Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

 

Podziękowania

 

W związku z jubileuszem 10-lecia firmy Athenasoft nadeszło do naszej redakcji wiele miłych listów z życzeniami urodzinowymi. Wszystkim Autorom serdecznie dziękujemy, a szczególnie tym, którzy zauważyli, że to również jubileusz BzG. Co prawda tylko 5-lecie, ale zawsze ...
Wysłaliśmy już do Państwa firmowe gadżety.
Informujemy też tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że Zarząd firmy ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu „Na weekend z Atheną do Aten” na najlepsze hasło reklamowe.
Regulamin konkursu na stronie www.ath.pl od 1 lipca 2008 r.

 

 


 

 

Indywidualne narzuty w pozycjach

Mam w kosztorysie kilka pozycji z narzutami indywidualnymi i nie mogę ich znaleźć. To znaczy mogę, ale muszę w każdą pozycję wchodzić i sprawdzać. Jest to uciążliwe i irytujące. Czy nie można zrobić zestawienia tych pozycji, które mają indywidualne narzuty?

 

redakcja:

To naprawdę nie jest tak uciążliwe, jak Pani myśli. Wszystkie pozycje, dla których zostały zdefiniowane indywidualne narzuty można zobaczyć w miejscu, gdzie definiuje się te narzuty. Wchodzimy tam korzystając z ikony . Ponieważ to zagadnienie może zainteresować więcej osób, poświęcam mu artykuł Jak definiować i zmieniać indywidualne narzuty w pozycjach?

 

Andrzej Mościcki

 

*

 

Dokładność prezentacji obmiarów

W kilku pozycjach kosztorysu mam obmiary mniejsze od jedności (np. 0,16 ha), które wynikają z obliczeń. Program automatycznie zaokrągla mi wszystkie obmiary do całości, pomimo że w opcjach kosztorysu ustawiam dokładność prezentacji obmiarów na 3 miejsca po przecinku. W rezultacie zamiast 0,16 ha pokazuje mi i przelicza 0 ha, a to powoduje, że wartość pozycji jest zerowana. Dlaczego nie działa opcja zmiany dokładności prezentacji? Czy ja coś źle robię? Załączam kosztorys.

 

redakcja:

Dokładność prezentacji obliczeń (w tym dokładność prezentacji obmiaru) można określać w dwóch miejscach:

  1. W menu Opcje / Kosztorysu na zakładce Dokładność prezentacji. Wówczas dotyczy to wszystkich pozycji, dla których nie określono prezentacji indywidualnej.

 

 

  1. W oknie Pozycja na zakładce Opis. Wówczas dotyczy to tylko tej pozycji.

 

 

Jeżeli zaznaczymy kratkę przy haśle Precyzja z opcji kosztorysu, to obmiar będzie prezentowany (i przeliczany) z dokładnością określoną w opcjach kosztorysu. Gdy nie zaznaczymy, to będzie obowiązywała dokładność określona w oknie Precyzja.
W Pani kosztorysie w opcjach ustawiono prawidłową dokładność prezentacji w Opcjach kosztorysu, ale we wszystkich pozycjach w oknie Precyzja została ona wyzerowana i dlatego wpisywanie wartości 0,16 było przez program rozumiane jako 0.
Jeżeli są w kosztorysie jakieś pozycje, w których chce Pani świadomie mieć inną dokładność prezentacji niż w całym kosztorysie, to musi Pani wejść w taką pozycję, odznaczyć hasło Precyzja z opcji kosztorysu, zmienić (w oknie Precyzja) na pożądaną i ewentualnie poprawić obmiar, jeżeli był podawany liczbowo (np. 12,33). Niestety musi Pani przeanalizować obmiary samodzielnie, bo naprawione automatycznie będą jedynie te, które były wyliczane z wyrażeń (np. 13/5).

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

Wyróżnianie tysięcy i milionów

W jaki sposób można spowodować, aby liczby były przedstawiane z odstępami jako np. 3 457 289,78 zł, a nie w sposób dotychczasowy 3457289,78 zł? Pytam o to, bo dotychczasowy sposób jest mało czytelny i może rodzić błędy. Jeżeli teraz takiej możliwości nie ma, to proponuję, żeby to wprowadzić do kolejnej wersji programu.

 

redakcja:

Ależ oczywiście, że jest taka możliwość. Należy wejść w Opcje / Programu i wybrać zakładkę Ogólne.

 

 

Na zakładce jest pole Separator tysięcy, w którym możemy ustawić sposób oddzielania trzycyfrowych grup w wyświetlanych i drukowanych liczbach. Oczywiście jeżeli wybierzemy kropkę, to wówczas w polu Separator dziesiętny musimy wybrać przecinek.

 

Gdy ustawimy Separator tysięcy – bez to uzyskamy następujący efekt :

 

Gdy ustawimy Separator tysięcy – odstęp to uzyskamy następujący efekt:

 

Gdy ustawimy Separator tysięcy – kropka to uzyskamy następujący efekt:

 

Ponieważ opcja ta należy do opcji programu, jej ustawienia będą obowiązywały dla wszystkich robionych kosztorysów.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

Normatywy w mianowniku

Witam, zwracam się z pytaniem dotyczącym Normy PRO. Uczę w szkole i korzystam z programu w wersji edukacyjnej. Przygotowuję młodzież do egzaminu zawodowego. Do tej pory nie rozwiązywano zadania egzaminacyjnego z wykorzystaniem komputera, ale w przyszłości tak ma być. Rozwiązując zadania w programie Norma natrafiłam na następujący problem: jak zmienić nakłady materiałów, które podlegają częściowemu odzyskowi (drewno) i w KNR-ach są podawane w postaci dwóch liczb zapisanych nad i pod kreską ułamkową?
W zadaniu egzaminacyjnym podano, że należy przyjąć jednokrotne wykorzystanie deskowania. „Ręcznie” można to obliczyć, ale muszę mieć KNR i odczytać nakłady pod kreską, aby je wpisać. A jeśli nie znam tej wartości, to czy jest ona w programie? Proszę o odpowiedź.

 

redakcja:

Niestety ilości z mianownika nie ma w danych programu. Nie ma ich też w żadnym innym znanym mi programie do kosztorysowania. Co więcej, w dwudziestodwuletniej pracy nad programem spotykam się z takim pytaniem po raz pierwszy. Ilość w mianowniku dawno, dawno temu wykorzystywana była do sporządzania zapotrzebowania materiałowego, a nigdy w kosztorysie. Nie można jej wykorzystać do wyliczenia nakładów zużycia drewna. Nie wiem co oznacza założenie, że deskowanie będzie wykorzystane jednokrotnie. Czy należy przez to rozumieć tzw. „szalunek tracony”? Dodatkowo nie wiem, czy autorzy zadania określili, według którego KNR należy skosztorysować robotę. Może należy zastosować deskowanie systemowe np. KNR nr 2-02 rozdz. 19? Jednocześnie proponuję przeczytanie artykułu pana Michała Paradowskiego Normatywy stare jak świat.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

Nieistniejący KNR nr 23-01

Porównując bazy normatywne do kosztorysowania (wykaz katalogów) Normy PRO z wykazem KNR-ów wprowadzanych do stosowania decyzjami odpowiednich ministrów, nie znalazłem KNR nr 23-01 „Modernizacja i remont konstrukcji stalowych i urządzeń w hutnictwie żelaza” z 1987 roku.
Otrzymuję do weryfikacji bardzo dużo kosztorysów z pozycjami z ww. katalogu. Wprowadzenie tego katalogu znacznie przyśpieszyłoby sprawdzanie tych kosztorysów oraz wzbogaciło bazę katalogów do szczegółowego kosztorysowania. Nie posiadam tego katalogu w wydaniu książkowym. Czy można liczyć na wprowadzenie ww. katalogu do bazy programu Norma PRO?

 

redakcja:

Nie dziwię się, że nie posiada Pan tego katalogu w wydaniu książkowym, bo on nigdy nie został wydany. Prace nad nim zostały rozpoczęte i nawet istnieje gdzieś jego maszynopis. Nawiasem mówiąc, jego tytuł - podany w Biuletynie Informacyjnym nr 9 z 1996 r. (i wcześniejszych) - to „Roboty remontowe i modernizacyjne konstrukcji metalowych, maszyn i urządzeń w przemyśle hutniczym”. Katalog „utknął” na etapie weryfikacji i prac redakcyjnych. Nigdy nie został zatwierdzony przez ministra, co można sprawdzić w BI nr 9/96. Ci, którzy w swoich kosztorysach powołują się na ten katalog, być może mają dostęp do krążących po kraju odpisów (kserokopii) rzeczonego maszynopisu. Można też wybrane tablice znaleźć w różnych wydawnictwach branżowych.
Może któryś z Czytelników wie coś na temat tego KNR? Będziemy wdzięczni za informacje.

 

 

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

 

Nieistniejące KNR-y serii 19

Startując w przetargu otrzymałem przedmiar robót, w którym są pozycje z katalogów: KNR nr 19-02 i KNR nr 19-07. Nie znalazłem takich katalogów w Normie. Czy baza Normy jest niekompletna? Czy mogą państwo uzupełnić bazę o KNR-y serii 19? Na razie mam tylko KNR nr 19-01.

 

redakcja:

Katalogi, o których Pan pisze, zostały opracowane przez przedsiębiorstwo Pracownie Konserwacji Zabytków w latach 80-tych ubiegłego wieku dla celu rozliczania robót wykonywanych na obiektach zabytkowych. Funkcjonowały na prawach norm zakładowych. Ich pełna nazwa to Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich. Dlatego w Normie mają one oznaczenie TZKNBK z odpowiednim numerem. W opisanym przez Pana przypadku będą to: TZKNBK II Roboty ziemne i TZKNBK VII Roboty izolacyjne. W niektórych programach nadano im oznaczenia KNR 19-xx ponieważ Ministerstwo Kultury i Sztuki planowało wydanie KNR ów serii 19, które miały zastąpić katalogi PKZ-owskie. Do ich wydania jednak nigdy nie doszło i nadal roboty na obiektach budowlanych kosztorysuje się przy pomocy TZKNBK. Ponieważ jednak jest to skrót długi i nietypowy, a większość programów miała sztywną strukturę bazy danych, niektórzy przyjęli oznaczenie o formacie podobnym do innych katalogów, czyli KNR-19. Żeby było bardziej ciekawie, to prawie każdy z producentów programów do kosztorysowania ma inne oznaczenie dla tych katalogów. Można spotkać oznaczenia PKZ xx, TZKNBK-19-xx, KNBK xx i inne. Jeżeli spotka Pan katalog o dziwnym, nieznanym oznaczeniu to należy wyszukać taką pozycję poprzez fragment opisu. Jak to zrobić opisuję w artykule Nowy mechanizm wyszukiwania pozycji katalogowej przez podanie fragmentu opisu w programach Norma PRO i Norma STANDARD, który można znaleźć na stronie www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne w numerze BzG 2/2006. Dodatkowo życie kosztorysanta utrudnia fakt, że niektórzy producenci ułatwili sobie życie stosując oznaczenia KNR 202 zamiast KNR 2-02, KNR 12 zamiast KNR 0-12 czy KNR 19 zamiast KNR 0-19. W tym ostatnim przypadku można pomyśleć, że chodzi o katalog TZKNBK, ale po opisie pozycji zorientuje się Pan od razu, że ta robota na pewno nie dotyczy obiektów zabytkowych. Jeżeli natomiast chodzi o KNR nr 19 01, to w roku 1996 wydany został przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej katalog KNR nr 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych. Zostały do niego przepisane katalogi TZKNBK od II do VIII i od XI do XV.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * * * *

 

 

List otwarty do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Szanowny Panie Prezesie!
Chciałbym zwrócić uwagę Pana na problematykę związaną z faktycznym brakiem skutecznych środków ochrony prawnej, jakimi w chwili obecnej dysponują wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego [...]

 

czytaj dalej alt

 

redakcja:

Ponieważ list naszego Czytelnika jest zbyt długi, aby zamieścić go w tym miejscu w całości, zamieszczamy go w postaci pdf-u. Jednocześnie zachęcamy do lektury artykułów pana dr. Jacka Kaczmarczyka Na marginesie listu otwartego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Kolejna nowela Pzp.

 

Barbara Reichert