Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2012

Kącik Kosztorysanta

 1. Przygoda pewnego projektanta – Michał Paradowski
  Zmiany projektowe w ramach nadzoru autorskiego.
   

 2. Kolejne kroki w Normie (część VI) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Import do Normy PRO cen z ICCP.
   

 3. Wynagrodzenie "należne" za opracowanie kosztorysów, czyli – kosztorys kosztorysowi nierówny – Tomasz Pytkowski
  „(...) wynagrodzenie za opracowania kosztorysowe powinno być adekwatne przede wszystkim do czasu poświęconego na opracowanie kosztorysu (...)”
   

 4. Przeskoczmy Mojżesza – Michał Paradowski
  Kilka refleksji wywołanych artykułem p. H.J.Orłowskiego „Przyczyny różnicy cen w kosztorysach ofertowych na roboty budowlane”.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2012 r.
   

 2. Stawki regionalne – INTERCENBUD
  Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kw. 2012 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Średniówki energetyczne – Tadeusz Piątek
  Przekazujemy Państwu kolejne średniówki energetyczne w podziale na trzy grupy województw w poziomie cen IV kwartału 2012 r.

 4. Kondycja ekonomiczna sektora budownictwa – Zofia Bolkowska
  „Obserwacja kryzysów w budownictwie w minionych latach (występują one częściej niż w stabilnych działach gospodarki) wskazuje, że po głębokim spadku produkcji stosunkowo szybko nadchodzi koniunktura (...)”
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Koncesje na usługi i roboty budowlane w UE – propozycje regulacji – Dariusz Piasta
  Omówienie nowej dyrektywy koncesyjnej mającej zastąpić obecnie obowiązujące regulacje dotyczące koncesji zawarte w dyrektywie 2004/18/WE.
   

 2. Przyczyny różnicy cen w kosztorysach ofertowych na roboty budowlane (część II) – Heliodor Jerzy Orłowski
  Co powoduje, że ceny zawarte w kosztorysach ofertowych złożonych w konkretnym przetargu różnią się w znacznym stopniu. W drugiej części – notowania cen czynników produkcji w informatorach zewnętrznych.

 3. Termin płatności jako kryterium oceny ofert – Grzegorz Bednarczyk
  „(...) choć kryterium terminu płatności jest dopuszczalne, zwykle sensu mieć nie będzie (...)”
   

 4. O „dzieleniu” i „sumowaniu” robót budowlanych – Grzegorz Bednarczyk
   „Jeżeli zamierzasz udzielać zamówień o podobnym przedmiocie, które mogą być wykonane przez jedno przedsiębiorstwo, do ich realizacji niezbędna jest analogiczna wiedza fachowa oraz zbliżony potencjał techniczny – ustal wartość zamówienia łącznie dla wszystkich postępowań, które zamierzasz przeprowadzić tj. przyjmij, że masz do czynienia z jednym zamówieniem.”

 5. Wpływ nowego systemu rozliczeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na standardy kosztorysowania i rozliczania (część III) – Ewa Wiktorowska
  W tej części artykułu – dotychczasowa praktyka rozliczania robót budowlanych.

 6. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w prawie unijnym i praktyce państw członkowskich (część I – Unijne dyrektywy i orzecznictwo sądowe) – Dariusz Piasta
  W związku z dużym zainteresowaniem tematem poruszonym w BzG 1,2/2012 dot. podwykonawców w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w Polsce, postanowiliśmy przedstawić Państwu jak te zagadnienia są ujęte w prawie unijnym.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Kredyty bankowe – Jerzy Bolkowski
  Kredytów bankowych będzie mniej a ich ceny będą wyższe.

 2. Piąta kolumna, czyli co można zrobić, gdy pracownik partaczy robotę – Przemysław Róziewicz
  „(...) pracownicy muszą zrozumieć, że wcześniej czy później będą musieli zapłacić za swoje błędy, głupotę czy niefrasobliwość, a szczególnie za działania nacechowane umyślnością. (...)”

 3. Morze, nasze morze – Jarosław Maliński
  Autor przybliża sposoby wykorzystania energii mórz i oceanów oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwości Polski w tym zakresie.
   

 

Programy

 1. Import wskaźników narzutów – Emil Łuszczyk
   

 2. Użycie mechanizmu rejestracji zmian w programie Norma PRO (część I – „Ręczna” weryfikacja kosztorysu)  – Grzegorz Lusa
   

 3. Film instruktażowy: Różne stawki VAT w kosztorysie (Norma EXPERT) – Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: Różne stawki VAT w kosztorysie (Norma PRO) – Katarzyna Bogucka
   

 


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.