Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w INTERCENBUDZIE!

Począwszy od II kwartału 2011 r. w serwisie www.intercenbud.pl i na kwartalnych wydaniach płyty „INTERCENBUD - ceny średnie RMS” publikowane będą regionalne stawki robocizny kosztorysowej.
Przypominamy, że kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł /r-g obejmuje:

- płace zasadnicze

- premie regulaminowe

- płace dodatkowe i uzupełniające

- obligatoryjne obciążenia z tytułu składek na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych

- płatne nieobecności (urlopy, szkolenia, choroba)