Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2012

Kącik Kosztorysanta

 1. Kolejne kroki w Normie (część IV) - Kazimierz Stanisław Nowicki
   

 2. Z życia kosztorysanta (część III) - Tomasz Pytkowski
   

 3. Ach, ta robocizna ... - Jarosław Maliński
   

 4. Reminiscencje pokonferencyjne - Michał Paradowski

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów - INTERCENBUD
   

 2. Stawki regionalne - INTERCENBUD
   

 3. Średniówki energetyczne - Tadeusz Piątek
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Błędna stawka VAT-u w treści oferty - Łucja Lapierre
   

 2. Rażąco niska cena - Ewa Wiktorowska
   

 3. Zamówienia publiczne na Litwie - Dariusz Piasta
   

 4. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (część II) - Grzegorz Bednarczyk
   

 5. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające. Analiza dopuszczalności stosowania z uwzględnieniem ich unijnego pochodzenia (część II) - Ewa Wiktorowska
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Budownictwo w statystyce przed i po Euro 2012 - Zofia Bolkowska
   

 2. Ekologicznie = ekonomicznie? (część IV) - Jarosław Maliński
   

 3. Umowa powierniczo-gwarancyjna dobrym rozwiązaniem - Jerzy Bolkowski
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Bezpieczne miejsce pracy w świetle danych GUS - Przemysław Róziewicz
   

 2. Budownictwo w 2011 roku w statystyce GUNB i dalsze perspektywy - Jerzy Bolkowski
   

 3. Ile kosztuje konserwacja zabytków w Indiach? - Longina Zandecka
   

 

Programy

 1. Jak łatwo wycenić kosztorys w Normie na podstawie cennika INTERCENBUD - Emil Łuszczyk
   

 2. Jak lepiej „zobaczyć” kosztorys - Grzegorz Lusa
   

 3. Film instruktażowy: Norma EXPERT - praca w przedmiarze / obmiarze (podstawowa funkcjonalność, nowości) - Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: ABC wydruków w programie Norma EXPERT - Katarzyna Bogucka
   

 5. Film instruktażowy: Ekoszt - mobilne kosztorysowanie w chmurze - Katarzyna Bogucka
   

 

 


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.