Filmy instruktażowe

Interfejs graficzny dla grup katalogowych - Prezentacja interfejsu graficznego dla grup katalogowych w Normie EXPERT
Miara PRO - prezentacja programu - Prezentacja programu Miara PRO do tworzenia przedmiarów na podstawie projektów CAD zapisanych w najpopularniejszych formatach, takich jak: DWG, DXF,...
Kategorie wierszy obmiarowych w programie Norma EXPERT - w tym filmie pokazujemy jak przypisywać kategorie do wierszy obmiarowych. Możliwość ta została wprowadzona w programie Norma EXPERT 5.5.300.
Edycja elementów kosztorysu w oknach dialogowych - w tym filmie pokazujemy jak edytować elementy kosztorysu w oknach dialogowych. Możliwość ta została wprowadzona w programie Norma EXPERT 5.5.200.
Serwis internetowy www.intercenbud.pl - prezentacja serwisu internetowego INTERCENBUD.
Wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej w programie Norma EXPERT - w niektórych sytuacjach istnieje konieczność wydruku wybranych pozycji z kosztorysu szczegółowego w formie uproszczonej. W tej prezentacji...
Wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej w programie Norma PRO - w niektórych sytuacjach istnieje konieczność wydruku wybranych pozycji z kosztorysu szczegółowego w formie uproszczonej. W tej prezentacji...
Zamiana przedmiaru na kosztorys w programie Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak można zamienić przedmiar na kosztorys w programie Norma EXPERT
Zamiana przedmiaru na kosztorys w programie Norma PRO - w tej prezentacji przedstawiamy jak można zamienić przedmiar na kosztorys w programie Norma PRO.
Zerowanie cen w kosztorysie w programie Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak można zlikwidować ceny jednostkowe w kosztorysie w programie Norma EXPERT.

Strony