Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od Czytelników

 

1. Jak prawidłowo wydrukować przedmiar robót

Pracując w NORMIE PRO zauważam brak możliwości precyzyjnego wykonania kosztorysu inwestorskiego w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Problemy dotyczą braku możliwości:
 

1. Wydrukowania strony tytułowej dla przedmiaru robót - drukuje się strona kosztorysu i trzeba zmieniać tytuł strony tytułowej kosztorysu, drukować tę stronę bez wartości

2. Drukowania kodów CPV w obmiarze

3. Działy mają nagłówek Działy kosztorysu a nie Działy przedmiaru robót

 

Zatem program nie do końca spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które określa jak powinien wyglądać kosztorys inwestorski i przedmiar robót.
Mam nadzieję, że państwa firma popracuje nad ulepszeniem wersji, żeby można było wykonywać kosztorysy inwestorskie zgodnie z ww. przepisami.

 

 

redakcja:

W rzeczywistości mogę Panu przyznać rację tyko w jednej kwestii. Faktycznie nie ma możliwości dopisywania kodów CPV do pozycji przedmiaru, ale żadne rozporządzenie nie nakłada takiego obowiązku. Zresztą nie miałoby to najmniejszego sensu. Dodatkowo sądzę, że chodzi Panu o rozporządzenie z 2 września 2004 r. dotyczące dokumentacji projektowej, bo tam jest mowa o przedmiarze robót, a nie rozporządzenie z 18 maja 2004 r., które mówi o kosztorysie inwestorskim. Pański list zainspirował mnie do napisania artykułu Co to są Style wydruków i jak z nich korzystać, który jest dostępny w dziale Artykuły.

Andrzej Mościcki

 

*

 

 

2. Nie mogę wyzerować ilości materiałów inwestora

Pomyłkowo wpisałem do danych niewłaściwego materiału ilość inwestora. Gdy się zorientowałem, próbowałem to usunąć i nie mogę. Co mam zrobić, bo ten materiał jest dosyć drogi i jego wartość jest istotna dla wartości kosztorysu. Chciałem go usunąć i wprowadzić ponownie, ale występuje w wielu pozycjach i mógłbym się pomylić.
 

 

redakcja:

Domyślam się jaki błąd Pan popełnił. Najprawdopodobniej nie wyzerował Pan pola z ilością inwestora tylko je wyczyścił. Czyli mając sytuację taką:

 

 

zmienił Pan ją na taką:

 

 

a należałoby na taką:

 

 

Po prostu aby wyzerować dowolną wartość w programie trzeba wpisać wartość „0”. Samo wyczyszczenie pola wartości nie będzie skuteczne.

 

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

3. Czemu służy możliwość wyboru z pustej listy

Bardzo często jest tak, że gdy aktualizuję ceny w kosztorysie i program nie znajdzie w cenniku jakiegoś materiału, to zatrzymuje się i pokazuje dialog wyboru, w którym lista możliwości do wybrania jest pusta. Moim zdaniem to nie ma sensu, bo skoro na liście nic nie ma, to co mam wybrać? Moim zdaniem lepiej byłoby, żeby w takiej sytuacji szukał następnych materiałów, a ten zostawił z ceną zerową.

 

 

Rozumiem sens tego dialogu, gdy program znajdzie kilka materiałów o tym samym indeksie i muszę wybrać właściwy, ale tu?

 

 

redakcja:

Faktycznie, to może trochę głupio wygląda, ale tylko na pozór. Proszę zwrócić uwagę na przycisk Ponów szukanie. Służy on do tego, aby można było wyszukać cenę przy zmienionych kryteriach szukania. Więcej na ten temat w artykule Szukajcie a znajdziecie w tym numerze BzG.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

4. Usuwamy farbę klejową i malujemy ścianę farbą emulsyjną

Czy moglibyście pomóc w rozstrzygnięciu sporu w poniższej sprawie:
Po wykonaniu robót remontowych mieszkania, gdzie ściany były pomalowane farbami klejowymi wykonaliśmy zeskrobanie i zmycie ścian wg KNR 4-01 tablica 1202-09, a następnie zagładziliśmy całość ścian gładzią szpachlową licząc ją wg KNR 4-01 tablica 1204-08. Inspektor skreślił jedną z tych pozycji (przygotowanie) twierdząc, że są to pozycje dublujące się i nie może płacić dwa razy za tę samą robotę. A według nas to nie jest to samo, gdyż nie można ścian zagładzić nie zdrapując uprzednio starej farby klejowej. Jak Państwo zinterpretowalibyście to zagadnienie?

 

 

redakcja:

Wprawdzie firma Athenasoft nie jest firmą doradztwa kosztorysowego, lecz jedynie producentem programu do kosztorysowania, ale ponieważ w branży „siedzimy” od ponad dwudziestu lat, postaram się Panu pomóc w wyjaśnieniu tego sporu. W tym przypadku winę ponoszą autorzy katalogu, którzy niejednoznacznie określili zakres robót dla tych pozycji. Bowiem zarówno nakłady kolumny 08 w tablicy 1202 KNR nr 4-01, jak też kolumny 09 tablicy 1204 w KNR nr 4-01 obejmują Wygładzenie powierzchni tynku. Wynika to z wyszczególnienia robót nad tablicą. Różnica polega jednak na tym, że w tablicy 1204 nie ma reperacji pęknięć, natomiast w tablicy 1202 nie ma szpachlowania. Dodatkowo w nakładach materiałowych kolumny 08 tablicy 1202 nie występuje gips szpachlowy, który występuje w tablicy 1204.

 

Tablica 1202
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych

 

Wyszczególnienie robót:

  1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
  2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku kol. 01-06, 08, 09.
  3. Zagruntowanie powierzchni kol. 01-06.
  4. Malowanie zwykłe dwustronne pędzlem kol. 01-06. Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobiałkowanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packą i zagruntowanie mieszanką wapna i ałunu kol. 07.

 

Tablica 1204
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

 

Wyszczególnienie robót:
1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07.
2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08.

Uwaga. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.

 

Być może inspektor nie zauważył zmian z Biuletynu Informacyjnego nr 6/92 i nr 9/96.
Moim zdaniem, jeżeli Panowie szpachlowali ścianę po usunięciu starej farby klejowej, to racja leży po Pańskiej stronie.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

5. Błąd we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Jestem użytkownikiem programu Norma Standard. Ostatnio robiąc kosztorys znalazłem błąd w dołączonym do programu słowniku CPV. Pod numerem 45317300-5 jest "Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych", a przecież powinno być "Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych". Mam nadzieję, że błąd ten zostanie szybko poprawiony.

 

 

redakcja:

Przykro mi, ale wątpię, żeby ten błąd został szybko poprawiony, chociaż zgadzam się z Panem, że jest to błąd oczywisty. Po prostu sprawa nie leży w zakresie naszych kompetencji. Proszę sprawdzić na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/wspo142praca-miedzynarodowa/zamowienia-publiczne-w-ue/wspolny-s142ownik-zamowien-cp v/. Znajduje się tam rozporządzenie wprowadzające zmiany do CPV. Zawiera ono właśnie taki błędny tekst i nie w naszej gestii leży wprowadzenie do niego jakiejkolwiek zmiany.

 

Andrzej Mościcki