Dialog techniczny

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w dniu 30 grudnia 2014 r. zostały zamieszczone dokumenty dotyczące dialogu technicznego.

20-lecie SKB i konferencja jubileuszowa

W dniach 19 i 20 marca 2015 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych „Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień publicznych”.

Wspomnienie

W sierpniu br., na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, pożegnaliśmy na zawsze Panią Mecenas Łucję Lapierre, znakomitą, wielce zasłużoną dla polskiego budownictwa prawniczkę.

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” zamieszczamy aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) na IV kw. 2014 r.

Nowości w bazie INTERCENBUD

Od bieżącego kwartału rozszerzono bazę o ceny jednostkowe robót

XIX Konferencja Częstochowska

Z przykrością informujemy, że XIX Konferencja Częstochowska „Podwykonawstwo na etapie przygotowania, udzielania i realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane – przepisy a praktyka” nie odbyła się z powodu niewystarczającej liczby chętnych.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej