Ruszyły konsultacje publiczne „ustawy inwestycyjnej”

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego („ustawa inwestycyjna") 20 września 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Każdy zainteresowany może zgłosić uwagi do projektu ustawy – pisemnie albo na adres email przestrzen@mib.gov.pl. Termin na zgłaszanie uwag upływa 6 października 2017 r.
Projekt jest dostępny na stronie legislacja.rcl.gov.pl

Konsultacje publiczne ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu. Z projektami ustaw można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”. Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email: kodeks@mib.gov.pl, w terminach:

Ceny scalone robót w bazie INTERCENBUD


Począwszy od III kwartału 2017 r. w serwisie www.intercenbud.pl i na kwartalnych wydaniach płyty INTERCENBUD - publikowane będą ceny scalone robót (aktualizowane w edycjach półrocznych)...

Wszystko w NORMIE!!! – Nowe szkolenie z kosztorysowania z wykorzystaniem programów Norma PRO lub EXPERT, Miara PRO oraz Planista/MS Project.

Zapraszamy Państwa na nowe, intensywne szkolenie pozwalające na zapoznanie się z przepływem informacji w głównych etapach procesu budowlanego.
Pokażemy jak wykorzystać rozwiązania dostarczane przez naszą firmę w trakcie pracy nad dokumentacją od projektu poprzez kosztorys do harmonogramu.
Celem szkolenia jest nauka sporządzania kosztorysów na roboty budowlane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych firmy Athenasoft oraz Microsoft...

Warsztaty dla kosztorysantów

Oddziały SKB w Krakowie, Gliwicach, Bielsku-Białej zapraszają w dniach 22-23 września 2017 r. na XI Warsztaty kosztorysowe, Zakopane 2017, których tematyką będzie: „Rola kosztorysu w rozliczaniu robót budowlanych w zamówieniach publicznych i prywatnych”.

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski w dniu 5 lipca 2017 r. powiedział, że zakończenie prac rządowych nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem roku 2018 Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej