Wszystko w NORMIE!!! – Nowe szkolenie z kosztorysowania z wykorzystaniem programów Norma PRO lub EXPERT, Miara PRO oraz Planista/MS Project.

Zapraszamy Państwa na nowe, intensywne szkolenie pozwalające na zapoznanie się z przepływem informacji w głównych etapach procesu budowlanego.
Pokażemy jak wykorzystać rozwiązania dostarczane przez naszą firmę w trakcie pracy nad dokumentacją od projektu poprzez kosztorys do harmonogramu.
Celem szkolenia jest nauka sporządzania kosztorysów na roboty budowlane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych firmy Athenasoft oraz Microsoft...

Warsztaty dla kosztorysantów

Oddziały SKB w Krakowie, Gliwicach, Bielsku-Białej zapraszają w dniach 22-23 września 2017 r. na XI Warsztaty kosztorysowe, Zakopane 2017, których tematyką będzie: „Rola kosztorysu w rozliczaniu robót budowlanych w zamówieniach publicznych i prywatnych”.

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski w dniu 5 lipca 2017 r. powiedział, że zakończenie prac rządowych nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem roku 2018 Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

VAT „odwrócony”

Ponieważ otrzymujemy sygnały, że stosowanie „odwróconego VAT-u” w budownictwie nadal budzi wiele kontrowersji (patrz też – wypowiedź wiceprezesa zarządu PZPB http://pzpb.com.pl/odwrocony-vat-wykancza-podwykonawcow/),
ponownie zamieszczamy objaśnienie podatkowe Min.Fin., z którym mogli Państwo zapoznać się już w BzG 2/2017 (Przepisy prawne poz.46).

Zamówienia publiczne - opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Obowiązek określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy, stanowi spore wyzwanie dla zamawiającego.
W folderze Przepisy prawne znajdą Państwo podlinkowaną do Komunikatu Prezesa

Konferencja SKB

W dniach 23-24 marca 2016 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotycząca zasad i standardów kosztorysowania.

więcej informacji: www.kosztorysowanie.pl

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej