Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Przypominamy, że z dniem 1 września 2016 r. uległ zmianie art. 90 ust. 1 pkt 1 i art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw).

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” zamieszczamy aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) na III kw. 2016 r.

Warsztaty dla kosztorysantów

W dniach 17 i 18 czerwca 2016 r. odbyły się II Letnie warsztaty dla kosztorysantów zorganizowane przez Oddział Warszawski SKB, których tematem wiodącym była „Kosztorysowa wartość robót i koszty cyklu życia obiektu budowlanego w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych”.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem poruszanych zagadnień w artykule p. Tomasza Pytkowskiego Refleksje po II Letnich warsztatach kosztorysantów.

Przepisy prawne, informacje

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 lipca 2016, poz. 1020)

Budujemy, budujemy ...

Walka o ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery trwa w najlepsze. Co rusz możemy spotkać się z nowymi pomysłami mającymi m.in. na celu polepszenie jakości naszego powietrza. Doskonale wiemy, jak mocno obciążają nasze środowisko spaliny emitowane przez samochody osobowe, ciężarowe czy też autobusy. Podejmowane są więc kolejne, coraz bardziej zaawansowane próby ograniczenia szkodliwej emisji spalin do atmosfery.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej