Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Ikony przy katalogach i pozycjach

Gdy wprowadzamy do kosztorysu pozycję i przeglądamy spis katalogów (pozycji katalogowych) to widzimy, że każdy wiersz spisu rozpoczyna się jakąś ikonką.

 

 

Rys.1. Spis grup katalogów.

 

 

 

Rys.2. Fragment spisu katalogów grupy „Katalogi norm”

 

 

 

Rys.3. Fragment spisu pozycji tablicy 0406 KNR-W nr 2-02

 

 

 

Rys.4. Fragment spisu pozycji tablicy 01 katalogu własnego k 1

 

Jak widzimy na powyższych ilustracjach ikony rozpoczynające wiersze spisu treści bazy katalogowej są różne. Ich znaczenie jest następujące:

 

- Grupa katalogów
- Katalog lub tablica czyli element zawierający podelementy
- Katalog dołączony do zestawu ulubionych
- Pozycja katalogowa (element najniższego poziomu)
- Pozycja katalogowa należąca do grupy podlegającej interpolacji
- Pozycja scalona

 

W wersji programu Norma 4.17 wprowadziliśmy dodatkowe oznaczenie katalogów:

 

  i 

 

Widoczny na symbolu katalogu znak zapytania oznacza, że dany katalog został objęty systemem automatycznej modyfikacji pozycji na podstawie danych z części opisowej katalogu. Oznaczenie to wprowadziliśmy ze względu na fakt, że jeszcze nie wszystkie katalogi zostały przez nas tym systemem objęte. W tej sytuacji użytkownik musi być poinformowany przez nas, czy sytuacja, gdy nie pojawi się okno Modyfikacja pozycji

 

 

Rys.5. Okno modyfikacji pozycji

 

oznacza, że dany katalog nie zawiera pytań pomocniczych gdyż nie został przez nas pod tym kątem opracowany czy też autorzy katalogu nie przewidzieli dla niego żadnych modyfikacji.

Dzięki dodanym przez nas oznaczeniom użytkownik programu wie, że katalog, z którego pobiera pozycje do kosztorysu może zawierać w części opisowej dane specjalne umożliwiające zmianę normatywów i wskazane jest przejrzenie założeń ogólnych i szczegółowych.

 

Poniżej przedstawiamy listę katalogów, które są oznaczone symbolem , chociaż nie zawierają danych potrzebnych do automatycznej modyfikacji normatywów, gdyż ich autorzy tego nie przewidzieli.

 

KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli
KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu "PERI"
KNR 0-21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
KNR 0-26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG
KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
KNR 0-29 Roboty izolacyjne wg technologii DEITERMANN. Wysokoelastyczny system SUPERFLEX-10
KNR 0-32 Hydroizolacja z bentonitu VOLCLAY
KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu
KNR 0-37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system REMMERS
KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann
KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy Deitermann
KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR 7-19 Urządzenia gazownicze
KNR 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR 7-28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 7-30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich
KNR 7-34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych
KNR 7W20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR 9-02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK
KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych
KNR AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M
KNR AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur
KNR AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher
KNR AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach Baumit
KNR AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit
KNR BO-12 Roboty remontowe: mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk