Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2014

Kącik Kosztorysanta

 1. Z życia kosztorysanta – kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie - Tomasz Pytkowski
  Sprawozdanie z dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 20-21 marca 2014 r.
   

 2. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część IX) - Maciej Rokiel
  Kilka przykładów skosztorysowania naprawy konstrukcji żelbetowych w nowych technologiach:
  – reprofilacja
  – iniekcja
  – powłoki ochronne

   

 3. Z życia kosztorysanta – rozliczanie robót budowlanych z dotacji EU - Tomasz Pytkowski
  „Z uwagi na fakt, że właśnie rozpoczynamy nowy etap w dotacjach unijnych (lata 2014–2020) ... warto byłoby opracować zasady rozliczeń (sporządzania kosztorysów) robót budowlanych obowiązujące przy takich dotacjach.”
   

 4. Budownictwo generyczne - Michał Paradowski
  Refleksje nt. projektów budowlanych zlecanych przez zwycięskich oferentów w systemie Design&Building.
   

 5. Aby droga była prosta - Wojciech Żniński
  Omówienie przedmiaru i kosztorysu na budowę drogi z kostki brukowej wykonanych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektanta.
   

 6. Kryterium zbrodnicze - Michał Paradowski
  Autor stawia tezę – „Kryterium najniższej ceny, zwłaszcza w budownictwie (czyli lokomotywie gospodarek w każdych, nawet złych, warunkach ekonomicznych) jest przyczyną ogromnych kłopotów budżetu i ZUS-u”.

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2014 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Zmiany umów w zakresie zamówień publicznych w wybranych krajach UE (część II) - Hiszpania i Portugalia - Dariusz Piasta
  W drugiej części artykułu dotyczącego zasad, na jakich mogą być dokonywane zmiany w umowach o zamówienia publiczne, przedstawiono uregulowania w przepisach i praktyce w Hiszpanii i Portugalii.
   

 2. Zmiana podwykonawcy w zamówieniu publicznym na roboty budowlane - Grzegorz Bednarczyk
  Autor przedstawia zastosowanie w praktyce nowowprowadzonego art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   

 3. Kryterium okresu gwarancji jakości w zamówieniach publicznych - Grzegorz Bednarczyk
  W artykule omówiono kilka podstawowych błędów popełnianych przez zamawiających przy stosowaniu kryterium okresu gwarancji jakości w zamówieniach publicznych.
   

 4. Zamówienia publiczne na Łotwie - Dariusz Piasta
  „Co do zasady wybór oferty powinien być dokonany w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zaś cena może być jedynym kryterium wyboru tylko wtedy, kiedy zamawiający uważa, że postępowanie takie będzie bardziej efektywne, zaś specyfikacja techniczna przedmiotu jest dostatecznie precyzyjna.”
   

 5. PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (część I) - Andrzej Warwas
  W pierwszej części artykułu autor zajmuje się definicją umowy o podwykonawstwo.
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Czas na koncesję (część II) - Heliodor Jerzy Orłowski
  W drugiej części artykułu dotyczącego rzeczywistych warunków realizacji robót budowlanych omówiono status generalnego wykonawcy, wykonawcy robót remontowych i robót „nieopłacalnych” dla GW oraz rolę inwestora i stowarzyszeń zawodowych inżynierów budownictwa.
   

 2. Porządek budowlany w Stanach Zjednoczonych (część II) - Jerzy Kubiszewski
  Autor przedstawia porządek budowlany obowiązujący w USA. W tej części – wolna konkurencja i racjonalne obniżanie cen, polityka kreowania popytu na nowe domy oraz praktyczne efekty porządku budowlanego.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część VI) - Jerzy Bolkowski
  Potwierdzeniem dobrych nastrojów rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce są podane w artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 4. Partnerstwo publiczno-prywatne rywalem dewelopera i spółdzielni mieszkaniowej - Heliodor Jerzy Orłowski
  Dalszy ciąg tematu podjętego w artykule „Partnerstwo publiczno-prywatne sposobem na recesję w budownictwie?” zamieszczonym w BzG 4/2013. Teraz o budowie mieszkań na wynajem.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Timur i jego - nie, nie drużyna, lecz - wnuk i ich budowle - Jerzy Dylewski
  Drugi felieton z cyklu – „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”. Tym razem o Jedwabnym Szlaku (głównie o Uzbekistanie).
   

 2. Kostka została rzucona… - Jarosław Maliński
  Nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej – dobór i wycena.
   

 3. Mythbreakers, czyli kilka uwag o badaniach i szkoleniach BHP (część II) - Przemysław Róziewicz
  W tej części artykułu autor zajmuje się obowiązkowymi szkoleniami w zakresie BHP.
   

 4. Gdzie się podziała energia… - Jarosław Maliński
  W artykule przedstawiono największe projekty dot. wykorzystania energii odnawialnej na świecie.
   

 

Programy

 1. Edycja elementów kosztorysu w oknach dialogowych (NEX) - Emil Łuszczyk