Przepisy prawne, informacje

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

Budujemy, budujemy ...

Ekologicznie - ekonomicznie

Magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii sprawia wiele problemów technicznych/ technologicznych, wiąże się też z dużymi kosztami instalacji (vide artykuły „Ekologicznie = ekonomicznie? Magazynowanie energii” Jarosław Maliński BzG 1/2013 i 2/2013). Dlatego cieszyć nas może, że polska firma bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym dotyczącym poprawy efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem sezonowych magazynów ciepła.

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z...

Więcej informacji na stronie: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Konferencja SKB

W dniach 17-18 marca 2016 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotycząca „Dokumentów kosztowych w procesie inwestycyjnym”.

Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015

W dniu 18 stycznia 2016 na stronie www.uzp.gov.pl w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje" UZP opublikował Informator nr 4/2015.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej