Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

W dniu 24 stycznia 2019 r. został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Ikona PDF

INTERCENBUD odpowiedzią na problemy przy wycenie kosztorysów inwestorskich

Od początku istnienia serwisu INTERCENBUD staliśmy na stanowisku iż w naszych publikacjach cenowych powinny pojawiać się m.in. informacje o rzeczywistych stawkach robocizny kosztorysowej, nawet jeśli są one wyższe od stawek publikowanych w pozostałych informatorach, co przez niektóre osoby i środowiska było krytykowane. Tymczasem zmiany zachodzące na rynku budowlanym pokazują, że nasze założenie było słuszne i obecnie jest coraz częściej doceniane przez biorących udział w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Budownictwo przeniesione do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 193) z dniem 22 stycznia br. do MIiR zostaje przeniesiony dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Ikona PDF

Budownictwo pozostaje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 12 stycznia 2018, poz. 101) budownictwo pozostaje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Ikona PDF

Podręcznik "Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych"

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 04 grudnia br. został zamieszczony podręcznik "Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych". Podręcznik można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl.

Minimalna stawka kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie 2018

Na stronie internetowej Związku Zawodowego „Budowlani” 13 listopada br. została opublikowana minimalna stawka kalkulacyjna wynagrodzenia dla robót budowlano-montażowych w 2018 roku.
Stawka kalkulacyjna rekomendowana przez sygnatariuszy Porozumienia (zawartego 8 kwietnia 2014 przez największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa) na rok 2018 wynosi 17,79 zł.

Kalkulacja stawki jest dostępna na stronie: http://zzbudowlani.pl/?p=3129

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej