Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

        

 

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2012 roku zamieszczamy w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Możemy pochwalić się, że przeprowadzona weryfikacja danych wykazała, iż w 2011 r. odchyłki stawek rzeczywistych od prognozowanych (publikowanych w bazie INTERCENBUD) w zasadzie mieściły się w granicach 5% (granica błędu statystycznego).