Przepisy prawne i informacje

Urząd Zamówień Publicznych opracował projekty 2 ustaw: – Prawo zamówień publicznych i – o umowach koncesji na roboty budowlane.

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w dziale „Informacje kosztowo-cenowezamieszczamy aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) na II kw. 2015 r.

20-lecie SKB i konferencja jubileuszowa

20 lat Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
20 lat temu – w dniu 6 października 1995 r. odbyło się w Warszawie na wniosek 22 członków-założycieli Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, a 27 listopada 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał SKB do rejestru stowarzyszeń.

Przepisy prawne i informacje

28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.443, z dnia 27 marca 2015 r.)

Uwaga! GUS przestrzega przed oszustami

Główny Urząd Statystyczny informuje o pojawieniu się fałszywych informacji dotyczących nakładanych przez GUS kar finansowych związanych z niewywiązaniem się podmiotów gospodarczych z obowiązku sprawozdawczego.

Norma Viewer w App Store

W październiku ub. roku informowaliśmy Państwa o stworzeniu przeglądarki kosztorysów (Norma Viewer) na mobilne urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android. Obecnie z przeglądarki mogą również korzystać użytkownicy urządzeń: iPhone i iPad...

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej