Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Cenniki i katalogi producentów w Normie Pro

Obecnie na rynku istnieje wielu producentów i dostawców gotowych rozwiązań na poszczególne elementy robót budowlanych. W związku z tym, odpowiadając na oczekiwania inwestorów, projektantów i wykonawców, niektórzy z tych dostawców we współpracy z Athenasoft podjęli trud opracowania i wydania katalogów nakładów rzeczowych obejmujących ich własne systemy. Tak powstały katalogi nakładów rzeczowych (KNR) nr AT-12 i nr AT-14.

 

  1. KNR nr AT-12 obejmuje nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii LAFARGE NIDA GIPS. Katalog zawiera nakłady na wykonanie ścian i okładzin ścian, sufitów podwieszanych, okładzin stropów i poddaszy, zabezpieczeń ognioochronnych szybów instalacyjnych i konstrukcji stalowych oraz podłóg w systemie suchego jastrychu - z płyt gipsowo-kartonowych. Opisana tu jest też technologia kosztorysowania ścian wysokich, ścian kinowych o wysokiej izolacyjności akustycznej oraz ścianek działowych krzywoliniowych.
  2. KNR nr AT-14 zawiera kosztorysowe nakłady na wykonanie w budynkach okablowania strukturalnego w technologii firmy KRONE. Katalog obejmuje okablowanie światłowodowe pionowe (połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi), okablowanie światłowodowe i miedziane poziome (pomiędzy punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika) , montaż punktów rozdzielczych, gniazd abonenckich, złączy, oraz pomiary i testowanie linii transmisyjnych.

Oba te katalogi dostarczane są wraz z najnowszą wersją NORMY PRO oraz kwartalnikiem „Buduj z Głową" nr 3/2003.

 

Zarówno KNR nr AT-12 jak KNR nr AT-14 zawierają dodatkowe informacje o materiałach producentów-współautorów tych opracowań. Aby korzystać z tych katalogów w sposób najbardziej efektywny, jako jeden z cenników należy podłączyć do kosztorysu cennik Intercenbudu - bowiem znajdują się w nim ceny wszystkich produktów firm KRONE i LAFARGE NIDA GIPS.
Jeśli podczas wyszukiwania ceny Norma Pro ma uwzględniać ceny dostawców, w opcjach kosztorysu, na karcie 'Opisy' powinny być zaznaczone Cenniki dostawców. Dodatkowo, gdy chcemy, aby w pozycji była widoczna nazwa dostawcy, na karcie 'Widok pozycji' zaznaczamy Pokazani dostawcy RMS.

 

Rys.1. Fragment karty 'Opisy' i 'Widok pozycji' z zaznaczonymi opcjami dotyczącymi cen dostawców

 

Po zaznaczeniu tych opcji, w procesie wyszukiwania cen w pierwszym rzędzie przeszukiwane są cenniki danego producenta, a dopiero wtedy, gdy ceny nie zostaną znalezione - pozostałe cenniki.

Wycenę kosztorysu najlepiej jest przeprowadzić po wprowadzeniu wszystkich pozycji i pogrupowaniu materiałów.

 

Korzystanie z KNR nr AT-12
„Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii LAFARGE NIDA GIPS"

 

Pozycję kosztorysu opartą na systemach firmy LNG wprowadzamy tak jak każdą inną pozycję, wybierając z drzewa katalogów KNR nr AT-12, następnie właściwy rozdział i tabelę, a w końcu konkretną pozycję (rys.2).

 

Rys.2.Do kosztorysu jest wstawiana pozycja z KNR nr AT-12

 

Jeśli istnieją jakieś warianty nakładów, wybieramy właściwy nakład (rys.3).

 

Rys.3.Wybór wariantów blachowkrętów.

 

Po wyborze wariantu program będzie wyszukiwał ceny producenta dla kolejnych nakładów. Jeśli nie znajdzie ceny dokładnie odpowiadającej nakładowi, ale znajdzie kilka podobnych nakładów, wyświetli je w oknie 'Wybór elementu RMS i jego ceny' (rys.4).

 

Rys.4.Wybór rodzaju płyty gipsowo-kartonowej firmy LNG.

 

Korzystanie z KNR nr AT-14
„Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE"

 

Podobnie wstawiamy pozycję kosztorysową dla systemów okablowania strukturalnego firmy KRONE w oparciu o KNR nr AT-14 (rys.5).

 

Rys.5.Wybór pozycji (KNR nr AT-14 0102-02) z katalogu na okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE.

 

Po utworzeniu kosztorysu i uruchomieniu polecenia Uaktualnij ceny z menu Ceny, w oknie 'Wybór elementu RMS i jego ceny' z listy zbliżonych elementów wybieramy ten, który chcemy zastosować (rys.6).

 

Rys.6.Wybór rodzaju kabla światłowodowego firmy KRONE.