Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

 

Dokładności obliczeń / zaokrąglenia

W załączonym kosztorysie wartość RMS po wymnożeniu nakładu przez cenę jest niedokładna.
Gdy zaznaczy się w opcjach kosztorysu "narzuty liczone pozycjami dla kosztów jednostkowych", to w opcjach wyświetlania program powinien zablokować takie ustawienie jak w załączonym kosztorysie. W przeciwnym razie po wydrukowaniu kosztorysu w takiej formie, inspektor nadzoru słusznie kwestionuje wartości RMS.

 

 

redakcja:

Zgodnie z rozporządzeniem z 18 maja 2004 r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego (wprawdzie kosztorys inwestorski to co innego niż oferta, ale często inwestor żąda zgodności kosztorysu ofertowego ze swoim inwestorskim) wartość pozycji należy liczyć po kosztach jednostkowych, bo w przeciwnym razie można by osiągnąć efekt, że zmiana obmiaru spowoduje zmianę ceny jednostkowej pozycji, co jest niedopuszczalne.
W Pańskim kosztorysie zmieniłem dokładność prezentacji kosztów jednostkowych z 2 na 3 miejsca po przecinku i wartości są teraz zgodne z poprawkami inspektora. Po prostu przy zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku została określona wartość kosztu jednostkowego jako 13,43 zł/m2 co po przemnożeniu przez obmiar 36,39 m2 dało wartość 488,72 zł. Przy precyzji 3 miejsc po przecinku wartość kosztu jednostkowego została określona jako 13,425 zł/m2 i w rezultacie wartość materiału wyniosła 488,54 zł.
Niestety zaokrąglenia powodują tego typu konflikty. W tym przypadku inspektor sprawdzał wartość materiału mnożąc obmiar przez normatyw i cenę z pełną dokładnością, bo kalkulator praktycznie nie zaokrągla. Natomiast program przy takim ustawieniu opcji musi zaokrąglać, bo spotykaliśmy się już z przypadkami, że sprawdzający mnożył koszt jednostkowy przez obmiar i uznawał, że wartość w kosztorysie jest wyliczona nieprawidłowo.
Niestety nie da rady tak wypełnić formularza kosztorysu, żeby wszystko zgadzało się w pionie i poziomie bez względu na sposób liczenia. Mechanizm ten jest szczegółowo opisany w artykułach „Dokładność obliczeń i zaokrąglenia w Normie Pro”, „Wartość elementu R, M lub S w pozycji kosztorysu w zależności od sposobu liczenia” oraz „Zaokrąglenia w kosztorysie raz jeszcze” na stronie www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne.

 

Andrzej Mościcki

 

*

 

 

Masy jednostkowe

Mam kilka uwag i pytań do programu Norma PRO

1) Przy sporządzaniu kosztorysów niejednokrotnie trzeba korzystać z innych wydawnictw dotyczących ciężaru stali. Czy jest możliwość z Waszej strony wpisanie w masach jednostkowych wagi stali, np.: stali zbrojeniowej lub innej stali kształtowej ? Wiem, że jest to w różnych tablicach do projektowania kostrukcji, ale chodzi o wygodę...

2) Przy wstawianiu pozycji kosztorysowych – czy jest możliwość oprócz zmiany normy (np.: robocizny) zmienić nakład robocizny?

3) Ostatnie pytanie z innej beczki. Kiedy wejdzie do sprzedaży program pod nazwą "Kalkulator Obiektów Budowlanych i Inżynieryjnych (KOBI)"?

 

 

redakcja:

Z przyjemnością odpowiadam na Pańskie pytania:

  1. Jesteśmy w trakcie rozbudowywania Normy o tabele przeliczników różnych jednostek miar, w tym także przepisujemy tabele mas jednostkowych stali (w tym kształtowników i prętów zbrojeniowych).

  2. Jeżeli dobrze Pana rozumiem, to chodzi o to, żeby można było ustalić, że w danej pozycji np. robocizna wynosi 5 r-g niezależnie od zmian w obmiarze. Oczywiście jest to możliwe. Wystarczy w oknie Zmień dane RMS w pozycji określić, że zamiast normy wprowadzamy dla danego elementu nakład stały (rysunek poniżej).

 

 

  1. KOBI wejdzie do sprzedaży w styczniu 2008 roku, czyli niebawem.

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

Jednostka miary w KNR różna od podawanej w cenniku

Wstawiłem do kosztorysu pozycję KNR 4-01 1304-02 „Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości ponad 160 mm”. W pozycji tej występują elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 2,5÷6 mm o normatywie 1,72 [kg/szt. spawu].

Tymczasem po wstawieniu do kosztorysu uzyskałem elektrody z normą 1,72 [100 szt./szt.] Czyli miałbym zużyć 172 elektrody na jeden spaw. To chyba za dużo.

 

 

redakcja:

Taki efekt wystąpił wskutek tego, że miał Pan włączony cennik, z którego wybrał Pan cenę materiału „elektrody” z jednostką miary „100 szt.” Program w takiej sytuacji pyta o przelicznik jednostki, a Pan po prostu to pytanie zlekceważył. Jak należy postąpić w takiej sytuacji opisuję w artykule „Gdy jednostka miary w cenniku różni się od katalogowej...”. Zapraszam do lektury.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

Cena pracy sprzętu w cennikach

Nie potrafię znaleźć w cenniku Sekocenbudu ceny pracy sprzętu. Jest jedynie cena najmu sprzętu. Czy jej tam po prostu nie ma, czy Norma nie potrafi jej przeczytać?

 

 

redakcja:

Obecnie cennik Sekocenbudu zawiera dwa foldery, w tym jeden z rozszerzeniem „a” i właśnie w nim znajduje się plik z cenami pracy sprzętu. Szczegółowo opowiadam o tym w artykule „Jak w pełni wykorzystać cenniki Promocji i Orgbud-Serwisu w programach Norma”.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

Zaznaczanie pozycji w kosztorysie

Mam takie pytanie: Jak, w sposób wyraźny, zaznaczyć pozycję lub człon z obmiarem lub przedmiarem, do której można wrócić bez większego błądzenia i szukania?

 

 

redakcja:

Pomyślimy nad funkcją „Zaznacz pozycję” i „Wróć do zaznaczonej”, bo pomysł wydaje się być ciekawy.

Na dziś polecam metodę dopisywania do opisu pozycji jakiegoś słowa lub kilku znaków, np.: „xxx” (bo taki ciąg raczej w normalnym opisie się nie pojawi).

Gdy przejdzie Pan w inne miejsce kosztorysu i zechce wrócić do zaznaczonej pozycji, proszę wykonać następujące operacje:

 

  1. Menu „Edycja” hasło „Zaznacz wszystkie pozycje”

  2. Menu „Edycja” hasło „Zamień w opisie pozycji”. Należy do okna w pole „Tekst” wpisać nasze „xxx” i nacisnąć „Szukaj”

 

 

Jeżeli oznaczyliśmy w ten sposób kilka pozycji, to ponowne naciśnięcie „Szukaj” spowoduje wyszukanie kolejnej.

  1. Gdy będzie Pan chciał się pozbyć wprowadzonych znaczników, to po znalezieniu pierwszej oznaczonej pozycji proszę nacisnąć „Zamień wszystkie”. Jeżeli w polu „Zamień na” nie ma nic, to nasz znacznik zniknie.

 

Stosując taką metodę może Pan tworzyć sobie kilka grup zaznaczanych pozycji dopisując różne ciągi znaków do różnych pozycji.
Oczywiście może Pan też wyszukiwać pozycję wiedząc jaki jest charakterystyczny fragment jej opisu.
Dodatkowo proszę przetestować funkcję „Znajdź” w menu „Edycja”. Pozwala ona na szukanie nie tylko w opisach.
Jeżeli natomiast nie zechce Pan szukać przy pomocy mechanizmów automatycznych, to może Pan w takich pozycjach umieścić komentarz, który będzie następnie wyświetlany czerwoną czcionką w rubryce „Podstawa wyceny”. Opisuję to w artykule „Teraz zapamiętasz czemu takich, a nie innych zmian dokonałeś w pozycji” zamieszczonym na stronie www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

 

Zerowy współczynnik w dziale (cd.)

Po przeczytaniu Pana odpowiedzi w dziale Listy od czytelników - Zerowy współczynnik (Buduj z Głową nr 4/2007) doszedłem do wniosku, że nie o to chodziło zadającemu pytanie. Z tym samym problemem ja się często spotykam.
Rzeczywiście wykonanie kosztorysu bez uwzględnienia materiałów przy podłączonej bazie cen jest bardzo uciążliwe i czasochłonne. W Normie 3 jak to robił zadający pytanie (no i ja) było bardzo proste. Założyć należało nowy dział z parametrem M=0. Powodowało to, że program nie pobierał z bazy katalogów i cen żadnych materiałów w tym dziale.
W przypadku wykonywania wyceny robót bez materiałów (wszystkie dostarcza inwestor) ja osobiście robię to w inny sposób.
Wykonuję kosztorys bez podłączonej bazy cenowej. Program wstawia materiały dużo szybciej, bo nie odwołuje się do bazy cenowej, gdzie trzeba wybierać materiał z bazy. Następnie usuwam wszystkie materiały tego działu.
Po usunięciu materiałów podłączam bazę cenową do kosztorysu i pobieram pozostałe ceny (opcją: Ceny - Uaktualnij ceny).
Reasumując - w opisany przeze mnie sposób można wykonać kosztorys bez uwzględnienia materiałów dużo szybciej.
A sprawdzenie czy w dziale nie ma innych materiałów (np. przez kopiowanie) i ich ewentualne usunięcie jest bardzo proste. Opcja: M - wybranie działu. Usunięcie materiałów w dziale - zaznaczyć wszystkie materiały i Ctrl+del.
Opisany przez Pana sposób nie rozwiązuje problemu, bo program uporczywie odwołuje się do bazy cen i to denerwuje.
Moim zdaniem opcja definiowanie działów ze współczynnikiem M=0, tak jak to było w Normie 3 jest bardzo potrzebna w Normie 4.

 

 

redakcja:

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi.
Faktycznie odpowiadając na list Użytkownika, zapomniałem zaznaczyć, że warto wyłączyć cenniki na czas wprowadzania nowych pozycji do działu, w którym nie chcemy wykazywać zużycia materiałów.
Ja zresztą osobiście zalecam stosowanie takiej metody częściej. Zawsze wtedy, gdy nie musimy na bieżąco śledzić wartości kosztorysu. Osobiście uważam, że wygodniej jest najpierw wprowadzić pozycje, a dopiero później je wycenić.
Rozumiem jednak, że przyzwyczajenia mogą być różne i dlatego Norma umożliwia różne sposoby wyceny kosztorysu.
Jeżeli zaś chodzi o zerowy współczynnik do norm w dziale, to bywa on przez niektórych używany do tego, by materiałów nie wyceniać, ale żeby występowały one w zestawieniu i w pozycji. „Trójkowej” funkcjonalności zerowego współczynnika nie przywrócimy, ale postaramy się opracować nowy mechanizm, który pozwoli na wprowadzanie pozycji bez R, M lub S.
Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia. Stosując mechanizm usuwania materiałów z pozycji, bo są to np. materiały inwestora, rezygnujemy jednocześnie z należności za materiały pomocnicze, a to mogą być dosyć istotne koszty.

 

Andrzej Mościcki