Filmy instruktażowe

Miara PRO - praca ze skanami projektów i fotografiami - w tej prezentacji przedstawiamy jak za pomocą programu Miara PRO można zdjąć obmiary ze skanów projektów i ze zniekształconych fotografii.
Praca z projektem CAD - w tej prezentacji przedstawiamy jak można sporządzić przedmiar na podstawie projektu CAD w programie Miara PRO.