Budujemy, budujemy ...

Pierwszy na świecie biurowiec wydrukowany w technologii 3D został otwarty w sierpniu br. w Dubaju. O druku 3D pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, willi, trójwymiarowych elementach konstrukcyjnych i innych mogliśmy przeczytać w ubiegłorocznym BzG (3/2015), w artykule J. Malińskiego pt. „Wydrukować dom”. Pora na pierwszy na świecie budynek biurowy.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Przypominamy, że z dniem 1 września 2016 r. uległ zmianie art. 90 ust. 1 pkt 1 i art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw).

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” zamieszczamy aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) na III kw. 2016 r.

Warsztaty dla kosztorysantów

W dniach 17 i 18 czerwca 2016 r. odbyły się II Letnie warsztaty dla kosztorysantów zorganizowane przez Oddział Warszawski SKB, których tematem wiodącym była „Kosztorysowa wartość robót i koszty cyklu życia obiektu budowlanego w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych”.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem poruszanych zagadnień w artykule p. Tomasza Pytkowskiego Refleksje po II Letnich warsztatach kosztorysantów.

Przepisy prawne, informacje

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 lipca 2016, poz. 1020)

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej