Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od Czytelników

 

 

1. Jeszcze raz praca deskowań

Jestem wieloletnim prenumeratorem "Buduj z Głową". Tematy, które Państwo poruszacie są zawsze ciekawe i przybliżające sztukę kosztorysowania. Przeczytałem dziś artykuł Pana Michała Paradowskiego "Kłopoty z żelbetem monolitycznym". Problem w nim przedstawiony jest jak najbardziej wart szerszego potraktowania. Warto w przyszłości opisać procedurę kosztorysowania żelbetowych konstrukcji monolitycznych z wykorzystaniem programu Norma. Obecna instrukcja opisana w podręczniku jest mało zrozumiała. Patrz zakładka "Deskowanie". Czas pracy deskowań systemowych znacząco wpływa na cenę końcową wycenianych konstrukcji.

 

 

redakcja:

No cóż, instrukcja obsługi tak rozbudowanego programu jak Norma siłą rzeczy nie może być aż tak szczegółowa, by każde zagadnienie było dokładnie wyjaśnione nie tylko od strony funkcjonalnej, lecz także merytorycznej. W instrukcji położyliśmy nacisk na sposób korzystania z dostępnych funkcji. Być może zbyt mało uwagi poświęciliśmy wyjaśnieniu kwestii, dlaczego należy postąpić tak, a nie inaczej. Ale jest to instrukcja obsługi programu, a nie podręcznik kosztorysowania. Zapraszamy jednak do lektury Artykułów technicznych na stronie www.bzg.pl. Tam, w kategorii Rusztowania / deskowania zamieściliśmy artykuł Liczenie czasu pracy deskowań w programie Norma. Autor wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób należy rozliczać czas pracy deskowań.
Jeżeli po przeczytaniu artykułu nadal będzie miał Pan wątpliwości, prosimy o list ze szczegółowymi pytaniami.

Andrzej Mościcki

 

*

 

2. Numer seryjny programu jest drukowany zawsze

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w najnowszej wersji Normy Pro 4.28 nie można wyłączyć na wydrukach danych odnośnie numeru licencji?
 

 

redakcja:

Decyzja o zablokowaniu możliwości usuwania numeru licencji z wydruku kosztorysu została podjęta w związku ze zjawiskiem nielegalnego kopiowania programu. Obecnie każda kopia może być zidentyfikowana na podstawie numeru seryjnego widocznego na wydruku. Niestety jest to przykre zjawisko, ale takie mamy czasy ... Mam jednak dla Pana pocieszającą wiadomość. Nasi programiści pracują nad skuteczniejszymi metodami zabezpieczania programu przed nielegalnym kopiowaniem i być może już niebawem możliwość usuwania numeru licencji z wydruku zostanie przywrócona. Więcej informacji związanych z tą kwestią znajdzie Pan w artykule Numer licencji na wydruku, do lektury którego serdecznie zachęcam.

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

3. Wyszukiwanie pozycji o największej wartości

Zrobiłem kosztorys, który był dość obszerny i trzeba było go „odchudzać”. Odchudzanie polegało na korygowaniu elementów, które miały największy wpływ na cenę kosztorysu. Wszedłem więc w opcję M i ustawiłem szeregowanie wg wartości. Nie na wiele mi się to przydało, gdyż czasami wartość pozycji była „kosmiczna” i nie występował w tej pozycji żaden materiał.
Tak więc szukałem opcji umożliwiającej wyświetlenie pozycji kosztorysu w sposób „skrócony”, czyli tak jak „oferta”, jednak z możliwością segregowania według wartości.
Niestety niczego takiego nie znalazłem i jak znam życie to taka funkcja jest, tylko ja jakoś jej nie zauważyłem.
Gdyby jednak okazało się, że takiej opcji nie ma to może warto ją wstawić?
Klikam i pozycje kosztorysowe ustawiają mi się względem wartości i dzięki temu wiem, gdzie mam korygować. Dokładnie tak samo jak w zestawieniu materiałów czy sprzętu. Funkcja bardzo pomocna.

 

 

redakcja:

Bardzo jest mi miło, gdy mogę odpowiedzieć, że program oferuje to, o co Pan postuluje. Otóż istnieje możliwość uporządkowania pozycji według wartości. Możliwość taką daje Zestawienie pozycji (którego nie należy mylić z Listą pozycji). Wywołujemy je z menu Widok wybierając hasło Zestawienia / Pozycje (patrz www.bzg.pl dział Artykuły techniczne kategoria Pozycje w kosztorysie artykuł Zestawienie pozycji, a lista pozycji). Gdy teraz klikniemy w nagłówek rubryki Wartość, pozycje zostaną uszeregowane według ich wartości.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

4. Kto mi zabrał papę?

W bazie Normy jest pozycja KNR 4-01 0533-02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej. W nakładach tej pozycji przewidziane są takie elementy jak:

blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55 mm
spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
kwas solny techniczny 0,013 kg/m2
drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0,5-0,55 mm
materiały pomocnicze 2% (od M)

A gdzie jest papa?
Pod obróbkę blacharską (np. pasa podrynnowego) daje się pas papy. Tak określa technologia tych prac i teraz, jeżeli liczę wymianę pasa podrynnowego, to mam liczyć wymianę papy oddzielnie? Nie da rady wymienić blachy bez wymiany papy. Ona czasami jest wręcz przylepiona do blachy. A może ta papa jest w tych materiałach pomocniczych?

 

 

redakcja:

Trudno, my nic na to nie poradzimy, bo nie jesteśmy autorem tego katalogu. Tak jest w katalogu i tak musi być w programie.
Jedyne sensowne wyjście, to wziąć pozycję na wymianę pokrycia, dodać do niej papę, zmienić opis i podstawę i zapisać w katalogu własnym do późniejszego użycia.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

5. Jeszcze raz numer licencji

Prowadzicie bazę kosztorysantów. Czy nie można do wyświetlanej informacji dodać info o numerze seryjnym programu? Chodzi mi o ten numer, który drukowany jest na dole strony kosztorysu. To nie będzie służyło niczemu szczególnemu, ale może wyeliminuje wykonawców, którzy pracują na „lewej” Normie? Na pewno jednak taka identyfikacja kosztorysanta, który wykonał interesujący mnie kosztorys pomoże w nawiązaniu kontaktu, co ułatwi ewentualne uzgodnienia.

 

 

redakcja:

Być może Pański pomysł zostanie zrealizowany. Musimy jednak przeprowadzić rozeznanie wśród użytkowników tej bazy. Zamieszczenie dodatkowych danych na stronie www.kosztorysanci.pl musi być w pełni dobrowolne.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

6. Narzuty w pozycjach na czas pracy rusztowań

Jestem początkującą kosztorysantką i dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Chodzi o pracę rusztowania. Czy w kosztorysie inwestorskim, w kosztach pracy rusztowania uwzględnia się tylko koszty bezpośrednie, czy dolicza się również średnie koszty pośrednie i średni zysk?. Jeśli uwzględniam Kp i zysk, wychodzą mi duże kwoty na przyjętą działkę rusztowania.

 

 

redakcja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (patrz – Pomoc do programu) roboty tymczasowe z zasady należy rozliczać w pozycjach na roboty. Czyli praca rusztowania, a raczej jej koszt powinien być uwzględniony w pozycjach na malowanie, tynkowanie itp. Do takich zaś pozycji narzuty są doliczane. Stąd moim zdaniem wniosek, że Kp i Z należy do pracy rusztowań dodawać. O uwzględnianiu kosztów robót tymczasowych w pozycjach na roboty podstawowe mówi artykuł Rozliczanie robót tymczasowych w innych pozycjach kosztorysu z wykorzystaniem mechanizmów programu Norma PRO w dziale Artykuły techniczne na stronie www.bzg.pl.

 

Andrzej Mościcki
 

 

* * * * * *

 

7. Wydruk Tabeli Elementów Scalonych

Na wydruku Tabeli Elementów Scalonych działy są nieczytelne z uwagi na usytuowanie poddziałów. Usytuowanie ich powinno być takie jak na wydruku Zestawienia Działów. Czy planują państwo takie udogodnienie w programie?

 

 

redakcja:

Zapraszamy do lektury artykułu Wykorzystanie opcji wydruków na przykładzie Tabeli Elementów Scalonych. Znajdzie Pan tam szczegółowy opis możliwości uzyskiwania różnych form wydruku Tabeli Elementów Scalonych.

 

Andrzej Mościcki
 

 

* * * * * * *

 

8. Rozliczanie robót monolitycznych wykonywanych w budynkach z elementów prefabrykowanych

Do przetargu przygotowałem kosztorys, w którym była pozycja na wykonanie rygli (KNR 2-02 0231-01). Wprowadzając ją do kosztorysu zauważyłem okno modyfikacji, w którym była informacja, że dla elementów o objętości do 1 m3 można zastosować współczynnik do robocizny. Zaznaczyłem tę modyfikację, gdyż słupy, które wykonywałem spełniały ten warunek. Zamawiający skreślił mi tę pozycję, twierdząc, że współczynnik zastosowałem bezprawnie. Czy w programie jest błąd?

 

 

redakcja:

Sprawa poruszona przez Pana w liście jest na tyle ważna, że wymaga szerszego omówienia. Dlatego zapraszam do przeczytania artykułu Samo się ... W tym miejscu odpowiem jedynie krótko (wiedząc od kolegi z serwisu, który z Panem rozmawiał, że roboty wykonywał Pan w budynku murowanym), że to był Pański błąd.

 

Andrzej Mościcki