Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015

W dniu 18 stycznia 2016 na stronie www.uzp.gov.pl w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje" UZP opublikował Informator nr 4/2015.

Rozporządzenie ws. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W dniu 6 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 3 zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Na Internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego możemy zapoznać się z "Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw".

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w dziale „Informacje kosztowo-cenowezamieszczamy aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) na IV kw. 2015 r.

Przepisy prawne, informacje

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 18 kwietnia 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System - tzw. system IMI).
System IMI pomaga organom administracji odnaleźć swojego odpowiednika w innych krajach w celu szybkiego i skutecznego porozumienia się z nim.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej