Nowości w bazie INTERCENBUD

Od bieżącego kwartału rozszerzono bazę o ceny jednostkowe robót wg:

  • AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect
  • AT-45 Systemy kominowe SCHIEDEL