Komunikat Ministerstwa Finansów dot. kaucji gwarancyjnej

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1027), które wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, tj. takich towarów, jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Informacja GINB

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że osoba posługująca się adresem mailowym: gunb@jawnosc.tk nie jest w żaden sposób związana z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

Informacja PKN

Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na podstronie „Prace normalizacyjne” utworzono nową zakładkę Ankieta wycofania, która zawiera wykaz Polskich Norm, przewidzianych do wycofania.

Informacja MTBiGM

Wielu z Państwa niewątpliwie zwróciło uwagę na artykuł zamieszczony na Onecie w dniu 24 października br. „Polska droga do ruiny”. Z powodu wielu nieścisłości (delikatnie mówiąc), które znalazły się w ww. tekście, poniżej zamieszczamy wyjaśnienie przygotowane w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2013 roku zamieszczamy w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Od 1 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej jest publikowany co do zasady wyłącznie w wersji elektronicznej. W związku z tym tylko wersja elektroniczna Dziennika uznawana jest za autentyczną i wyłącznie tak publikowane akty prawne będą wywoływały skutki prawne dla osób fizycznych i prawnych.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej