Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju zostały zamieszczone rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa

Panujący obecnie w kraju stan epidemii wymagający zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 powoduje jednak, że nie tylko dopuszczalne, ale i konieczne jest przyjęcie nadzwyczajnych i uproszczonych rozwiązań.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju przedstawiono rekomendacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w czasie pandemii koronawirusa.

COVID-19

Art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) dotyczy umów już zawartych przed ogłoszeniem stanu epidemicznego (którego nikt nie mógł przewidzieć) i nie jest nadużyciem odesłanie w przepisie do art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp (zmiana niemożliwa do przewidzenia, staranność zamawiającego).

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

W dniu 24 stycznia 2019 r. został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Ikona PDF

INTERCENBUD odpowiedzią na problemy przy wycenie kosztorysów inwestorskich

Od początku istnienia serwisu INTERCENBUD staliśmy na stanowisku iż w naszych publikacjach cenowych powinny pojawiać się m.in. informacje o rzeczywistych stawkach robocizny kosztorysowej, nawet jeśli są one wyższe od stawek publikowanych w pozostałych informatorach, co przez niektóre osoby i środowiska było krytykowane. Tymczasem zmiany zachodzące na rynku budowlanym pokazują, że nasze założenie było słuszne i obecnie jest coraz częściej doceniane przez biorących udział w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Budownictwo przeniesione do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 193) z dniem 22 stycznia br. do MIiR zostaje przeniesiony dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Ikona PDF

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej