D, E, F oraz 5% do materiału B i G.

Norma tego nie umożliwia (a szkoda) więc może warto zastanowić się nad taką modyfikacją.

Sprawa wydaje się być dość prosta - albo wstawiając materiały pomocnicze user będzie deklarował do jakich materiałów będzie to liczone, albo materiały pomocnicze będą liczone do wszystkich materiałów znajdujących się powyżej znacznika np.:

1. Materiał A

materiały pomocnicze w tym miejscu obliczy mi tylko od materiału A

2. Materiał B

3. Materiał C

4. materiał D

materiały pomocnicze w tym miejscu obliczy mi tylko od materiałów B C D

5. Materiał E

6. Materiał F

7. Materiał G

 


Od redakcji :

Faktycznie obecna wersja Normy nie przewiduje możliwości różnego naliczania materiałów pomocniczych w jednej pozycji. Po prostu dotychczas nikt nie zgłaszał takiej potrzeby. Skoro jednak ona istnieje, to wprowadzimy tę możliwość w kolejnej wersji. Dziś pozostaje możliwość stworzenia w takim przypadku dwóch pozycji. Jeżeli jest to niewskazane (zmiana numeracji) to można wykorzystać mechanizm pozycji scalonych lub dodać pozycję, która będzie uzupełnieniem pozycji podstawowej.

 

Andrzej Mościcki

***

4.
-----Original Message-----
From:
Sent: Tuesday, April 04, 2006 3:01 PM
To: abonament@bzg.pl
Subject: specyfikacja techniczna

 

1. Czy istnieje program do wykonywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót?
2. Czy istnieje program, który do kosztorysu dodaje kody według CPV.

 


Od redakcji :

  1. Wprawdzie nie jest nam znany program, który służyłby do wykonywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ale za to znamy książkę: ”DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH” wyd. II 2005, Izba Projektowania Budowlanego. Książka uzyskała aprobatę i poparcie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Andrzeja Bratkowskiego. Jest cenną publikacją techniczną, która ułatwi ustalanie zakresu dokumentacji projektowej i projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także wyjaśnia zasady nadawania wymaganych kodów CPV. Dla projektantów szczególnie pomocne będą załączone na płycie CD przykładowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez doświadczone jednostki projektowe (38 przykładów specyfikacji zapisanych w popularnym formacie Worda (.doc), czyli pozwalającym na pełną edycję). Książka+CD do nabycia w punktach sprzedaży:
    BISPROL, 04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, tel. (0 22) 51 777 10 IPB, 00-826 Warszawa, ul. Śliska 52, tel. (022) 654-97-01 WACETOB, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 50, tel. (022) 622-01-71
  2. Tak, istnieje. Jest to program NORMA, który pozwala wstawiać kody CPV na stronie tytułowej oraz do działów kosztorysu.

 

Andrzej Mościcki

****

5.
-----Original Message-----
From:
Sent: Monday, May 15, 2006 8:05 PM
To: abonament@bzg.pl
Subject: : dwie stawki VAT

 

Spotkałem się ostatnio z problemem. W kosztorysie muszę umieścić dwie stawki podatku VAT tzn. 7 i 22 %. Jedna pozycja z działu będzie obciążona stawką 7% reszta kosztorysu 22%. Korzystam z Normy Pro i Winbud Kosztorys. Dodam że stawka 7% jest na demontaż eternitu, a cały kosztorys na rozbiórkę budynku w byłych PGR-ach. Nie wiem czy jest w ogóle możliwy taki wariant w programach kosztorysowych. Taki układ stawek narzuca specyfikacja techniczna do przetargu. Pozdrawiam.

 


Od redakcji :

Program Norma umożliwia dowolne definiowanie narzutów, w tym również określanie narzutów dla konkretnej pozycji. Tym samym, chociaż ściśle rzecz biorąc – VAT jest podatkiem, a nie – narzutem, ma Pan możliwość określenia innej stawki VAT dla pozycji na demontaż eternitu, a innej dla pozostałych robót.

 

Andrzej Mościcki