Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Wykorzystanie w programie NORMA PRO cenników producenckich pobieranych z bazy INTERCENBUD dla wyliczenia rzeczywistej wartości materiałów w kosztorysie

Katalogi serii AT tworzone są w celu wypełnienia luki rynkowej, która powstaje w wyniku szybkiego postępu technologicznego, widocznego obecnie w każdej dziedzinie, a więc również w najbardziej nas interesującej dziedzinie produkcji nowych materiałów budowlanych. Baza normatywów wykorzystywana powszechnie do celów kosztorysowania to przede wszystkim zbiór KNR-ow, które zostały wydane w latach 80-ych i 90-ych ubiegłego wieku a wzorowane były na jeszcze starszych katalogach KNK i KNiCA. Siłą rzeczy autorzy tych katalogów nie mogli przewidzieć, że do powszechnego użytku wejdzie ogromna ilość udoskonalonych lub całkowicie nowych materiałów, których stosowanie wymaga odejścia od tradycyjnych sposobów montażu. Podobnie, użycie nowoczesnego sprzętu zmienia zasadniczo czasochłonność wielu rodzajów robót. Oczywiście w obecnym stanie prawnym, korzystanie z katalogów nakładów rzeczowych nie jest już obligatoryjne. Jak jednak pokazuje praktyka, istniejące katalogi cały czas są używane przez kosztorysantów z tej prostej przyczyny, że łatwiej i wygodniej jest zmodyfikować pozycję pobraną z istniejącego katalogu (przez analogię) niż tworzyć od podstaw całkowicie własną (analiza własna). Tworzenie własnych pozycji kosztorysowych w oparciu o już istniejące zmniejsza ryzyko, że zapomnimy o którymś z mniej istotnych składników, albo że wyliczając normę pomylimy rząd wielkości.
Jeszcze lepszym i wygodniejszym dla kosztorysanta rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej pozycji z katalogu specjalistycznego, opracowanego we współpracy z producentami nowych materiałów i firmami wdrażającymi nowe technologie. Takimi właśnie są KNR-y serii AT opracowywane w Athenasoft na podstawie materiałów źródłowych dostarczanych przez firmy najbardziej kompetentne w danej dziedzinie. Aby wyliczona na podstawie tych katalogów wartość robót była jak najbardziej zbliżona do rzeczywistej, dobrze jest stosować rzeczywiste ceny konkretnych materiałów. Użytkownikom programów NORMA i STRIX umożliwiają to funkcje tworzenia cenników konkretnego producenta (czy dostawc)y z wykorzystaniem bazy Intercenbud.
W poprzednim numerze (3/2003) naszego kwartalnika opisaliśmy sposób wykorzystania bazy Intercenbud do wyceny robót kosztorysowanych według KNR nr AT-12 "Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips" i KNR nr AT-14 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE". Teraz chciałbym Państwu pokazać mechanizmy wykorzystania możliwości, które daje powiązanie programu kosztorysowego z bazą cen Intercenbud na przykładzie KNR nr AT-09 "Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne".

 


Rys. 1. Określenie kryteriów wyboru materiałów w bazie Intercenbud

 

W tabeli 0601 tego katalogu "Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT. Krycie niemieckie połaci dachów" występują płytki EURONIT. Możemy pobrać z bazy Intercenbud prawdziwe ceny materiałów firmy Euronit i utworzyć cennik, którego będzie używał program aby wycenić kosztorys.
W tym celu musimy wejść na stronę www.intercenbud.com.pl i przejść do widoku "Szukanie materiału". Widnieje tam wiele różnych kryteriów, według których możemy dokonywać wyboru w bazie potrzebnych nam materiałów. W naszym przypadku wystarczy określić rodzaj branży jako "ogólnobudowlana" i podać jako kod dostawcy - EURONIT. Po określeniu kryteriów i wydaniu polecenia "Szukaj" za pomocą przycisku znajdującego się u dołu ekranu otrzymamy widok listy wszystkich materiałów znajdujących się w bazie Intercenbud, które spełniają określone przez nas wymagania. Będą to materiały z branży ogólnobudowlanej oferowane przez EURONIT.

 


Rys. 2. Lista materiałów oferowanych przez firmę EURONIT

 

Lista taka może składać się z kilku materiałów, ale może też zawierać kilkadziesiąt tysięcy materiałów. Dlatego nie jest wyświetlana od razu w całości lecz składa się z pewnej liczby stron o długości od 10 do 50 wierszy. Materiały na niej mogą być posortowane według jednego z pięciu kryteriów : nazwy, kodu dostawcy, indeksu ETO, jednostki miary i ceny. Do wyboru sposobu prezentacji listy lub jej fragmentu służą trzy okienka rozwijalne u góry strony.
Ceny interesujących nas materiałów możemy odczytać bezpośrednio z listy, ale o wiele wygodniej jest dokonać importu wszystkich cen do programu kosztorysowego, aby mogły automatycznie wejść do tworzonego przez nas kosztorysu. W tym celu wybieramy myszką symbol dyskietki umieszczonej obok napisu : "Pobierz materiały dla Normy 3.15 i Strixa 4.5 oraz nowszych". Program obsługi bazy Intercenbud wykona teraz przetworzenia naszej listy na format zrozumiały dla programów Norma i Strix. Po czym, wyświetlając okno dialogowe zapisu na dysk, zapyta nas na którym dysku i pod jaką nazwą chcemy tak utworzoną bazę cenową zapisać. Nazwę tę wpisujemy w okienko "Nazwa pliku" dokonując wcześniej wyboru dysku i folderu w okienku "Zapisz w :". Bazę taką możemy też zapisać na dyskietce, by przenieść ją do komputera nie majacego dostępu do internetu. Zazwyczaj jednak wygodniej jest zapisać ją w folderze bezpośrednio związanym z programem. Może to być np folder "Norma Pro\Bazycen". Plik zostanie zapisany pod podaną przez nas nazwą z rozszerzeniem .icb.

 


Rys. 3. Określenie miejsca zapisu i nazwy tworzonej bazy z cenami materiałów.

 

Po zapisaniu bazy na dysku możemy zamknąć stronę Intercenbudu i przejść do pracy z kosztorysem. Jeżeli pracujemy w programie Norma Pro, to po uruchomieniu programu, z menu "Bazy cenowe" wybieramy hasło "Importuj cennik".

 


Rys. 4. Import pliku z cenami do programu Norma

 

W polu "Dysk" wybieramy literę określającą dysk, na którym zapisaliśmy plik ".icb" a w polu "Importuj" zaznaczamy hasło "Pojedynczy plik". Następnie za pomocą przycisku "Przeglądaj" wybieramy utworzony wcześniej plik z cenami firmy EURONIT. Wybierając zakładkę "Cennik wynikowy" możemy nadać nazwę tworzonemu cennikowi w polu "Nazwa cennika wynikowego". Zatwierdzając wybory przyciskiem OK wydamy programowi polecenie przejścia do importu cen z utworzonego przez nas pliku do cennika dołączonego bezpośrednio do tworzonego kosztorysu. Zakończenie podjętej akcji program potwierdzi komunikatami :

 


Rys. 5. Komunikaty oznaczające zakończenie akcji dołączania do programu cennika z materiałami firmy EURONIT

 

W tym momencie dalsze działania związane z tworzeniem kosztorysu będą przebiegać tak jak zawsze.

 

W podobny sposób możemy tworzyć cenniki innych producentów.

 

Opisane tu możliwości, jakie daje współpraca programów Norma i Strix z internetową bazą cen producentów i dostawców Intercenbud są stale rozszerzane dzięki pozyskiwaniu nowych firm, które umieszczają w naszej bazie informacje o swoich produktach. Dzięki temu użytkownicy naszych systemów mogą liczyć na uzyskanie szybkiej i zawsze aktualnej informacji cenowej co pozwala na bardziej precyzyjną wycenę prowadzonych przez nich robót.