Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

 

Określanie ilości materiału w pozycji

 

Mam następujący problem:

w dotychczas używanym programie "Strix" była opcja pozwalająca na zmianę ilości np. materiału, która automatycznie zmieniała współczynnik w pozycji „norma”. Była to wygodna funkcja, jednak nie jest ona dostępna w obecnie oferowanym przez Państwa produkcie pn. "Norma". Czy jest możliwość zaimplementowania tego rozwiązania (dokładnie takiego, jak w "Strixie") również do "Normy"? W tej chwili, gdy określam w pozycji nie normę lecz ilość materiału, to pozostaje ona stała mimo zmiany obmiaru, a przecież powinna się zmienić, bo nie może być tak, żebym tyle samo cegieł zużył na 1 m2 ściany i na 2 m2 ściany.

 

 

redakcja:

Niestety, mamy tu do czynienia z ewidentnym pomyleniem pojęć. Jak rozumiem, zastosował Pan zamiast normatywu „nakład stały”, ponieważ znał Pan ilość wbudowanego materiału, a nie normatyw jego zużycia. W związku z tym, że poprzednio pracował Pan na programie Strix, który umożliwiał podanie ilości materiału, a program wyliczał normatyw (dzieląc podaną ilość przez obmiar). Norma również posiada taką możliwość dzięki temu, że można normatyw podawać w postaci wyrażenia. Szerzej opisuję to w artykule „Nakład stały a ilość; czyli jak było w Strix-ie, a jak jest w Normie”.

 

Andrzej Mościcki

 

*

 

  Kłopoty z zaokrągleniami

 

Szanowni Państwo, w pozycji kosztorysowej dodałam stolarkę. Ponieważ chcę, żeby jej wartość nie została pomnożona przez obmiar, dzielę ilość przez obmiar, aby mnożenie z dzieleniem się zniosły. I okazuje się, że program podaje w rubryce M kwotę 61998,75 zł zamiast 62000 zł. Skąd taki błąd?

 

 

redakcja:

No proszę. Mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną do opisanej w poprzednim liście. Pani w tym przypadku powinna zastosować zamiast normatywu tzw. „nakład stały”. A błąd wynika z praw matematyki. Jako przykład dam Pani takie zadanie: Proszę podzielić 1 przez 3 i zapisać wynik z dowolną dokładnością. Następnie zapisany wynik wprowadzić do kalkulatora i pomnożyć przez 3. Czy wyszło „1”? Panią również zapraszam do lektury mojego artykułu „Nakład stały a ilość; czyli jak było w Strix-ie, a jak jest w Normie”.

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

Czemu podwójnie przemnaża się przez ten sam współczynnik?

 

Modyfikowałem pozycje wg KNR nr 7-08 t. 0102-01 z.sz. p.7. (t.9901) i źle są wstawiane współczynniki. Przy wybraniu opcji „bez prób montażowych” robocizna (R) jest wymnażana dwa razy tym samym współczynnikiem, a sprzęt (S) nie.

Nie czytałem założeń szczegółowych jedynie wykonałem modyfikację pozycji i wybrałem obie opcje „demontaż” i bez „prób montażowych” oraz „wstaw ze zmianami” i otrzymuję w rezultacie, że robocizna jest wymnażana dwa razy tym samym współczynnikiem oprócz współczynnika demontażu. Sądziłem, że ten drugi współczynnik dotyczy sprzętu (S). Jeżeli nie, to dlaczego przy „R” jest dwa razy ten sam współczynnik?

 

 

redakcja:

Szanowny Panie, w KNR nr 7-08, w założeniach szczegółowych do rozdziału 01, w punkcie 7 jest powiedziane

„7. W przypadku wykonywania robót demontażowych do nakładów rzeczowych robocizny i pracy sprzętu zawartych w tablicach niniejszego rozdziału należy stosować współczynnik 0,5 oraz dodatkowo do nakładów robocizny współczynniki podane w tablicy 9901.”

natomiast w p. 9

„9. W przypadku niewykonywania w ramach robót montażowych prób funkcjonowania (prac regulacyjno-pomiarowych) nakłady rzeczowe robocizny należy przyjmować ze współczynnikami z tablicy 9901.”

Oznacza to, że dla robót demontażowych i dla montażu bez prób pomontażowych do korekty normatywów używa się współczynników z tej samej tablicy 9901. Stąd wynika fakt, że robocizna jest dwukrotnie mnożona przez współczynnik 0,54. Pański błąd polegał na tym, że wybrał Pan obie modyfikacje równocześnie, co nie powinno mieć miejsca, gdyż przy demontażu z definicji nie ma prób pomontażowych.

Tym niemniej bardzo Panu za ten list dziękuję. Zwrócił nam Pan uwagę na możliwość popełnienia takiego błędu przez użytkownika. Dzięki temu mogliśmy tę możliwość zablokować i w kolejnej wersji Normy użytkownik będzie mógł wybrać albo demontaż, albo montaż bez prób pomontażowych, ale nie obie opcje jednocześnie.

 

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

Zestawienie materiałów w dziale

 

Chciałem uzyskać zestawienie materiałów w jednym z działów kosztorysu i nie wiem jak to zrobić. Gdy wybieram sposób prezentacji „Materiały w działach”, to uzyskuję widok wszystkich materiałów tyle, że przy każdym z nich jest informacja, w którym z działów występuje. Mnie chodzi o to, żeby mieć wykaz materiałów występujących tylko i wyłącznie w dziale trzecim, z ilościami i wartością zużytymi w dziale trzecim.

 

 

redakcja:

W odpowiedzi zapraszam do lektury mojego artykułu „Drzewo elementów - materiały w działach”.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

Zapomniałem hasło

 

Błagam o ratunek! Zablokowałem hasłem możliwość dokonywania zmian w kosztorysie, a teraz nie pamiętam jakie to było hasło. Przesyłam ten kosztorys w załączniku. Może Wasi programiści potrafią go „odczarować”. Byłbym bardzo wdzięczny.

 

 

redakcja:

Oczywiście, że potrafią. Ale nie muszę ich fatygować. Pan sam może to zrobić. Wystarczy zaznaczyć wszystkie pozycje (menu Edycja hasło Zaznacz wszystkie pozycje) i skopiować za pomocą Ctrl+C, a następnie wstawić je do nowego kosztorysu. Więcej na temat ochrony kosztorysu w artykule „Nie pamiętam hasła! I co teraz będzie?!”.

 

 

Andrzej Mościcki