Informacja MTBiGM

Wielu z Państwa niewątpliwie zwróciło uwagę na artykuł zamieszczony na Onecie w dniu 24 października br. „Polska droga do ruiny”. Z powodu wielu nieścisłości (delikatnie mówiąc), które znalazły się w ww. tekście, poniżej zamieszczamy wyjaśnienie przygotowane w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

źródło: