Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

List pierwszy przedstawiamy trochę nietypowo, bo jest jeden, ale w czterech odsłonach. A dlaczego tak zrobiliśmy, odpowiem na końcu.

 

 

1a.
Sent: Friday, August 11, 2006 7:58 AM

Subject: Rejestracja zmian

 

Szanowny Panie,
Proszę o podpowiedź. Mam NORMĘ PRO 4.10 (czerwiec 2005). W poleceniu "Kosztorys / rejestracja zmian" mam nieaktywne polecenia: "Akceptuj lub rezygnuj ze zmian" i "Przywróć początkowe dane zaznaczonych elementów". Co mam zrobić aby uaktywnić te polecenia?

 


Od redakcji :

Polecenia: "Akceptuj lub rezygnuj ze zmian" i "Przywróć początkowe dane ..." mają sens jedynie wtedy, gdy wcześniej program pracował w trybie rejestracji zmian lub gdy zostało dokonane sprawdzenie kosztorysu z aktywną opcją "Utwórz kosztorys poprawiony". Poznać to można po tym, że każda zmiana zostaje uwidoczniona na ekranie przez przekreślenie starych danych i zaznaczenie na czerwono nowych. Zmiany dokonane w czasie gdy nie był włączony tryb rejestracji nie mogą podlegać akceptacji, bo zostały one zaakceptowane automatycznie i można je jedynie cofnąć ikoną z zieloną, zawiniętą w lewo strzałką lub poleceniem "Cofnij" z menu "Edycja". Tryb rejestracji zmian włącza się z menu "Kosztorys" / "Rejestracja zmian" / "Rejestruj zmiany". Kwestia rejestracji zmian w kosztorysie jest szczegółowo opisany w instrukcji obsługi na str. 433, punkt "Rejestracja zmian w kosztorysie".

 

Andrzej Mościcki

 

1b.
Sent: Wednesday, August 16, 2006 9:52 AM

Subject: RE: Norma - Rejestracja zmian

 

Przepraszam, że ponownie zawracam Panu głowę, ale po przeczytaniu Pańskiej informacji zrozumiałem, że pytanie sformułowałem "belejak". Otóż chodzi mi o to, że po dokonanych zmianach w kosztorysie, gdy zamykam taki kosztorys z dokonanymi zmianami i gdy go ponownie otwieram to tych korekt na czerwono i na niebiesko nie mam !! A chciałbym nazajutrz przeglądnąć wcześniejsze zmiany aby dalej kontynuować pracę. Przeczytałem w instrukcji fragment dotyczący rejestracji zmian, ale nie dowiedziałem się co zrobić aby te zmiany "na czerwono i na niebiesko" były widoczne po każdym otworzeniu kosztorysu. Metodą "prób i błędów" też nic nie wskórałem.

 


Od redakcji :

Muszę niestety poprosić o jeszcze bardziej precyzyjne sformułowanie pytania, a raczej opis Pańskich czynności. Ja robię tak:

1. Wczytuję wcześniej utworzony kosztorys.

2. Włączam z menu "Kosztorys" hasło "Rejestracja zmian", sprawdzając czy jest zaczekowany (zaptaszkowane) hasło "Pokazywanie zmian na ekranie".

3. Dokonuję zmian.

4. Zapisuję kosztorys.

5. Wyłączam program.

6. Włączam program.

7. Wczytuję kosztorys.

 

I zmiany są widoczne.

Wprawdzie ja to robię w Normie PRO v. 4.15 ale nie sądzę, żeby w wersji 4.10 był taki błąd. Jeżeli Pan wykona opisane przeze mnie czynności nadal nie będzie widać zmian wprowadzonych (ale podkreślam: TYLKO ZMIAN WPROWADZONYCH PO WŁĄCZENIU TYBU REJESTRACJI), to proszę o sygnał, abym mógł sobie zainstalować wersję 4.10 i sprawdzić tę kwestię. W swoim mailu używa Pan określenia "Zamykam" i nie wiem, czy Pan Go po prostu zamyka, czy przed zamknięciem zapisuje pod tą samą lub inną nazwą.

Andrzej Mościcki

P.S.: Z poprzedniego maila faktycznie trudno było mi się zorientować, na czym polega problem.

 

1c.
Sent: Wednesday, August 16, 2006 12:53 PM

Subject: RE: Norma 4.10 czerwiec 2005 - Rejestracja zmian

 

O to chodzi, że moja NORMA 4.10 nie rejestruje zmian. Po ponownym włączeniu kosztorysu mam tylko widoczną wersję ze zmianami. Robię tak:

1) Mam wcześniej utworzony kosztorys

2) Wczytuję go

3) Włączam z menu "Kosztorys" hasło "Rejestracja zmian"

4) Zaznaczam hasło "Pokazywanie zmian na ekranie"

5) Uaktywniają się wtedy:

- pokazywanie zmian na ekranie

- drukowanie zmian

6) Dokonuję zmian

7) Zamykam kosztorys klikając - "X"

8) Komputer pyta:

- "Zapamiętać zmiany"?

klikam:

- TAK

pyta:

- „Czy chcesz go zamienić?"

klikam:

- TAK

10. Włączam program

11. Wczytuję kosztorys

Zmiany "na czerwono i na niebiesko" NIE są widoczne.

 


Od redakcji :

Wgrałem sobie wersję 4.10 i nie umiem powtórzyć tej sztuczki, chociaż robię wszystko dokładnie z Pańskim opisem. Proszę aby Pan:

1. Przysłał mi taki kosztorys.

2. Spróbował u siebie zapisać kosztorys poleceniem "Zapisz" (ikona z dyskietką), zanim Pan go zamknie. Następnie wyłączył program, włączył i wczytał ten kosztorys.

Jedno, co mnie dziwi, to to, że opisuje Pan pytanie "Czy zamienić istniejący plik?".

Ono nie pojawia się w okolicznościach, które Pan opisuje. Chyba coś Pan pominął.

Musiał Pan wydać polecenie "Zapisz jako...".

 

Andrzej Mościcki

 

1d.
Sent: Thursday, August 17, 2006 9:47 AM

Subject: dalsze perypetie - Norma 4.10 - Rejestracja zmian

 

 

Zrobiłem jak Pan napisał:

- Zapisałem kosztorys poleceniem "ZAPISZ" ( tj. ikona z dyskietką).

- Następnie zamknąłem.

I nic. Po ponownym otworzeniu kosztorys zawierał zmiany, ale tylko te docelowe, tak jak w pracy w normalnym trybie, ale nie pozostawił skreśleń na niebiesko i zmian na czerwono.

Podstawowy kosztorys przesłałem do wykonawcy, który dokonał w nim "swoich" zmian i ponownie odesłał mi go e'mailem. Ja mam u siebie widoczne wszystkie, zarejestrowane na czerwono i na niebiesko jego zmiany, ale gdy ja na tym pokreślonym kosztorysie dokonuję jakichś innych zmian, to po zamknięciu kosztorysu i po ponownym jego otwarciu niestety już nie widzę czerwonych i niebieskich kolorów.

W załączeniu "oporny plik".

 


Od redakcji :

I nareszcie wszystko jasne. Pan zapisuje kosztorys w formacie *.ATH, a format ten jest przeznaczony do wymiany danych pomiędzy różnymi programami i dlatego przechowuje tylko informacje o AKTUALNYCH danych kosztorysu, a nie o jego historii. Format *.ATH, jako format tekstowy nie jest w stanie tego zrobić z przyczyn technicznych. Proszę zapisywać kosztorys w normalnym formacie *.KST i zmiany będą pamiętane. Zapisując kosztorys na własny użytek zawsze należy zapisywać go w formacie *.KST. Format *.ATH służy tylko do przekazywania kosztorysów tym, którzy mają starszą Normę lub inny program. A swoją drogą porozmawiam z programistami. Może uda się rozszerzyć ten format tak, aby potrafił rejestrować zmiany. Byłby to Pański wkład w rozwój programu.

 

Andrzej Mościcki


 

Powyższą korespondencję zamieściłem w całości bo:

Po pierwsze jest to dowód na to, że warto do nas pisać, nawet wtedy gdy sprawa mogłaby się wydawać błaha, bo my zawsze staramy się pomóc.

Po drugie zgłaszając różne uwagi mogą się Państwo przyczynić do rozwoju programu. My znamy funkcje programu, bo ciągle go testujemy, ale nie będąc kosztorysantami, nie używamy go do prawdziwej pracy i dlatego nie jesteśmy w stanie wychwycić wszystkich mankamentów i wymyślić wszystkich przydatnych funkcji.

Po trzecie chciałem pokazać, że nie należy się krępować, że zawracacie nam Państwo głowę. My naprawdę lubimy użytkowników, którzy zgłaszają uwagi, bo to pomaga nam doskonalić nasz produkt.

Po czwarte chciałem pokazać jak ważna jest precyzja wypowiedzi przy zadawaniu pytań. Mój korespondent w pierwszym liście zapytał jedynie dlaczego dwa hasła w menu są szare. Nie dał mi przy tym żadnych informacji na temat okoliczności, w jakich to się dzieje. Mogłem więc jedynie odpowiedzieć bardzo ogólnie na temat tych haseł. Dopiero z drugiego listu dowiedziałem się, że chodzi o pamiętanie rejestrowanych zmian przy zapisywaniu kosztorysu na dysk. Ciągle jeszcze jednak nie wiem najważniejszego. Dopiero czwarty list pozwala mi na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I to nie jego treść lecz załącznik. W załączniku bowiem dostałem kosztorys zapisany w formacie *.ATH i już wiedziałem wszystko. Dlatego proszę moich respondentów, aby brali pod uwagę fakt, że nie jestem jasnowidzem i podanie jak największej liczby szczegółów pomaga w postawieniu trafnej odpowiedzi.

Przy okazji serdecznie pozdrawiam pana Janusza, który był moim partnerem w tej dyskusji. Naprawdę dzięki Panu też się czegoś nauczyłem. Dziękuję.

 

Andrzej Mościcki

 

**

2.
Sent: Monday, August 28, 2006 12:59 PM
Subject: zgłoszenie problemu

 

Witam,
Mam pytanie techniczne dotyczące kosztorysu. Nie mogę znaleźć odpowiedzi w instrukcji na nurtujące mnie pytanie, a wiem, że na szkoleniu Pan Lusa wspominał o tym, tylko nie zapisałem sobie tego dokładnie. Aby kwestię lepiej wyjaśnić załączam przykładowy kosztorys. W przykładzie mamy do czynienia z oprawami oświetleniowymi. Dla każdej z tych 2 opraw określiłem "parametr ekonomiczno-techniczny" w postaci ich ilości np. 20 szt. Dla każdej mamy 2 pozycje z KNR określające czynności związane z montażem tych opraw. Ale dla pierwszej pozycji w każdym KNR podano obmiar w ilości 20 (ilość opraw). Dla drugiej w KNR podano jednostkowe czynności.

Moje pytanie dotyczy tego czy za każdym razem muszę w obmiarze w każdej pozycji podawać taką ilość jaką mam w "parametrze ekonomiczno-technicznym". Czy mogę jakoś powiązać obmiary z KNR z tym parametrem tak, aby norma w końcowych wyliczeniach pobierała sobie dane do tych obmiarów, użyjmy sformułowania - "z danych nadrzędnych", pod którymi rozumiem ten parametr ekonomiczno-techniczny. Było by to pomocne w przypadku gdy mam obiekt, na który wchodzi wiele KNR i nie musiałbym we wszystkich zmieniać obmiarów, tylko zadać ilość na początku.

 


Od redakcji :

Zastosował Pan w przedstawionym kosztorysie system działów, który nie umożliwia takiego rozwiązania, o jakie Panu chodzi.

Wprawdzie rola parametru techniczno-ekonomicznego w dziale jest trochę zbliżona do roli obmiaru w pozycji, ale działa inaczej.

Parametr ekonomiczno techniczny jest tu zwany jednostką elementarną i posiada swoje cechy - jak nazwa, ilość i wartość.

To co Pan chciałby traktować jako obmiar, jest ilością jednostek elementarnych.

Wprawdzie

il.j.el. x wart.j.el. = wartość działu

 

lecz tu wartość j. elementarnej jest wynikiem podzielenia wartości działu przez ilość jednostek, a nie odwrotnie. Wartość nie wynika z przemnożenia il.j.el. przez wart.j.el, lecz jest sumą wartości pozycji wchodzących w skład działu. I ilość jednostek elementarnych w dziale nie zmienia wielkości nakładów w pozycjach.

Istnieje jednak w Normie mechanizm, który jak sądzę pozwoli Panu zrealizować swój pomysł. Jest to mechanizm pozycji scalonych. O tym w jaki sposób ten mechanizm wykorzystać piszę szczegółowo w artykule W jaki sposób „za jednym zamachem” zmienić obmiar w wielu pozycjach zamieszczonym w tym numerze Buduj z Głową. Zapraszam do lektury.

 

Andrzej Mościcki

***

3.
Wysłano: 03-09-2006 09:32

Temat: Zestawy opcji

 

Robię różne kosztorysy. Stawki i narzuty w nich są różne. Chciałbym móc tworzyć coś na kształt grup czynników produkcji - stawki i narzutów. Robię kosztorys budowlany inwestycyjny dla kogoś w Warszawie to wybieram sobie opcję i stawkę robocizny mam, narzuty też mam i wszystko jest automatycznie przypisywane. Oczywiście te czynniki powinny być zapisywane w grupach i każda grupa powinna mieć jakąś swoją nazwę. Teraz jak robię kosztorys np. elektryczny to muszę za każdym razem sprawdzać średnie stawki i jakie są narzuty. Chodzi mi o coś na kształt „Wczytaj z kosztorysu”, tylko żeby nie było „Wczytaj z kosztorysu” lecz „Wczytaj z bazy”. Chodzi o zapisywanie i późniejszy wybór zestawu „stawka + narzuty” z zaznaczeniem, czy Kz są liczone jako narzut, czy w cenie jednostkowej. Przy wczytywaniu wzorca powinna istnieć możliwość modyfikacji danych. Należy też umożliwić wczytywanie takiego wzorca do konkretnego działu.

 


Od redakcji :

Oczywiście istnieje możliwość stworzenia takich szablonów. Jednak istnieje możliwość, że za chwilę wyniknie potrzeba poszerzenia szablonu o dodatkowe dane. Dlatego proponuję przeczytać mój artykuł System kosztorysów wzorcowych, w którym proponuję w jaki sposób rozwiązać ten problem we własnym zakresie.

 

Andrzej Mościcki

****

4.
Sent: Monday, October 02, 2006 12:38 AM

Subject: ATHExcel

 

Witam
Jestem użytkownikiem Normy Pro. Przeczytałem w artykule p A Mościckiego "ATHExcel ...jest nakładką na znany wszystkim MS Excel". Ja pracuję z OpenOffice 2.0.3 (produkt Sun Microsystem), który "optycznie" i funkcjonalnie jest niemal tożsamy z produktem Microsoft. Nie jest to jednak produkt Microsoft. Pytanie wobec tego jest oczywiste: czy program nakładka ATHExcel będzie "współpracować" z oprogramowaniem, które używam?

 


Od redakcji :

Mimo dużego podobieństwa między oboma arkuszami kalkulacyjnymi, ATHExcel nie będzie współpracować z OpenOfficem. Zdajemy sobie sprawę, że ten pakiet jest już bardzo popularny, więc nie wykluczamy, że w przyszłości powstanie „ATHCalc” dla arkusza z pakietu OO.

Na razie jednak nie może Pan korzystać z ATHExcela w połączeniu z OO.

 

Jarosław Deja

*****

5.
Sent: Monday, October 09, 2006 9:59 PM

Witam,

Piszę do Pana z nadzieją, ze pomoże mi Pan rozwiązać problem dotyczący kosztorysowania w Normie Pro. Problem z jakim się borykam to niemożność znalezienia odpowiedniego katalogu dotyczącego zbrojenia ław fundamentowych. Chodzi mi konkretnie o wyliczenie ilości r-g jakie potrzebne są do wykonania zbrojenia do ław.

zbrojenie wykonane ze stali fi 6, fi 14

ława ma szerokość 0,85 m

wysokość ławy 0.3 m

beton B25

obmiar 300 m3

 


Od redakcji :

Jeżeli pyta Pan o możliwość obliczenia ilości zbrojenia w ławie fundamentowej, to Pańskie pytanie niestety nie dotyczy w żaden sposób programu Norma Pro. Jest to zagadnienie z zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych.

Jedyne w czym program może Panu pomóc, to wyszukanie w bazie katalogowej pozycji na montaż zbrojenia. Należy do tego celu wykorzystać funkcję wyszukiwania pozycji według fragmentu opisu. W okno wyszukiwania wystarczy wpisać "montaż zbrojenia" i program wyszuka wszystkie pozycje i tablice, których opis zawiera ten tekst. U mnie znalazł ich 341. Gdy odrzucę roboty specjalistyczne, to zostaje kilkadziesiąt pozycji, spośród których mogę wybrać odpowiednią. Niestety w tym już nie mogę Panu pomóc z dwóch powodów. Po pierwsze nie jestem kosztorysantem ani konstruktorem budowlanym, po drugie w Pańskim liście nie ma danych nt. nośności gruntu, oraz obciążeń, jakie musi przenieść ten fundament. Mogę jedynie odesłać Pana do założeń szczegółowych rozdziału 02 w KNR nr 2-02 p. 5.1. i p. 5.2., gdzie wyraźnie jest napisane, że ilość zbrojenia powinna wynikać z projektu.

"[...]

5.1. W tablicach konstrukcji żelbetowych nie uwzględniono nakładów robocizny, materiałów i sprzętu dotyczących wykonania zbrojenia. Nakłady te należy normować odrębnie na podstawie tablicy 0290 (z wyjątkiem tablicy 0263).

5.2. Ilość prętów do zbrojenia betonu należy przyjmować w tonach na podstawie dokumentacji projektowej (rysunków roboczych lub zestawień stali).

[...]"

 

Andrzej Mościcki

******

6.
Wysłano: 03-10-2006 07:00

Temat: Zamiana pozycji przez podstawę wyceny

 

Czasami zdarza się, że po zrobieniu kosztorysu wybieram inną technologię i chciałbym zmienić niektóre pozycje w moim kosztorysie. Najwygodniej byłoby gdybym mógł wpisać nową wartość podstawy wyceny, a program zamieni istniejącą pozycję na taką, która jest mi potrzebna. Czy możliwe jest wprowadzenie takiej funkcji do programu?

 


Od redakcji :

Jak wielokrotnie mówiłem i pisałem, zawsze bierzemy pod uwagę życzenia Użytkowników naszego programu. Nie oznacza to jednak, że natychmiast realizujemy każde życzenie. Musimy najpierw zostać przekonani do prawdziwej potrzeby realizacji takiej, czy innej funkcji. W przypadku Pańskiego postulatu sądzę, że rozbudowa istniejącej funkcjonalności byłaby niecelowa, a nawet mogłaby popsuć działanie programu. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie Pan w artykule Zamiana pozycji poprzez zmianę podstawy wyceny. Jeżeli jednak podane tam argumenty Pana nie przekonają, to proszę o kontakt, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie.

 

Andrzej Mościcki