Przepisy prawne i informacje

28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.443, z dnia 27 marca 2015 r.)

Uwaga! GUS przestrzega przed oszustami

Główny Urząd Statystyczny informuje o pojawieniu się fałszywych informacji dotyczących nakładanych przez GUS kar finansowych związanych z niewywiązaniem się podmiotów gospodarczych z obowiązku sprawozdawczego.

Norma Viewer w App Store

W październiku ub. roku informowaliśmy Państwa o stworzeniu przeglądarki kosztorysów (Norma Viewer) na mobilne urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android. Obecnie z przeglądarki mogą również korzystać użytkownicy urządzeń: iPhone i iPad...

Dialog techniczny

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w dniu 30 grudnia 2014 r. zostały zamieszczone dokumenty dotyczące dialogu technicznego.

20-lecie SKB i konferencja jubileuszowa

W dniach 19 i 20 marca 2015 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych „Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień publicznych”.

Wspomnienie

W sierpniu br., na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, pożegnaliśmy na zawsze Panią Mecenas Łucję Lapierre, znakomitą, wielce zasłużoną dla polskiego budownictwa prawniczkę.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej