Warsztaty Kosztorysowe SKB

W dniach 9-10 września 2011 r. odbędą się w Szczyrku warsztaty:

„Weryfikacja dokumentacji kosztowej w świetle zamówień publicznych”.

Warsztaty adresowane są do wszystkich kosztorysantów oraz osób zainteresowanych poprawnym wykonywaniem kosztorysów inwestorskich, planowanych kosztów robót budowlanych, przedmiarów robót oraz zasad przy ustalaniu wartości inwestycji związanych z zamówieniami publicznymi.

Tematyka:
weryfikacja kosztorysu inwestorskiego,
weryfikacja przedmiaru robót będącego elementem dokumentacji projektowej,
weryfikacja planowanych kosztów robót budowlanych,
zasady ustalania wartości inwestycji.

szczegóły na www.kosztorysowanie.pl