Projekt budowlany

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2013 r. (poz.762) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Miara PRO – rozstrzygnięcie konkursu

Na łamach Buduj z Głową 1/2013 r. zorganizowaliśmy konkurs dla naszych abonentów, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przedmiaru w naszym nowym programie Miara PRO. Do wykonania zadania abonenci otrzymali program w wersji testowej oraz plik z fotografią zniekształconą perspektywą.

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2013 roku zamieszczamy w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Przepisy prawne

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zostało zamieszczone wyjaśnienie dot. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 20 lutego br. (Dz.U. z 2012, poz.1271).

Konferencja Częstochowska

W dniach 03-04 października 2013 r. odbędzie się XVIII Konferencja Częstochowska:

 

„Konsekwencje zmian Prawa zamówień publicznych
w zamawianiu i realizacji robót budowlanych w 2013 r.”

Miara PRO – rewelacyjny program do przedmiarowania

Miara PRO to program przeznaczony do sporządzania przedmiarów na podstawie projektów CAD. Współpracuje z dokumentami zapisanymi w formatach DWG, DXF lub RYS. Obmiary można również zdejmować z rysunków lub zdjęć zapisanych w najpopularniejszych formatach graficznych: JPG, BMP, GIF, PNG i TIFF.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej