Stawki robocizny i wskaźniki narzutów


Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2014 roku nadal będziemy zamieszczać w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Przepisy prawne i informacje

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/ został umieszczony Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r.sygn. akt: V Ca 3618/13 (wraz z uzasadnieniem):

„Przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp umożliwiający weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.”

Nowości wydawnicze Athenasoft

Miło nam poinformować, że już jest w sprzedaży: KNR nr AT-10 „Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect”

Uwaga! MF przestrzega przed oszustami

Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2014 roku nadal zamieszczamy w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Przepisy prawne i informacje

  • Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl został umieszczony wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym.
  • Nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych polisy, która ma zagwarantować prawidłowe wykonanie kontraktu budowlanego.
  • Informacje dotyczące dyrektyw i norm zharmonizowanych.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej