Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2013

Listy od czytelników

 1. Czytelnicy piszą – Ewa Wiktorowska
  Znaczenie wyceny szacunkowej i skutki niedoszacowania wartości robót.

 

Kącik Kosztorysanta

 1. Z życia kosztorysanta – czyli – Internet koniecznym narzędziem kosztorysanta? – Tomasz Pytkowski
  Krótka historia perypetii z pewnym „weekend’owym” kosztorysem.
   

 2. Nowość na miarę – Miarę PRO – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Źle sporządzone przedmiary powodują straty finansowe. Zmniejszyć to ryzyko może nowoczesne narzędzie do sporządzania przedmiarów na podstawie projektów CAD oraz fotografii – program Miara PRO. W artykule – opis doświadczeń autora w pracy z tym programem.
   

 3. Nam strzelać nie kazano – Jarosław Maliński
  „Coraz więcej jest w tej chwili internetowych portali tematycznych, na których każdy fachowiec może zarówno zabłysnąć jako profesjonalista, polecany przez zadowolonych klientów, jak i stracić dobre imię, często niestety już na zawsze.”

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Stawki robocizny kosztorysowej w INTERCENBUDZIE – INTERCENBUD
  Wyjaśnienia dotyczące metodologii opracowywania stawek robocizny kosztorysowej publikowanych w INTERCENBUDZIE.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Koncesje na usługi i roboty budowlane w Polsce – Dariusz Piasta
  Zagadnienia dotyczące koncesji na roboty budowlane i usługi w dyrektywach UE zostały przedstawione w BzG 4/2012. W tym numerze - o koncesjach w Polsce.
   

 2. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane zlecane w ramach zamówień publicznych – Grzegorz Bednarczyk
  „Wykonawca, widząc ryzyko iż zamawiający odstąpi od umowy z jego winy – np. z powodu zwłoki w realizacji – i naliczy związane z tym kary, wykorzystując instrument gwarancji zapłaty nie tylko może uniknąć ryzyka związanego z potencjalnymi karami, ale całkowicie odwrócić sytuację. Miast płacić kary, może sam mieć roszczenia finansowe wobec zamawiającego.”

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Ruch budowlany w 2012 roku – Zofia Bolkowska
  W ilustrowanym wykresami artykule autorka, posiłkując się sprawozdaniem GUNB, przedstawia ruch budowlany w Polsce w 2012 roku.
   

 2. Prawo budowlane i zamówień publicznych barierami rozwoju infrastruktury – Jerzy Kubiszewski
  Autor szczegółowo uzasadnia tezę, że Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych stanowią barierę rozwoju infrastruktury.

 

Budujemy, budujemy...

 1. Wiosna! – Przemysław Róziewicz
  „(…) …ludzie ulegają wypadkom, bo znajdują się w miejscach, w których być nie powinni, albo nie ma ich tam, gdzie być powinni.”
   

 2. Ekologicznie = ekonomicznie? Magazynowanie energii (część II) – Jarosław Maliński
  W pierwszej części artykułu (BzG 1/2013) zostały przedstawione sposoby magazynowania energii ze źródeł odnawialnych na skalę przemysłową. Kolej na wykorzystywane w domowych warunkach akumulatory i zbiorniki do magazynowania ciepła.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część II) – Jerzy Bolkowski
  Kolejny artykuł dotyczący przeglądu rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce.

 

Programy

 1. Miara PRO – praca ze skanami projektów i fotografiami – Emil Łuszczyk
   

 2. Film instruktażowy: Miara PRO – zdejmowanie obiektów przedmiarowych ze skanów projektów – Katarzyna Bogucka
   

 3. Film instruktażowy: Norma PRO – zerowanie cen w kosztorysie – Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: Norma EXPERT – zerowanie cen w kosztorysie – Katarzyna Bogucka