Filmy instruktażowe

Norma EXPERT - praca w przedmiarze/obmiarze - w tej prezentacji przedstawiamy jak przygotować przedmiar/obmiar w programie Norma EXPERT.
Import obmiarów z programu CAD Rysunek do programu Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak zaimportować obmiar z programu CAD Rysunek do programu Norma EXPERT.
Import cennika Intercenbud do programu Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy jak zaimportować cennik Intercenbud do programu Norma EXPERT z płyt CD oraz z serwisu www.
Podstawowe funkcje programu Norma EXPERT - w tej prezentacji przedstawiamy podstawowe funkcje programu Norma EXPERT.
Wczytywanie przedmiarów zapisanych w formacie PDF - niniejsza prezentacja ilustruje działanie modułu importującego przedmiary z plików PDF w Normie PRO, STD i EXPERT.
Norma EXPERT - wstawianie pozycji - w tej prezentacji przedstawiamy różne metody wstawiania pozycji do kosztorysu w programie Norma EXPERT.

Strony