Konferencja SKB

W dniach 17-18 marca 2016 r. odbyła się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotycząca „Dokumentów kosztowych w procesie inwestycyjnym”.

II Letnie warsztaty dla kosztorysantów

W dniach 17 i 18 czerwca 2016 r. odbędą się II Letnie warsztaty dla kosztorysantów zorganizowane przez Oddział Warszawski SKB, których tematyką będzie

Przepisy prawne, informacje

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

Budujemy, budujemy ...

Ekologicznie - ekonomicznie

Magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii sprawia wiele problemów technicznych/ technologicznych, wiąże się też z dużymi kosztami instalacji (vide artykuły „Ekologicznie = ekonomicznie? Magazynowanie energii” Jarosław Maliński BzG 1/2013 i 2/2013). Dlatego cieszyć nas może, że polska firma bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym dotyczącym poprawy efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem sezonowych magazynów ciepła.

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z...

Więcej informacji na stronie: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Konferencja SKB

W dniach 17-18 marca 2016 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotycząca „Dokumentów kosztowych w procesie inwestycyjnym”.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej