Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 4/2014

Szanowni Państwo!

W bieżącym wydaniu przygotowaliśmy dla Was szereg ciekawych materiałów, w tym kolejny artykuł przybliżający przebieg procesu budowlanego w USA - "Wybrane zagadnienia kosztorysowania inwestycji w Stanach Zjednoczonych" - autorstwa pani Balbiny Kacprzyk.

Pani Monika Krystecka-Drabik dzieli się swoimi uwagami na temat sporządzania kosztorysu ofertowego, a pan Tomasz Pytkowski pisze o nowej funkcji kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych.

Do kosztorysu inwestorskiego nawiązuje również pan Michał Paradowski w felietonie "Wiecznie o tym samym, oby do skutku".

Zagadnienia podwykonawstwa omawiają w swoich artykułach: pani Ewa Wiktorowska - "Badanie i ocena ofert - spełnienie warunków udziału w postępowaniu a dopuszczalny zakres podwykonawstwa (część I)" oraz pan Andrzej Warwas - "Podwykonawstwo po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r.".

Pan Jerzy Bolkowski omawia ubezpieczenia ryzyka budowlanego na przykładzie doświadczeń francuskich.

Zachęcamy również do lektury artykułów pana Jarosława Malińskiego: - o mało znanych nawierzchniach drogowych oraz - dotyczącego instalacji fotowoltaicznych bezpośrednio zintegrowanych z budynkami.

 

W Aktualnościach m.in. zamieszczamy Formularz wniosku w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów. Proszę nie ograniczać się do przejrzenia aktualności - obowiązkowa jest obecność w dziale Przepisy prawne , bo tylko w tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę zmian wraz z tekstami znowelizowanych i nowych ustaw (np. Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane) rozporządzeń, obwieszczeń i komunikatów.

 

Dla relaksu proponujemy wszystkim bez wyjątku wzięcie udziału w quizie i sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu kosztorysowania.

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja