Minimalna kalkulacyjna stawka robocizny w 2012 r.

Wyliczona w oparciu o płacę minimalną obowiązującą w Polsce w 2012 r. stawka robocizny kosztorysowej dla robót budowlano-montażowych wynosi 12,72 zł/r-g.

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na doroczną Konferencję Szkoleniową w dniach 22 - 23 marca 2012 r., której tematyką będzie:

Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów
w zamówieniach publicznych

Opinia prawna dotycząca stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 08 lutego 2012 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych została opublikowana opinia prawna dotycząca stosowania ustawy Pzp do zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego.
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1954

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

W dniu 02 lutego 2012 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zostały opublikowane „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych” (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1950)

Budma 2012

Tegoroczne targi BUDMA odbyły się w dniach 23-27 stycznia. Obok znanych produktów naszej firmy, takich jak: Norma PRO czy Norma EXPERT, zaprezentowaliśmy również nową aplikację pracującą w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing), o nazwie Ekoszt.

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG będziemy w bieżącym roku zamieszczać w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej