Nowe wydanie

Buduj z Głową 4/2020

Poradnik kosztorysanta

Okładka kwartalnika Buduj z Głową 4/2020

Studiujesz budownictwo lub kierunek pokrewny?
Skorzystaj z oferty za 1 zł

Buduj z Głową 4/2020

Poradnik kosztorysanta

Polecamy e-wydanie kwartalnika „Buduj z Głową”. Przygotowaliśmy je z myślą o inżynierach, projektantach i wykonawcach, a także dla pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, którzy realizują inwestycje budowlane. Naszą specjalnością są tematy związane z kosztami budowy, cenami i stawkami oraz kalkulacjami kosztorysowymi. Oprócz tego w numerze znajdziecie omówienia zmian w przepisach, artykuły na temat projektowania i wykonawstwa, opisy nowych technologii i ciekawych inwestycji. Artykuły piszą dla nas naukowcy i praktycy, co z jednej strony zapewnia dostęp do profesjonalnej wiedzy, a z drugiej – dużą dawkę porad wynikających z doświadczeń autorów. E-wydanie jest dostępne w postaci PDF.

Zapraszamy do czytania i na naszą stronę internetową bzg.pl

Studiujesz budownictwo lub kierunek pokrewny?
Skorzystaj z oferty za 1 zł

W tym wydaniu:

O tym się mówi

Fotografia do artykułu - rysunki techniczne, poziomica, kask ochronny

Mniej „papierologii” w Prawie budowlanym. Poprawki mają przyspieszyć budowy

Marek Wielgo
19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma uprościć, a w konsekwencji przyspieszyć proces inwestycyjny. Część poprawek w Prawie budowlanym dotyczy pozwoleń na budowę.

Fotografia do artykułu - plac budowy, budynek, dźwig...

O tym się mówi: przegląd trendów na rynku budowlano-mieszkaniowym

Marek Wielgo
Analiza statystyk dotyczących: pozwoleń na budowę, mieszkań rozpoczętych i oddanych do użytkowania, inwestycji infrastrukturalnych oraz produkcji budowlano-montażowej. Boom na inwestycje z branży OZE.

Ceny w budownictwie

Fotografia do artykułu - robotnik ociepla ścianę

Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2020

Grzegorz Lusa
Najnowsza prognoza stawek robocizny i narzutów dla podstawowych rodzajów robót: ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych.
Fotografia do artykułu - robotnicy przy murowaniu

Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2020

Grzegorz Lusa
Najnowsza prognoza stawek robocizny z podziałem na województwa i średnia krajowa dla pięciu podstawowych rodzajów robót.
Fotografia do artykułu - wykres przedstawiający dynamikę cen materiałów dla budownictwa

Ceny materiałów budowlanych – wrzesień 2020

Marian Jarzyna
Jak dotąd, nie sprawdzają się prognozy ekspertów, że w roku 2020 ceny materiałów budowlanych wzrosną o 10-15%. Według analiz Polskich Składów Budowlanych, od stycznia do września mamy do czynienia ze średnim wzrostem na poziomie 1,4%. Są też materiały budowlane, których ceny spadają.

Warsztat kosztorysanta

Widok ekranu programu Norma EXPERT z otwartym kosztorysem

Kolejne kroki w Normie EXPERT – weryfikacja kosztorysu

Kazimierz Stanisław Nowicki
Funkcja Sprawdź służy nie tylko do sprawdzenia ewentualnych błędów w kosztorysie. Dzięki niej można porównać zawartość dowolnej pozycji do bazowego KNR. Dodatkowo program umożliwia czytelną, graficzną prezentację wprowadzonych zmian. Zapis różnych wersji kosztorysu pozwala prześledzić historię korekty danych.

Fotografia - widok więźby dachowej

Przyczyny przekroczenia kosztów realizacji konstrukcji dachów z drewna klejonego warstwowo

Damian Wieczorek
Analiza najważniejszych czynników kształtujących ceny jednostkowe konstrukcji dachów z drewna klejonego warstwowo. Charakterystyka przyczyn, przez które ceny kosztorysowe wyliczane na etapie budżetowania realizacji tego typu konstrukcji są niższe nawet o ponad 30% w porównaniu do cen rynkowych wykonawców.

Fotografia - panele 3D na ścianach pokoju

Wykańczanie ścian wewnętrznych. Panele 3D z korka i z mosiądzu.

Wojciech Żniński
Przegląd paneli ściennych 3D z korka i mosiądzu – porównanie właściwości, wzorów i cen materiałów dostępnych na rynku. Szczegółowa kalkulacja kosztów zakupu i montażu dla najpopularniejszych rodzajów paneli.

Technika

Fotografia - widok ściany budynku z rusztowaniami

ETICS na ETICS, czyli docieplenie ocieplonej ściany

Maciej Rokiel
Przed zastosowaniem systemu ETICS na ETICS konieczne jest wykonanie kompleksowej oceny technicznej istniejącego ocieplenia. Od tej oceny zależy, czy można na nim ułożyć kolejne warstwy. Co powinien zawierać projekt docieplenia na docieplenie?

Fotografia - robotnicy murują ścianę z bloczków

Silikaty – materiał z potencjałem

Anna Kazimierowicz
Silikaty, dzięki bardzo dobrym parametrom wytrzymałościowym i akustycznym są coraz chętniej stosowane we wszystkich typach budownictwa. W dodatku są ekologiczne.

Fotografia - budowlańcy na tle budowanego domu jednorodzinnego

Wprowadzenie do BIM w zarządzaniu

Krzysztof Zima
Tak naprawdę sedno BIM tkwi w zarządzaniu procesem budowlanym. Jakie korzyści z zastosowania tej technologii wynikają dla projektantów i wykonawców? Przedstawiamy ułatwienia w przedmiarowaniu, kosztorysowaniu i wykonywaniu harmonogramów wynikające ze stosowania BIM.

Zamówienia publiczne

Fotografia - inżynierowie na placu budowy

Zamówienia krajowe w nowym prawie zamówień publicznych

Ewa Wiktorowska
Dla zamówień krajowych pojawia się nowa procedura - tryb podstawowy, który zastąpi przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny. Pozostawiono natomiast partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki. Co się zmieni w procedurach krajowych od 2021 roku?

Fotografia - widok osoby składającej podpis na umowie

Umowa koncesji na roboty budowlane – rozliczenie umowy w przypadku jej przedwczesnego rozwiązania

Grzegorz Bednarczyk
W ramach umowy o koncesję na roboty budowlane wykonawca w zamian za realizację robót, otrzymuje prawo do płatnej eksploatacji obiektu przez wiele lat. Jak swoje interesy powinien zabezpieczyć zamawiający, a jak wykonawca, w razie wcześniejszego zakończenia umowy?

Fotografia - widok archiwum z teczkami dokumentów

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – obowiązki zamawiającego

Grzegorz Bednarczyk
Głównym elementem dokumentacji jest protokół postępowania, sporządzany przez zamawiającego zgodnie z wzorem wynikającym z przepisów. Ale to nie wszystko. Udostępnienia jakich dokumentów mogą się domagać wykonawcy uczestniczący w przetargach?

Budowa

Fotografia - widok na rynek we Wrocławiu

Remont zabytku – obowiązki inwestora

Aleksandra Radziejowska
Ten, kto cokolwiek remontował wie, że żadne przedsięwzięcie budowlane nie odbywa się bezproblemowo i bez niespodzianek. W przypadku remontu obiektów zabytkowych nieprzewidzianych sytuacji i utrudnień należy się spodziewać znacznie więcej.

Fotografia - robotnicy na placu budowy

Zaprojektuj i wybuduj w praktyce. Case study

Renata Niemczyk
Przedstawiamy historię pewnej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Uchybienia na etapie przygotowawczym i umowy niedostosowane do realiów procesu inwestycyjnego sprawiły, że wykonawca musi dochodzić praw do dodatkowego wynagrodzenia w sądzie. Dowiedz się, jak uniknąć błędów w podobnych sytuacjach.

Fotografia - widok placu budowy - robotnicy, rusztowania, sprzęt budowlany

Zarządzanie ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego – część 1

Beata Grzyl
Zagadnienie zarządzania ryzykiem dotyczy wielu branż, w tym także budownictwa. Na czym polega zarządzanie ryzykiem w przypadku inwestycji budowlanych? Strategie reagowania oraz określanie wartości i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Fotografia - widok na biurowiec KTW II w Katowicach

Co się buduje: przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego

Eliza Biała
Analiza bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości oraz przegląd najciekawszych inwestycji mieszkaniowych, biurowych, sportowych i użyteczności publicznej w Polsce.

Fotografia - robotnicy na placu budowy. Napis na zdjęciu - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

E-budownictwo, czyli procedury budowlane online

Marian Jarzyna
Rozpoczęło się wreszcie wielkie przedsięwzięcie, jakim jest cyfryzacja budownictwa, za którą idzie m.in. możliwość składania dokumentów wymaganych w procesie budowlanym drogą elektroniczną.

Studiuj z BzG

Fotografia - grupa studentów pochylona nad arkuszem z obliczeniami

Gdzie studiować budownictwo w Warszawie?

Piotr Czernek
Budownictwo jest jednym z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych, zarówno pod względem zakresu przekazywanej wiedzy, wyposażenia placówek, jak i możliwości praktycznego poznawania tajników zawodu. Co oferują warszawskie uczelnie?

Po godzinach

Fotografia - Starożytne miasto Gonur depe na terenie dzisiejszego Turkmenistanu

Gonur kultura z okresu epoki brązu

Jarosław Maliński
Przedstawiamy niezwykle interesującą kulturę zwaną Cywilizacją Oxus lub Baktryjsko-Margiańskim Zespołem Archeologicznym. Swoim zasięgiem obejmowała dzisiejsze tereny Afganistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

Zmiany w przepisach

Fotografia - budynku sądu najwyższego w Waszyngtonie

Zmiany w przepisach prawnych III kwartał 2020

Jolanta Przemieniecka
Przedstawiamy wykaz 64 zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów opublikowanych od lipca do września 2020 r. w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich, Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, Dziennikach Urzędowych Głównego Urzędu Statystycznego, Informatorach Urzędu Zamówień Publicznych, Komunikatach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.