Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Nazwa elementu R, M, S w opisie pozycji

Gdy wartość pozycji kosztorysowej jest w istotny sposób zależna od zastosowanych w niej materiałów, to dobrze jest dodać nazwy istotnych elementów do opisu. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 

 

Rys. 1. Zaznaczenie materiału, którego nazwa ma być dodana do opisu pozycji.

 

Należy kliknąć na polu nazwy wybranego RMS-a i w oknie, które pojawi się, zaznaczyć Nazwa dodawana do opisu pozycji. Po zaznaczeniu tego hasła uzyskamy efekt w postaci uzupełnienia opisu pozycji o nazwę materiału.

 

 

Rys. 2. Pozycja, do której opisu dodano nazwę materiału.

 

Ten sam efekt osiągniemy, gdy wywołamy Edycję danych RMS z poziomu zestawienia materiałów. W takim przypadku nazwa materiału zostanie dopisana do wszystkich pozycji, w których dany materiał występuje.

 

 

Analogicznie należy postępować w przypadku sprzętu i robocizny.