Prawo zamówień publicznych

W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366).

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” zamieszczamy aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) na II kw. 2016 r.

Konferencja SKB

W dniach 17-18 marca 2016 r. odbyła się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotycząca „Dokumentów kosztowych w procesie inwestycyjnym”.

II Letnie warsztaty dla kosztorysantów

W dniach 17 i 18 czerwca 2016 r. odbędą się II Letnie warsztaty dla kosztorysantów zorganizowane przez Oddział Warszawski SKB, których tematyką będzie

Przepisy prawne, informacje

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

Budujemy, budujemy ...

Ekologicznie - ekonomicznie

Magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii sprawia wiele problemów technicznych/ technologicznych, wiąże się też z dużymi kosztami instalacji (vide artykuły „Ekologicznie = ekonomicznie? Magazynowanie energii” Jarosław Maliński BzG 1/2013 i 2/2013). Dlatego cieszyć nas może, że polska firma bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym dotyczącym poprawy efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem sezonowych magazynów ciepła.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej