Filmy instruktażowe

Interfejs graficzny dla grup katalogowych - Prezentacja interfejsu graficznego dla grup katalogowych w Normie EXPERT
Kategorie wierszy obmiarowych w programie Norma EXPERT - w tym filmie pokazujemy jak przypisywać kategorie do wierszy obmiarowych. Możliwość ta została wprowadzona w programie Norma EXPERT 5.5.300.
Edycja elementów kosztorysu w oknach dialogowych - w tym filmie pokazujemy jak edytować elementy kosztorysu w oknach dialogowych. Możliwość ta została wprowadzona w programie Norma EXPERT 5.5.200.
Wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej w programie Norma EXPERT - w niektórych sytuacjach istnieje konieczność wydruku wybranych pozycji z kosztorysu szczegółowego w formie uproszczonej. W tej prezentacji...
Zamiana przedmiaru na kosztorys w programie Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak można zamienić przedmiar na kosztorys w programie Norma EXPERT
Zerowanie cen w kosztorysie w programie Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak można zlikwidować ceny jednostkowe w kosztorysie w programie Norma EXPERT.
Import wskaźników narzutów z Intercenbudu/Sekocenbudu - w tej prezentacji przedstawiamy jak można zaimportować wskaźniki narzutów z Intercenbudu i Sekocenbudu do programu Norma EXPERT.
Różne stawki VAT w kosztorysie - w tej prezentacji przedstawiamy jak można rozwiązać problem naliczania różnych stawek VAT w kosztorysie w programie Norma EXPERT.
Zmiany dostawców dla wszystkich lub wybranych materiałów w programie Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak zmienić dostawców dla wszystkich lub wybranych materiałów w programie Norma EXPERT.
ABC wydruków w programie Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy podstawowe możliwości modułu wydruków.

Strony